Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

25. november - Osláv Boha vzdávaním vďaky

To všetko sa deje pre vás, aby rozhojnená milosť rozmnožovala vzdávanie vďaky mnohých na Božiu slávu. (2.Kor.4:15)

Vďačnosť voči Bohu je radostným pocitom. Prežívame pocit radostnej zadĺženosti kvôli Jeho milosti. V samotnom pocite vďačnosti sme teda príjemcami. Vďačnosť už vo svojej podstate oslavuje darcu. Keď ju cítime, uznávame svoju potrebu a Božiu dobrotivosť, plnosť a bohatstvo Jeho slávy.

Podobne ako keď sa pokorím a ocením pohostenie v reštaurácii slovom: „Ďakujem“, tak sa pokorujem a vyvyšujem Boha, keď k Nemu cítim vďačnosť. Rozdiel samozrejme spočíva v tom, že v skutočnosti som nekonečne zaviazaný Bohu za Jeho milosť a všetko, čo pre mňa robí, pretože je to bezplatné a nezaslúžené.

Avšak pointou je to, že vďačnosť oslavuje darcu. Oslavuje Boha. A toto je Pavlovým konečným zámerom vo všetkej jeho námahe. Áno, namáha sa v záujme cirkvi - pre dobro cirkvi. Cirkev však nie je tým najvyšším cieľom. Počúvaj znova: „Veď všetko toto deje sa pre vás, aby rozhojnená milosť rozmnožila vďačnosť čím viacerých na slávu Božiu.“ Všetko pre vaše dobro - pre Božiu slávu!

Úžasné na evanjeliu je to, že odpoveď, ktorú od nás požaduje na Božiu slávu, je odpoveďou najviac prirodzenou a radostnou. Konkrétne ide o vďačnosť za milosť. Božia všadeprítomná sláva v dávaní a naša pokorná radosť v prijímaní nie sú protichodné. Radostná vďačnosť oslavuje Boha.

Život, ktorý vzdáva slávu Bohu za jeho milosť, a život najhlbšej radosti sú tým istým životom. A to, čo z nich robí jedno, je vďačnosť.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345