Zvukový archív


Loading Player...

Názov Kategória Autor Séria Zobrazení
Vychvátenie-1 Rozhovory S. Mihál Otázky a odpovede 654
Vychvátenie-2 Rozhovory S. Mihál Otázky a odpovede 497
Islam-1 Rozhovory 201
Islam-2 Rozhovory 154
Pohladnica z Nepálu 2 Svedectvá Portréty 443
Svedectvo-Zuzana Svedectvá Rádio Logos Portréty 780
Som spasená-svedectvo Svedectvá Portréty 830
Svedectvo-Sona A. Svedectvá Portréty 693
Predstavenie Katedry Teológie UMB v BB Rozhovory P. Hanes Otázky a odpovede 841
Osvieženie na púšti utrpenia Svedectvá Ryan Chase Portréty 1106
Pohľadnica z Nepálu 1 Svedectvá Portréty 1391
Boh existuje-11. Zhrnutie Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 964
Boh existuje-10. Pascalov argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1213
Boh existuje-9. Anselmov ontologický argument Úvahy, zamyslenia R. Nagypál Apologetika 1410
Je dobré byť sólo kresťanom? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 416
Ako pomôcť človekovi, aby nehrešil? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 394
Som závislý. Môžem byť ešte spasený? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 366
Ako často sa modliť? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 506
Čo je to pozitívne myslenie? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 407
Čo to je dar uzdravovania? Rozhovory V. Boško Otázky a odpovede 442

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345