Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

Je to zbierka denných zamyslení na 365 dní v roku, ktorých autorom je John Piper. Tieto krátke ale obsažné čítania budú živiť vašu radosť z Ježiša Krista každý deň v roku. Uverejnené so súhlasom misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
10. júl - Sebavedomé skutky a pokorná viera John Piper 360
9. júl - Šesť spôsobov, ako Ježiš bojoval s úzkosťou John Piper 365
8. júl - Spasiteľná viera odpúšťa John Piper 374
7. júl - Keď ťa zraní kresťan John Piper 382
6. júl - Ako Kristus víťazil nad krivdami John Piper 344
5. júl - Svoju pomstu prenechaj Bohu John Piper 364
4. júl - Kedy budem spokojný? John Piper 389
3. júl - Dobrá správa: Boh je šťastný John Piper 380
2. júl - Ako dobre poznáte Boha? John Piper 450
1. júl - Boh má potešenie robiť nám dobre John Piper 372
30. jún - Nebeský odpočinok v nadchádzajúcom hneve John Piper 409
29. jún - Mocné korene praktickej lásky John Piper 407
28. jún - Vydržať, aj keď poslúchanie bolí John Piper 402
27. jún - Úkryt pre bezmocných John Piper 398
26. jún - Strach, ktorý nás priťahuje John Piper 402
25. jún - Smrtiaca pasca zvaná žiadostivosť John Piper 367
24. jún - Spokojnosť za každých okolností John Piper 384
23. jún - Viera si ctí toho, komu dôveruje John Piper 376
22. jún - Ako musíme bojovať za svätosť John Piper 372
21. jún - Uspokojenie, ktoré poráža hriech John Piper 389
20. jún - Milosť je odpustenie a moc John Piper 384
19. jún - Hriech zo strachu pred človekom John Piper 367
18. jún - Ako sa prihovárať za neveriacich John Piper 372
17. jún - V akej modlitbe má Boh záľubu? John Piper 386
16. jún - Slúžte Bohu so svojím smädom John Piper 364

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345