RÁDIO LOGOS: PROGRAMOVÁ SKLADBA VYSIELANIA
Termín PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEĽA
0:00 KÁZEŇ KÁZEŇ KÁZEŇ KÁZEŇ KÁZEŇ KÁZEŇ KÁZEŇ
2:00 SVEDECTVO SVEDECTVO SVEDECTVO SVEDECTVO SVEDECTVO SVEDECTVO SVEDECTVO
4:00 KÁZEŇ KÁZEŇ KÁZEŇ KÁZEŇ KÁZEŇ KÁZEŇ KÁZEŇ
6:00 ROZHOVOR ROZHOVOR ROZHOVOR ROZHOVOR ROZHOVOR ROZHOVOR ROZHOVOR
7:00 ZAMYSLENIE ZAMYSLENIE ZAMYSLENIE ZAMYSLENIE ZAMYSLENIE ZAMYSLENIE TEMAT.ÚVAHA 1
8:00 ÚVAHA ÚVAHA ÚVAHA ÚVAHA ÚVAHA ÚVAHA ÚVAHA
9:00 ZAMYSLENIE ZAMYSLENIE ZAMYSLENIE ZAMYSLENIE ZAMYSLENIE ZAMYSLENIE KÁZEŇ
10:00 SVEDECTVO SVEDECTVO SVEDECTVO SVEDECTVO SVEDECTVO SVEDECTVO HUDBA
11:00 ROZHOVOR ROZHOVOR ROZHOVOR ROZHOVOR ROZHOVOR ROZHOVOR ROZHOVOR
12:00 HUDBA HUDBA HUDBA HUDBA HUDBA HUDBA TEMAT.ÚVAHA 2
13:00 ROZHOVOR ROZHOVOR ROZHOVOR ROZHOVOR ROZHOVOR ROZHOVOR CHVÍĽKA POÉZIE
14:00 ROZHOVOR ROZHOVOR ROZHOVOR ROZHOVOR ROZHOVOR ROZHOVOR TEMAT.ÚVAHA 3
15:00 SVEDECTVO SVEDECTVO SVEDECTVO SVEDECTVO SVEDECTVO SVEDECTVO SVEDECTVO
16:00 SVEDECTVO SVEDECTVO SVEDECTVO SVEDECTVO SVEDECTVO SVEDECTVO SVEDECTVO
17:00 ŽALMY ŽALMY ŽALMY ŽALMY ŽALMY ŽALMY ŽALMY
18:00 UVAHA UVAHA UVAHA UVAHA UVAHA UVAHA UVAHA
19:00 SVEDECTVO SVEDECTVO SVEDECTVO SVEDECTVO SVEDECTVO TEMAT.ÚVAHA 4 TEMAT.ÚVAHA 4
20:00 KÁZEŇ KÁZEŇ KÁZEŇ KÁZEŇ KÁZEŇ KÁZEŇ KÁZEŇ
22:00 SVEDECTVO SVEDECTVO SVEDECTVO SVEDECTVO SVEDECTVO SVEDECTVO SVEDECTVO
www.radiologos.sk