Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

Je to zbierka denných zamyslení na 365 dní v roku, ktorých autorom je John Piper. Tieto krátke ale obsažné čítania budú živiť vašu radosť z Ježiša Krista každý deň v roku. Uverejnené so súhlasom misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
18. október - Ježišova radosť v manželstve John Piper 295
17. október - Účel prosperity John Piper 306
16. október - Strach a nádej z Božej žiarlivosti John Piper 333
15. október - Plán pre modlitbu John Piper 312
14. október - Boh uzdravuje pokorných John Piper 323
13. október - Majster ako sluha John Piper 308
12. október - Ako môžeme slúžiť Bohu? John Piper 305
11. október - Sami nemôžeme urobiť nič John Piper 301
10. október - Najdôležitejší verš Písma John Piper 329
9. október - Božie múdre milosrdenstvo John Piper 369
8. október - Božia radosť je naše dobro John Piper 314
7. október - My čakáme, On pracuje John Piper 340
6. október - Šťastný, požehnaný Boh John Piper 315
5. október - Spravodlivosť bude vykonaná John Piper 318
4. október - Nespútaná radosť John Piper 326
3. október - Absolútna, zvrchovaná, všemocná Láska John Piper 343
2. október - Boh nie je zamračený John Piper 318
1. október - Všetko uspokojujúci objekt John Piper 314
30. september - Najoslobodzujúcejší objav John Piper 303
29. september - Boj s neverou John Piper 364
28. september - Naše dobro pre jeho slávu John Piper 304
27. september - Oslobodzujúca moc Božích sľubov John Piper 320
26. september - Život v dôvere v Božiu veľkosť a moc John Piper 318
25. september - Božie Slovo je náš život John Piper 319
24. september - Ježišova radosť John Piper 346

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345