Rádio LOGOS na Facebook-u

List Rimanom

Úvahy nad listom apoštola Pavla Rimanom.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
AKO CHÁPAŤ BOŽIE PROROCKÉ SLOVÁ ZJAVENIA? - Rim 11:25-27 Steve Cole 2965
AKO SA mať na pozore pred duchovnou pýchou? - R 11:16-24 Steve Cole 2319
BOH RIADI HISTÓRIU - Rim. 11:11-15 Steve Cole 1896
VYVOLENÝ ALEBO ZATVRDENÝ? - Rimanom 11:7-10 Steve Cole 1937
Môžu božie zasľúbenia sklamať? - R 11:1-6 Steve Cole 2413
PREČO NIE JE KAŽDÝ spasený? - R 10:16-21 Steve Cole 2265
DOBRÁ NOVINA PRE VŠETKÝCH - Rim 10:11-15 Steve Cole 1960
AKO BYŤ SPASENÝ? - Rim 10:5-10 Steve Cole 2711
Ako sa môžu nábožensky založení ľudia minúť spasenia? - Rim 10:1-4 Steve Cole 2322
SPRÁVNA CESTA ALEBO mnoho ciest k Bohu? - Rím 9:30-33 Steve Cole 2638
BOŽIE MILOSRDENSTVO - Rim 9:24-29 Steve Cole 2128
BOŽIA SLÁVA V SÚDE A MILOSRDENSTVE - Rim 9:19-23 Steve Cole 1987
JE BOH NESPRAVODLIVÝ? - Rim 9:14-18 Steve Cole 2185
PREČO BOŽIE SLOVO NEMÔŽE ZLYHAŤ? - Rim 9:6-13 Steve Cole 3098
AKO JE NAŠE SPASENIE ZARUČENÉ? - Rim 8:29-30 Steve Cole 2627
VŠETKO SLÚŽI K DOBRÉMU - Rim 8:28 Steve Cole 2294
DUCH SVÄTÝ NÁM POMÁHA v modlitbách - Rim 8:26-27 Steve Cole 3244
UTRPENIE TOHTO ČASU A BUDÚCA SLÁVA - Rim 8:18-25 Steve Cole 2243
Adoptovaní boží dedičia - Rim 8:17 Steve Cole 2277
ZNAKY NAOZAJSTNEJ ISTOTY - Rim 8:14-16 Steve Cole 2213
USMRCUJTE SVOJ HRIECH! - Rim 8:12-13 Steve Cole 2043
PATRÍŠ KRISTOVI? - Rim 8:8-9 Steve Cole 2358
AKO CHÁPAŤ MYSLENIE NEVERIACICH - R 8:6-8 Steve Cole 2658
DVE SKUPINY, DVA OSUDY - R 8:5-6 Steve Cole 2002
BYŤ OSLOBODENÝ - R 8:1-4 Steve Cole 2129
NA ČO NÁM DAL BOH ZÁKON? - Rim 7:7-11 Steve Cole 2083
SLOBODA OD ZÁKONA - Rim 7:1-6 Steve Cole 2456
VÍŤAZSTVO NAD HRIECHOM? - Rim 6:19-23 Steve Cole 2222
KAŽDÝ NIEKOMU SLÚŽIME - Rím 6:15-18 Steve Cole 2323
NECH VÁS HRIECH ĎALEJ NEOVLÁDA - Rim 6:12-14 Steve Cole 2421
MŔTVI HRIECHU A ŽIVÍ BOHU - Rim 6:5-11 Steve Cole 2203
ZOMRELI STE HRIECHU? Steve Cole 2195
HOJNOSŤ KRISTOVEJ MILOSTI - Rim 5:20-21 Steve Cole 1939
SMRŤ V ADAMOVI ALEBO ŽIVOT V KRISTOVI - Rim 5:12-19 Steve Cole 2277
ISTOTA SPASENIA - Rim. 5:9-11 Steve Cole 2644
BOŽIA ÚŽASNÁ LÁSKA - Rim 5:6-8 Steve Cole 2203
CHVÁLENIE V SÚŽENÍ - Rim 5:3-5 Steve Cole 2408
POŽEHNANIE Z OSPRAVEDLNENIE - Rim 5:1-2 Steve Cole 2266
ČO JE TO BYŤ kresťanom? Rim 4:23-25 Steve Cole 2090
PODSTATA SPÁSONOSNEJ VIERY Rim 4:16-22 Steve Cole 2194
PÁN OSPRAVEDLŇUJE HRIEŠNIKOV Rimanom 4:1-12 Steve Cole 2433
VIERA JE PROTIKLADOM PÝCHY Rimanom 3:27-31 Steve Cole 2068
BOH JE SPRAVODLIVÝ KEĎ OSPRAVEDLŇUJE Steve Cole 2624
AKO BYŤ OSPRAVEDLNENÝ? Rimanom 3:21-24 Steve Cole 1986
PREČO DAL BOH ZÁKON? Rim 3:19-20 Steve Cole 2150
VŠETCI SME POD HRIECHOM. Rimanom 3:9-18 Steve Cole 2043
ODPOVEDE NA NÁMIETKY Rimanom 3:1-8 Steve Cole 1992
RITUÁLY, TRADÍCIE A PRAVOSŤ VIERY - Rimanom 2:25-29 Steve Cole 2584
ČO SPÔSOBUJE POKRYTECTVO? Steve Cole 4393
BOŽI nestranný súd Steve Cole 2675
Odplata za Skutky Steve Cole 2239
SAMOSPRAVODLIVOSŤ Steve Cole 2546
Vydaní napospas. časť 2. Steve Cole 2015
Vydaní napospas vášňam. 1. časť Steve Cole 2048
JE Boží hnev ospravedlniteľný? Steve Cole 2608
Evanjelium - Božia moc na spasenie Steve Cole 2477
OBRAZ Božieho služobníka A SLUŽBA SVÄTÝCH Steve Cole 2314
BOŽIE Evanjelium PRE NÁRODY Steve Cole 2231
OPIS BOŽIEHO Evanjelia Steve Cole 2130
Evanjelium BOŽIE Steve Cole 2232

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345