Rádio LOGOS na Facebook-u

List Rimanom

Úvahy nad listom apoštola Pavla Rimanom.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
AKO CHÁPAŤ BOŽIE PROROCKÉ SLOVÁ ZJAVENIA? - Rim 11:25-27 Steve Cole 3203
AKO SA mať na pozore pred duchovnou pýchou? - R 11:16-24 Steve Cole 2467
BOH RIADI HISTÓRIU - Rim. 11:11-15 Steve Cole 2024
VYVOLENÝ ALEBO ZATVRDENÝ? - Rimanom 11:7-10 Steve Cole 2044
Môžu božie zasľúbenia sklamať? - R 11:1-6 Steve Cole 2556
PREČO NIE JE KAŽDÝ spasený? - R 10:16-21 Steve Cole 2401
DOBRÁ NOVINA PRE VŠETKÝCH - Rim 10:11-15 Steve Cole 2068
AKO BYŤ SPASENÝ? - Rim 10:5-10 Steve Cole 2846
Ako sa môžu nábožensky založení ľudia minúť spasenia? - Rim 10:1-4 Steve Cole 2430
SPRÁVNA CESTA ALEBO mnoho ciest k Bohu? - Rím 9:30-33 Steve Cole 2781
BOŽIE MILOSRDENSTVO - Rim 9:24-29 Steve Cole 2647
BOŽIA SLÁVA V SÚDE A MILOSRDENSTVE - Rim 9:19-23 Steve Cole 2147
JE BOH NESPRAVODLIVÝ? - Rim 9:14-18 Steve Cole 2304
PREČO BOŽIE SLOVO NEMÔŽE ZLYHAŤ? - Rim 9:6-13 Steve Cole 3221
AKO JE NAŠE SPASENIE ZARUČENÉ? - Rim 8:29-30 Steve Cole 2768
VŠETKO SLÚŽI K DOBRÉMU - Rim 8:28 Steve Cole 2438
DUCH SVÄTÝ NÁM POMÁHA v modlitbách - Rim 8:26-27 Steve Cole 3433
UTRPENIE TOHTO ČASU A BUDÚCA SLÁVA - Rim 8:18-25 Steve Cole 2389
Adoptovaní boží dedičia - Rim 8:17 Steve Cole 2445
ZNAKY NAOZAJSTNEJ ISTOTY - Rim 8:14-16 Steve Cole 2340
USMRCUJTE SVOJ HRIECH! - Rim 8:12-13 Steve Cole 2180
PATRÍŠ KRISTOVI? - Rim 8:8-9 Steve Cole 2487
AKO CHÁPAŤ MYSLENIE NEVERIACICH - R 8:6-8 Steve Cole 2842
DVE SKUPINY, DVA OSUDY - R 8:5-6 Steve Cole 2099
BYŤ OSLOBODENÝ - R 8:1-4 Steve Cole 2222
NA ČO NÁM DAL BOH ZÁKON? - Rim 7:7-11 Steve Cole 2208
SLOBODA OD ZÁKONA - Rim 7:1-6 Steve Cole 2571
VÍŤAZSTVO NAD HRIECHOM? - Rim 6:19-23 Steve Cole 2374
KAŽDÝ NIEKOMU SLÚŽIME - Rím 6:15-18 Steve Cole 2544
NECH VÁS HRIECH ĎALEJ NEOVLÁDA - Rim 6:12-14 Steve Cole 2545
MŔTVI HRIECHU A ŽIVÍ BOHU - Rim 6:5-11 Steve Cole 2311
ZOMRELI STE HRIECHU? Steve Cole 2333
HOJNOSŤ KRISTOVEJ MILOSTI - Rim 5:20-21 Steve Cole 2067
SMRŤ V ADAMOVI ALEBO ŽIVOT V KRISTOVI - Rim 5:12-19 Steve Cole 2423
ISTOTA SPASENIA - Rim. 5:9-11 Steve Cole 2795
BOŽIA ÚŽASNÁ LÁSKA - Rim 5:6-8 Steve Cole 2329
CHVÁLENIE V SÚŽENÍ - Rim 5:3-5 Steve Cole 2514
POŽEHNANIE Z OSPRAVEDLNENIE - Rim 5:1-2 Steve Cole 2394
ČO JE TO BYŤ kresťanom? Rim 4:23-25 Steve Cole 2213
PODSTATA SPÁSONOSNEJ VIERY Rim 4:16-22 Steve Cole 2310
PÁN OSPRAVEDLŇUJE HRIEŠNIKOV Rimanom 4:1-12 Steve Cole 2575
VIERA JE PROTIKLADOM PÝCHY Rimanom 3:27-31 Steve Cole 2196
BOH JE SPRAVODLIVÝ KEĎ OSPRAVEDLŇUJE Steve Cole 2813
AKO BYŤ OSPRAVEDLNENÝ? Rimanom 3:21-24 Steve Cole 2111
PREČO DAL BOH ZÁKON? Rim 3:19-20 Steve Cole 2294
VŠETCI SME POD HRIECHOM. Rimanom 3:9-18 Steve Cole 2172
ODPOVEDE NA NÁMIETKY Rimanom 3:1-8 Steve Cole 2110
RITUÁLY, TRADÍCIE A PRAVOSŤ VIERY - Rimanom 2:25-29 Steve Cole 2732
ČO SPÔSOBUJE POKRYTECTVO? Steve Cole 4806
BOŽI nestranný súd Steve Cole 2809
Odplata za Skutky Steve Cole 2366
SAMOSPRAVODLIVOSŤ Steve Cole 2722
Vydaní napospas. časť 2. Steve Cole 2158
Vydaní napospas vášňam. 1. časť Steve Cole 2196
JE Boží hnev ospravedlniteľný? Steve Cole 2795
Evanjelium - Božia moc na spasenie Steve Cole 2674
OBRAZ Božieho služobníka A SLUŽBA SVÄTÝCH Steve Cole 2439
BOŽIE Evanjelium PRE NÁRODY Steve Cole 2387
OPIS BOŽIEHO Evanjelia Steve Cole 2269
Evanjelium BOŽIE Steve Cole 2384

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345