Zvukový archív


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1459 Zatvrdzuje Boh srdce človeka? J. Piper John Piper odpovedá 39
1458 Prečo slávime Veľkú noc J. Piper John Piper odpovedá 57
1456 Ako viem, či je vo mne Duch Svätý? J. Piper John Piper odpovedá 131
1443 Modlitba a Božia vôľa J. Piper John Piper odpovedá 86
1565 Prečo Kristus prišiel v ľudskom tele? J. Piper John Piper odpovedá 91
1564 Máme v Biblii presný záznam Ježišových slov, alebo sú to len parafrázy? J. Piper John Piper odpovedá 112
1561 Kto môže prijímať Večeru Pánovu? J. Piper John Piper odpovedá 133
1560 Manželstvo kresťana s neveriacim J. Piper John Piper odpovedá 176
1545 Zatvrdené srdce J. Piper John Piper odpovedá 196
1442 Ako sa v našom utrpení môže osláviť veľkosť Božej milosti J. Piper John Piper odpovedá 193
1440 Manželská nevera J. Piper John Piper odpovedá 192
1436 Prečo moja viera nemení môj život? J. Piper John Piper odpovedá 180
1431 Ako nájsť dobrú cirkev? J. Piper John Piper odpovedá 192
1421 Ako vychovávať svoje dorastajúce neveriace deti? J. Piper John Piper odpovedá 168
1418 Čo manželstvo potrebuje najviac? J. Piper John Piper odpovedá 193
1416 Ako čítať Bibliu J. Piper John Piper odpovedá 159
1402 Prečo ma stále prenasledujú moje minulé hriechy, ktoré som už Bohu vyznal? J. Piper John Piper odpovedá 174
1398 Kedy je hriechom brať Božie meno nadarmo? J. Piper John Piper odpovedá 181
1395 Budeme sa modliť v nebi? J. Piper John Piper odpovedá 157
1379 Čo robiť, keď sa pastor cirkvi stane ateistom? J. Piper John Piper odpovedá 177

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Odpovede na otázky z reálneho života

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345