Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

Je to zbierka denných zamyslení na 365 dní v roku, ktorých autorom je John Piper. Tieto krátke ale obsažné čítania budú živiť vašu radosť z Ježiša Krista každý deň v roku. Uverejnené so súhlasom misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
29. august - Čo znamená byť v Ježišovi Kristovi John Piper 375
28. august - Odpustené vďaka Ježišovi John Piper 348
27. august - Ježiš porazí všetkých našich nepriateľov John Piper 369
26. august - Potôčik a oceán John Piper 354
25. august - Kedy je Božia láska najkrajšia John Piper 376
24. august - Posolstvo pre stvorenie John Piper 329
23. august - Boh nie je modloslužobník John Piper 356
22. august - Chváľme Boha s radosťou John Piper 337
21. august - Neochvejne šťastný Boh John Piper 355
20. august - Ježiš je ten, po kom túžime John Piper 380
19. august - Čo pre nás znamená vzkriesenie John Piper 368
18. august - Nádej z poslúchania ťažkých príkazov John Piper 375
17. august - Čo znamená dobrorečiť Bohu John Piper 359
16. august - Prečo podliehame sexuálnemu hriechu John Piper 392
15. august - Na čo sme boli stvorení John Piper 434
14. august - Boh je odpúšťajúci a spravodlivý John Piper 368
13. august - Ako viera napĺňa dobré predsavzatia John Piper 371
12. august - Moja duša žízni po Bohu John Piper 371
11. august - Rôzne časy milosti John Piper 358
10. august - Zmiluj sa nado mnou, Bože John Piper 343
9. august - Vyvrcholenie evanjelia John Piper 351
8. august - Vládca celej prírody John Piper 362
7. august - Zmysel stvorenia John Piper 349
6. august - Ježiš kúpil tvoju vernosť John Piper 360
5. august - 10 vlastností mena "Jahve" John Piper 349

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345