Rádio LOGOS na Facebook-u

Texty Úvah

Pripravili sme pre vás úvahy a zamyslenia sa nad životom kresťana. Veríme, že tieto myšlienky Vám pomôžu pri prehlbovaní Vašej viery založenej na správnych biblických základoch.

 • John Piper - Neochvejná radosť

  Je to zbierka denných zamyslení na 365 dní v roku, ktorých autorom je John Piper. Tieto krátke ale obsažné čítania budú živiť vašu radosť z Ježiša Krista každý deň v roku. Uverejnené so súhlasom misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION.

  Počet článkov:
  366
 • Čas pre nádej. Povzbudenie pre tých, čo sú vo väzení.

  V spolupráci s misijnou organizáciou Our Daily Bread Ministries sme pre Vás pripravili nový cyklus zamyslení aby poslúžili k Vášmu duchovnému povzbudeniu.

  Počet článkov:
  17
 • Život kresťana

  Prečítajte si čo nám Biblia hovorí do našeho každodenného života.

  Počet článkov:
  22
 • Evanjelizácia

  Evanjelizácia je spôsob ako hovoriť o Bohu neveriacim ľuďom. Tieto články vám pomôžu sa zorientovať v základných princípoch ako hlásať evanjelium - dobrú správu neveriacim.

  Počet článkov:
  11
 • Reinkarnácia

  Na žiadosť viacerých poslucháčov sme mimo poradia zaradili do vysielania švordielny cyklus úvah na tému „reinkarnácia a vzkriesenie“.

  Počet článkov:
  4
 • Nebo

  Aj keď nám Písmo oznamuje mnohé dôležité pravdy o nebi, aj  to, ako jeho existencia ovplyvňuje náš pozemský život, je smutnou pravdou, že väčšina dnešných kresťanov je zaujatá natoľko pozemským životom, že očakávanie života v nebi ich príliš nezaujíma, ani neovplyvňuje.

  Počet článkov:
  17
 • List Rimanom

  Úvahy nad listom apoštola Pavla Rimanom.

  Počet článkov:
  60
 • List Jakuba

  List Jakubov je súčasťou Nového zákona, jedná sa o tzv. obecnú epištolu. Bola napísaná grécky. Autor napomína a radí ako by malo fungovať súžitie v cirkvi a v bežnom živote. Autor vyzýva kresťanov nie len Božie slovo počúvať, ale ho aj aktívne žiť.

  Počet článkov:
  31
 • 2. list ap. Petra

  Cyklus relácií „Lekcie pre život“ sú jedinečným programom štúdia Biblie. Chceme v nich  spoločne s vami, postupne krok za krokom, študovať Božie slovo - Bibliu. Pri tomto štúdiu Biblie budeme postupovať takzvanou „induktívnou“ metódou. Induktívnametóda štúdia Biblie je revolučný, ale pritom jednoduchý spôsob štúdia Biblie, ktorý zmení váš život. Pozostáva z troch jednoduchých krokov, ktorými pristupujeme k biblickému textu.

  Pozývame vás na dobrodružnú cestu do sveta Biblie, na ktorej, pevne verím, objavíte krásu Božieho slova a nájdete návod pre skutočný plnohodnotný a zmysluplný každodenný život s Ježišom Kristom.

  Počet článkov:
  7

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345