Rádio LOGOS na Facebook-u

Reinkarnácia

Na žiadosť viacerých poslucháčov sme mimo poradia zaradili do vysielania švordielny cyklus úvah na tému „reinkarnácia a vzkriesenie“.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
Reinkarnácia a vzkriesenie 2. Pavel Steiger 9964
Viera a reinkarnácia 3. Pavel Steiger 4554
Viera a reinkarnácia 4. Pavel Steiger 3755
Reinkarnácia a vzkriesenie 1. Pavel Steiger 8944

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345