Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

Je to zbierka denných zamyslení na 365 dní v roku, ktorých autorom je John Piper. Tieto krátke ale obsažné čítania budú živiť vašu radosť z Ježiša Krista každý deň v roku. Uverejnené so súhlasom misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
4. august - Tak bezpečný, ako je Boh verný John Piper 383
3. august - Prečo máme telo John Piper 365
2. august - Strach zo smrti John Piper 346
1. august - Naša slabosť odhaľuje našu hodnotu John Piper 346
31. júl - Utrpenie, ktoré zabíja vieru John Piper 353
30. júl - Utrpenie, ktoré posilňuje vieru John Piper 424
29. júl - Boží plán pre mučeníkov John Piper 376
28. júl - Prečo neochabujeme? John Piper 399
27. júl - Boj s telesnou žiadostivosťou John Piper 358
26. júl - Čo znamená milovať peniaze John Piper 370
25. júl - Satanova stratégia a vaša obrana John Piper 361
24. júl - Ježiš ochraňuje svoje ovce John Piper 343
23. júl - Ako vzdorovať hriešnym žiadostiam John Piper 366
22. júl - Kážte sami sebe John Piper 338
21. júl - Ako bojovať proti zúfalstvu John Piper 382
20. júl - Milosť pre každú potrebu John Piper 394
19. júl - Jeho načasovanie je dokonalé John Piper 359
18. júl - Božia milosť v duchovných daroch John Piper 346
17. júl - Moc vyznávať Krista John Piper 364
16. júl - Sila do každodenných povinností John Piper 382
15. júl - Pracujeme z milosti John Piper 391
14. júl - Služba - dôležitejšia ako život John Piper 385
13. júl - Čo vás motivuje k službe? John Piper 357
12. júl - Viera vyháňa vinu, chamtivosť aj strach John Piper 364
11. júl - Prežívanie Ducha vierou John Piper 352

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345