Zvukový archív


Loading Player...

Epizóda Názov Autor Séria Zobrazení
1359 Čo je to krst Duchom svätým? J. Piper John Piper odpovedá 3
1353 Je biblický Jób historická postava alebo mýtická legenda? J. Piper John Piper odpovedá 23
1349 Akú má satan moc? J. Piper John Piper odpovedá 44
1344 Božie vyvolenie J. Piper John Piper odpovedá 37
1343 Homosexuálne manželstvá v cirkvi J. Piper John Piper odpovedá 46
1337 Čo znamená žiť v tele? J. Piper John Piper odpovedá 55
1336 Spopolniť telo alebo pochovať? J. Piper John Piper odpovedá 141
1327 Božia zvrchovanosť J. Piper John Piper odpovedá 130
1316 Podobenstvo o desiatich pannách 2 J. Piper John Piper odpovedá 72
1304 Podobenstvo o desiatich pannách 1 J. Piper John Piper odpovedá 75
1291 Ako budú ľudia vzkriesení z mŕtvych? P. Hanes John Piper odpovedá 102
1285 Homosexuálne vzťahy J. Piper John Piper odpovedá 113
1257 Dvíhanie rúk pri chválach J. Piper John Piper odpovedá 98
1253 Môže cirkev požehnať homosexuálne manželstvo? J. Piper John Piper odpovedá 92
1 Vystava-O Biblii Portréty 2231
1 Svedectvo-Kamila Portréty 2679
1 Vychvátenie-1 S. Mihál Otázky a odpovede 3643
1 Vychvátenie-2 S. Mihál Otázky a odpovede 3302
1 Islam-1 2721
1 Islam-2 2581

Podkategórie

Pre vaše povzbudenie a uistenie.

Nahrávky kázní od viacerých autorov.

Diskusie na zaujimavé témy.

Skúsenosti kresťanov so živým Bohom v ich životoch.

Odpovede na otázky z reálneho života

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345