Rádio LOGOS na Facebook-u

List Rimanom

Úvahy nad listom apoštola Pavla Rimanom.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
AKO CHÁPAŤ BOŽIE PROROCKÉ SLOVÁ ZJAVENIA? - Rim 11:25-27 Steve Cole 3331
AKO SA mať na pozore pred duchovnou pýchou? - R 11:16-24 Steve Cole 2559
BOH RIADI HISTÓRIU - Rim. 11:11-15 Steve Cole 2097
VYVOLENÝ ALEBO ZATVRDENÝ? - Rimanom 11:7-10 Steve Cole 2115
Môžu božie zasľúbenia sklamať? - R 11:1-6 Steve Cole 2634
PREČO NIE JE KAŽDÝ spasený? - R 10:16-21 Steve Cole 2472
DOBRÁ NOVINA PRE VŠETKÝCH - Rim 10:11-15 Steve Cole 2121
AKO BYŤ SPASENÝ? - Rim 10:5-10 Steve Cole 2927
Ako sa môžu nábožensky založení ľudia minúť spasenia? - Rim 10:1-4 Steve Cole 2488
SPRÁVNA CESTA ALEBO mnoho ciest k Bohu? - Rím 9:30-33 Steve Cole 2867
BOŽIE MILOSRDENSTVO - Rim 9:24-29 Steve Cole 2717
BOŽIA SLÁVA V SÚDE A MILOSRDENSTVE - Rim 9:19-23 Steve Cole 2222
JE BOH NESPRAVODLIVÝ? - Rim 9:14-18 Steve Cole 2378
PREČO BOŽIE SLOVO NEMÔŽE ZLYHAŤ? - Rim 9:6-13 Steve Cole 3285
AKO JE NAŠE SPASENIE ZARUČENÉ? - Rim 8:29-30 Steve Cole 2863
VŠETKO SLÚŽI K DOBRÉMU - Rim 8:28 Steve Cole 2518
DUCH SVÄTÝ NÁM POMÁHA v modlitbách - Rim 8:26-27 Steve Cole 3563
UTRPENIE TOHTO ČASU A BUDÚCA SLÁVA - Rim 8:18-25 Steve Cole 2524
Adoptovaní boží dedičia - Rim 8:17 Steve Cole 2542
ZNAKY NAOZAJSTNEJ ISTOTY - Rim 8:14-16 Steve Cole 2413
USMRCUJTE SVOJ HRIECH! - Rim 8:12-13 Steve Cole 2256
PATRÍŠ KRISTOVI? - Rim 8:8-9 Steve Cole 2578
AKO CHÁPAŤ MYSLENIE NEVERIACICH - R 8:6-8 Steve Cole 2947
DVE SKUPINY, DVA OSUDY - R 8:5-6 Steve Cole 2163
BYŤ OSLOBODENÝ - R 8:1-4 Steve Cole 2302
NA ČO NÁM DAL BOH ZÁKON? - Rim 7:7-11 Steve Cole 2310
SLOBODA OD ZÁKONA - Rim 7:1-6 Steve Cole 2635
VÍŤAZSTVO NAD HRIECHOM? - Rim 6:19-23 Steve Cole 2464
KAŽDÝ NIEKOMU SLÚŽIME - Rím 6:15-18 Steve Cole 2645
NECH VÁS HRIECH ĎALEJ NEOVLÁDA - Rim 6:12-14 Steve Cole 2626
MŔTVI HRIECHU A ŽIVÍ BOHU - Rim 6:5-11 Steve Cole 2380
ZOMRELI STE HRIECHU? Steve Cole 2429
HOJNOSŤ KRISTOVEJ MILOSTI - Rim 5:20-21 Steve Cole 2155
SMRŤ V ADAMOVI ALEBO ŽIVOT V KRISTOVI - Rim 5:12-19 Steve Cole 2500
ISTOTA SPASENIA - Rim. 5:9-11 Steve Cole 2881
BOŽIA ÚŽASNÁ LÁSKA - Rim 5:6-8 Steve Cole 2409
CHVÁLENIE V SÚŽENÍ - Rim 5:3-5 Steve Cole 2583
POŽEHNANIE Z OSPRAVEDLNENIE - Rim 5:1-2 Steve Cole 2461
ČO JE TO BYŤ kresťanom? Rim 4:23-25 Steve Cole 2295
PODSTATA SPÁSONOSNEJ VIERY Rim 4:16-22 Steve Cole 2375
PÁN OSPRAVEDLŇUJE HRIEŠNIKOV Rimanom 4:1-12 Steve Cole 2669
VIERA JE PROTIKLADOM PÝCHY Rimanom 3:27-31 Steve Cole 2280
BOH JE SPRAVODLIVÝ KEĎ OSPRAVEDLŇUJE Steve Cole 2905
AKO BYŤ OSPRAVEDLNENÝ? Rimanom 3:21-24 Steve Cole 2182
PREČO DAL BOH ZÁKON? Rim 3:19-20 Steve Cole 2383
VŠETCI SME POD HRIECHOM. Rimanom 3:9-18 Steve Cole 2283
ODPOVEDE NA NÁMIETKY Rimanom 3:1-8 Steve Cole 2190
RITUÁLY, TRADÍCIE A PRAVOSŤ VIERY - Rimanom 2:25-29 Steve Cole 2812
ČO SPÔSOBUJE POKRYTECTVO? Steve Cole 5031
BOŽI nestranný súd Steve Cole 2906
Odplata za Skutky Steve Cole 2427
SAMOSPRAVODLIVOSŤ Steve Cole 2816
Vydaní napospas. časť 2. Steve Cole 2245
Vydaní napospas vášňam. 1. časť Steve Cole 2275
JE Boží hnev ospravedlniteľný? Steve Cole 2922
Evanjelium - Božia moc na spasenie Steve Cole 2789
OBRAZ Božieho služobníka A SLUŽBA SVÄTÝCH Steve Cole 2524
BOŽIE Evanjelium PRE NÁRODY Steve Cole 2457
OPIS BOŽIEHO Evanjelia Steve Cole 2339
Evanjelium BOŽIE Steve Cole 2460

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345