Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Vystava-O Biblii Rozhovory Portréty 448
Svedectvo-Kamila Svedectvá Portréty 718
Vychvátenie-1 Rozhovory S. Mihál Otázky a odpovede 1671
Vychvátenie-2 Rozhovory S. Mihál Otázky a odpovede 1406
Islam-1 Rozhovory 905
Islam-2 Rozhovory 794
Pohladnica z Nepálu 2 Svedectvá Portréty 1119
Svedectvo-Zuzana Svedectvá Rádio Logos Portréty 1286
Som spasená-svedectvo Svedectvá Portréty 1208
Svedectvo-Sona A. Svedectvá Portréty 1337
Predstavenie Katedry Teológie UMB v BB Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 1111
Osvieženie na púšti utrpenia Svedectvá Ryan Chase Portréty 1479
Pohľadnica z Nepálu 1 Svedectvá Portréty 1670
Boh existuje-11. Zhrnutie Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1179
Boh existuje-10. Pascalov argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1639
Boh existuje-9. Anselmov ontologický argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1826
Je dobré byť sólo kresťanom? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 625
Ako pomôcť človekovi, aby nehrešil? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 632
Som závislý. Môžem byť ešte spasený? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 544
Ako často sa modliť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 751

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345