Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

Je to zbierka denných zamyslení na 365 dní v roku, ktorých autorom je John Piper. Tieto krátke ale obsažné čítania budú živiť vašu radosť z Ježiša Krista každý deň v roku. Uverejnené so súhlasom misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
7. december - Pokoj tým, ktorých miluje John Piper 291
6. december - Odklon od Golgoty John Piper 266
5. december - Pre malý Boží ľud John Piper 262
4. december - Dlho očakávaná návšteva John Piper 261
3. december - Máriin zvelebený Boh John Piper 255
2. december - Pripravte cestu John Piper 269
1. december - Čo chce Ježiš tieto Vianoce? John Piper 295
30. november - Triumfujúca potupa kríža John Piper 279
29. november - Jediný čistiaci prostriedok na svedomie John Piper 273
28. november - Koreň nevďačnosti John Piper 251
27. november - Ako velebiť Boha John Piper 265
26. november - Ježiš sa modlí za nás John Piper 266
25. november - Osláv Boha vzdávaním vďaky John Piper 266
24. november - Pevne uchop svoju nádej John Piper 262
23. november - Keď Boh prisahá na Boha John Piper 271
22. november - Kľúč k duchovnej zrelosti John Piper 327
21. november - Gravitácia vďačnosti John Piper 292
20. november - 5 dôvodov, prečo je smrť ziskom John Piper 276
19. november - Všetci potrebujeme pomoc John Piper 284
18. november - Prenikavá moc slova John Piper 264
17. november - Zmena je možná John Piper 276
16. november - Keď som ustarostený John Piper 288
15. november - Slová do boja John Piper 262
14. november - Zázrak stvorenia John Piper 272
13. november - Nezatvrdzuj si svoje srdce John Piper 284

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345