Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Vystava-O Biblii Rozhovory Portréty 1913
Svedectvo-Kamila Svedectvá Portréty 2337
Vychvátenie-1 Rozhovory S. Mihál Otázky a odpovede 3270
Vychvátenie-2 Rozhovory S. Mihál Otázky a odpovede 2963
Islam-1 Rozhovory 2399
Islam-2 Rozhovory 2263
Pohladnica z Nepálu 2 Svedectvá Portréty 2513
Svedectvo-Zuzana Svedectvá Rádio Logos Portréty 2009
Som spasená-svedectvo Svedectvá Portréty 1816
Svedectvo-Sona A. Svedectvá Portréty 2796
Predstavenie Katedry Teológie UMB v BB Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 1664
Osvieženie na púšti utrpenia Svedectvá Ryan Chase Portréty 2115
Pohľadnica z Nepálu 1 Svedectvá Portréty 2236
Boh existuje-11. Zhrnutie Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1680
Boh existuje-10. Pascalov argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 2212
Boh existuje-9. Anselmov ontologický argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 2388
Je dobré byť sólo kresťanom? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 1203
Ako pomôcť človekovi, aby nehrešil? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 1202
Som závislý. Môžem byť ešte spasený? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 1022
Ako často sa modliť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 1379

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345