Rádio LOGOS na Facebook-u

List Rimanom

Úvahy nad listom apoštola Pavla Rimanom.

Zobr. počet 
Názov Autor Zobrazení
AKO CHÁPAŤ BOŽIE PROROCKÉ SLOVÁ ZJAVENIA? - Rim 11:25-27 Steve Cole 2827
AKO SA mať na pozore pred duchovnou pýchou? - R 11:16-24 Steve Cole 2233
BOH RIADI HISTÓRIU - Rim. 11:11-15 Steve Cole 1810
VYVOLENÝ ALEBO ZATVRDENÝ? - Rimanom 11:7-10 Steve Cole 1872
Môžu božie zasľúbenia sklamať? - R 11:1-6 Steve Cole 2320
PREČO NIE JE KAŽDÝ spasený? - R 10:16-21 Steve Cole 2185
DOBRÁ NOVINA PRE VŠETKÝCH - Rim 10:11-15 Steve Cole 1898
AKO BYŤ SPASENÝ? - Rim 10:5-10 Steve Cole 2617
Ako sa môžu nábožensky založení ľudia minúť spasenia? - Rim 10:1-4 Steve Cole 2242
SPRÁVNA CESTA ALEBO mnoho ciest k Bohu? - Rím 9:30-33 Steve Cole 2559
BOŽIE MILOSRDENSTVO - Rim 9:24-29 Steve Cole 2050
BOŽIA SLÁVA V SÚDE A MILOSRDENSTVE - Rim 9:19-23 Steve Cole 1913
JE BOH NESPRAVODLIVÝ? - Rim 9:14-18 Steve Cole 2099
PREČO BOŽIE SLOVO NEMÔŽE ZLYHAŤ? - Rim 9:6-13 Steve Cole 2999
AKO JE NAŠE SPASENIE ZARUČENÉ? - Rim 8:29-30 Steve Cole 2553
VŠETKO SLÚŽI K DOBRÉMU - Rim 8:28 Steve Cole 2200
DUCH SVÄTÝ NÁM POMÁHA v modlitbách - Rim 8:26-27 Steve Cole 3116
UTRPENIE TOHTO ČASU A BUDÚCA SLÁVA - Rim 8:18-25 Steve Cole 2129
Adoptovaní boží dedičia - Rim 8:17 Steve Cole 2154
ZNAKY NAOZAJSTNEJ ISTOTY - Rim 8:14-16 Steve Cole 2119
USMRCUJTE SVOJ HRIECH! - Rim 8:12-13 Steve Cole 1964
PATRÍŠ KRISTOVI? - Rim 8:8-9 Steve Cole 2263
AKO CHÁPAŤ MYSLENIE NEVERIACICH - R 8:6-8 Steve Cole 2515
DVE SKUPINY, DVA OSUDY - R 8:5-6 Steve Cole 1912
BYŤ OSLOBODENÝ - R 8:1-4 Steve Cole 2074
NA ČO NÁM DAL BOH ZÁKON? - Rim 7:7-11 Steve Cole 1999
SLOBODA OD ZÁKONA - Rim 7:1-6 Steve Cole 2384
VÍŤAZSTVO NAD HRIECHOM? - Rim 6:19-23 Steve Cole 2128
KAŽDÝ NIEKOMU SLÚŽIME - Rím 6:15-18 Steve Cole 2179
NECH VÁS HRIECH ĎALEJ NEOVLÁDA - Rim 6:12-14 Steve Cole 2338
MŔTVI HRIECHU A ŽIVÍ BOHU - Rim 6:5-11 Steve Cole 2127
ZOMRELI STE HRIECHU? Steve Cole 2084
HOJNOSŤ KRISTOVEJ MILOSTI - Rim 5:20-21 Steve Cole 1866
SMRŤ V ADAMOVI ALEBO ŽIVOT V KRISTOVI - Rim 5:12-19 Steve Cole 2165
ISTOTA SPASENIA - Rim. 5:9-11 Steve Cole 2555
BOŽIA ÚŽASNÁ LÁSKA - Rim 5:6-8 Steve Cole 2133
CHVÁLENIE V SÚŽENÍ - Rim 5:3-5 Steve Cole 2319
POŽEHNANIE Z OSPRAVEDLNENIE - Rim 5:1-2 Steve Cole 2164
ČO JE TO BYŤ kresťanom? Rim 4:23-25 Steve Cole 2004
PODSTATA SPÁSONOSNEJ VIERY Rim 4:16-22 Steve Cole 2112
PÁN OSPRAVEDLŇUJE HRIEŠNIKOV Rimanom 4:1-12 Steve Cole 2341
VIERA JE PROTIKLADOM PÝCHY Rimanom 3:27-31 Steve Cole 2004
BOH JE SPRAVODLIVÝ KEĎ OSPRAVEDLŇUJE Steve Cole 2466
AKO BYŤ OSPRAVEDLNENÝ? Rimanom 3:21-24 Steve Cole 1905
PREČO DAL BOH ZÁKON? Rim 3:19-20 Steve Cole 2069
VŠETCI SME POD HRIECHOM. Rimanom 3:9-18 Steve Cole 1949
ODPOVEDE NA NÁMIETKY Rimanom 3:1-8 Steve Cole 1917
RITUÁLY, TRADÍCIE A PRAVOSŤ VIERY - Rimanom 2:25-29 Steve Cole 2511
ČO SPÔSOBUJE POKRYTECTVO? Steve Cole 3887
BOŽI nestranný súd Steve Cole 2569
Odplata za Skutky Steve Cole 2165
SAMOSPRAVODLIVOSŤ Steve Cole 2413
Vydaní napospas. časť 2. Steve Cole 1922
Vydaní napospas vášňam. 1. časť Steve Cole 1957
JE Boží hnev ospravedlniteľný? Steve Cole 2470
Evanjelium - Božia moc na spasenie Steve Cole 2363
OBRAZ Božieho služobníka A SLUŽBA SVÄTÝCH Steve Cole 2226
BOŽIE Evanjelium PRE NÁRODY Steve Cole 2134
OPIS BOŽIEHO Evanjelia Steve Cole 2039
Evanjelium BOŽIE Steve Cole 2142

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345