Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

23. november - Keď Boh prisahá na Boha

Lebo keď Boh dával Abrahámovi zasľúbenie, keďže nemohol prisahať na nikoho väčšieho, prisahal sám na seba  takto: Iste, hojne ťa požehnám a veľmi ťa rozmnožím. (Židom 6:13-14)

Existuje jedna Osoba, ktorej hodnota, česť, dôstojnosť, vzácnosť, veľkosť, nádhera a povesť je väčšia ako hodnota všetkého ostatného dohromady – nekonečne krát väčšia. Tou osobou je  samotný Boh. Keďže nemôže prisahať na nič významnejšie, Boh skladá prísahu sám na seba.

Keby mohol ísť svojou hodnotou vyššie, išiel by vyššie. Prečo? Aby ťa silno povzbudil v tvojej nádeji. Keď Boh hovorí, že prisahá sám na seba znamená, že je rovnako nemožné, že poruší svoje slovo zasľúbenia ohľadom nášho požehnania, ako to, že pohrdne sám sebou.

Boh je najväčšou hodnotou vo vesmíre. Nie je nič cennejšie alebo úžasnejšie ako Boh. Boh preto prisahá na seba. Tým, že to robí, v podstate hovorí: „Chcem, aby si mal toľko dôvery vo Mňa, koľko sa len dá.“ Pretože ak by mohol urobiť viac, ako hovorí List Židom 6:13, urobil by to: "...keďže nemohol prisahať na nikoho väčšieho, prisahal sám na seba."

Taký je náš Boh. Boh, ktorý siaha tak nepredstaviteľne vysoko len preto, aby posilnil tvoju  nádej v Neho. Utiekaj sa preto k Bohu, k pevnému útočisku. Obráť sa od všetkých povrchných, seba zničujúcich nádejí sveta a vlož svoju nádej do Boha. Žiadne iné, pevnejšie  útočisko a skala nádeje neexistuje.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345