Rádio LOGOS na Facebook-u

List Rimanom

Úvahy nad listom apoštola Pavla Rimanom.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
AKO CHÁPAŤ BOŽIE PROROCKÉ SLOVÁ ZJAVENIA? - Rim 11:25-27 Steve Cole 2866
AKO SA mať na pozore pred duchovnou pýchou? - R 11:16-24 Steve Cole 2268
BOH RIADI HISTÓRIU - Rim. 11:11-15 Steve Cole 1845
VYVOLENÝ ALEBO ZATVRDENÝ? - Rimanom 11:7-10 Steve Cole 1900
Môžu božie zasľúbenia sklamať? - R 11:1-6 Steve Cole 2348
PREČO NIE JE KAŽDÝ spasený? - R 10:16-21 Steve Cole 2209
DOBRÁ NOVINA PRE VŠETKÝCH - Rim 10:11-15 Steve Cole 1922
AKO BYŤ SPASENÝ? - Rim 10:5-10 Steve Cole 2654
Ako sa môžu nábožensky založení ľudia minúť spasenia? - Rim 10:1-4 Steve Cole 2272
SPRÁVNA CESTA ALEBO mnoho ciest k Bohu? - Rím 9:30-33 Steve Cole 2582
BOŽIE MILOSRDENSTVO - Rim 9:24-29 Steve Cole 2083
BOŽIA SLÁVA V SÚDE A MILOSRDENSTVE - Rim 9:19-23 Steve Cole 1945
JE BOH NESPRAVODLIVÝ? - Rim 9:14-18 Steve Cole 2127
PREČO BOŽIE SLOVO NEMÔŽE ZLYHAŤ? - Rim 9:6-13 Steve Cole 3040
AKO JE NAŠE SPASENIE ZARUČENÉ? - Rim 8:29-30 Steve Cole 2583
VŠETKO SLÚŽI K DOBRÉMU - Rim 8:28 Steve Cole 2233
DUCH SVÄTÝ NÁM POMÁHA v modlitbách - Rim 8:26-27 Steve Cole 3149
UTRPENIE TOHTO ČASU A BUDÚCA SLÁVA - Rim 8:18-25 Steve Cole 2162
Adoptovaní boží dedičia - Rim 8:17 Steve Cole 2185
ZNAKY NAOZAJSTNEJ ISTOTY - Rim 8:14-16 Steve Cole 2158
USMRCUJTE SVOJ HRIECH! - Rim 8:12-13 Steve Cole 1989
PATRÍŠ KRISTOVI? - Rim 8:8-9 Steve Cole 2300
AKO CHÁPAŤ MYSLENIE NEVERIACICH - R 8:6-8 Steve Cole 2552
DVE SKUPINY, DVA OSUDY - R 8:5-6 Steve Cole 1952
BYŤ OSLOBODENÝ - R 8:1-4 Steve Cole 2093
NA ČO NÁM DAL BOH ZÁKON? - Rim 7:7-11 Steve Cole 2026
SLOBODA OD ZÁKONA - Rim 7:1-6 Steve Cole 2413
VÍŤAZSTVO NAD HRIECHOM? - Rim 6:19-23 Steve Cole 2159
KAŽDÝ NIEKOMU SLÚŽIME - Rím 6:15-18 Steve Cole 2225
NECH VÁS HRIECH ĎALEJ NEOVLÁDA - Rim 6:12-14 Steve Cole 2367
MŔTVI HRIECHU A ŽIVÍ BOHU - Rim 6:5-11 Steve Cole 2150
ZOMRELI STE HRIECHU? Steve Cole 2123
HOJNOSŤ KRISTOVEJ MILOSTI - Rim 5:20-21 Steve Cole 1897
SMRŤ V ADAMOVI ALEBO ŽIVOT V KRISTOVI - Rim 5:12-19 Steve Cole 2216
ISTOTA SPASENIA - Rim. 5:9-11 Steve Cole 2590
BOŽIA ÚŽASNÁ LÁSKA - Rim 5:6-8 Steve Cole 2159
CHVÁLENIE V SÚŽENÍ - Rim 5:3-5 Steve Cole 2355
POŽEHNANIE Z OSPRAVEDLNENIE - Rim 5:1-2 Steve Cole 2202
ČO JE TO BYŤ kresťanom? Rim 4:23-25 Steve Cole 2036
PODSTATA SPÁSONOSNEJ VIERY Rim 4:16-22 Steve Cole 2135
PÁN OSPRAVEDLŇUJE HRIEŠNIKOV Rimanom 4:1-12 Steve Cole 2375
VIERA JE PROTIKLADOM PÝCHY Rimanom 3:27-31 Steve Cole 2026
BOH JE SPRAVODLIVÝ KEĎ OSPRAVEDLŇUJE Steve Cole 2514
AKO BYŤ OSPRAVEDLNENÝ? Rimanom 3:21-24 Steve Cole 1935
PREČO DAL BOH ZÁKON? Rim 3:19-20 Steve Cole 2098
VŠETCI SME POD HRIECHOM. Rimanom 3:9-18 Steve Cole 1990
ODPOVEDE NA NÁMIETKY Rimanom 3:1-8 Steve Cole 1946
RITUÁLY, TRADÍCIE A PRAVOSŤ VIERY - Rimanom 2:25-29 Steve Cole 2537
ČO SPÔSOBUJE POKRYTECTVO? Steve Cole 4043
BOŽI nestranný súd Steve Cole 2608
Odplata za Skutky Steve Cole 2192
SAMOSPRAVODLIVOSŤ Steve Cole 2456
Vydaní napospas. časť 2. Steve Cole 1952
Vydaní napospas vášňam. 1. časť Steve Cole 1993
JE Boží hnev ospravedlniteľný? Steve Cole 2522
Evanjelium - Božia moc na spasenie Steve Cole 2397
OBRAZ Božieho služobníka A SLUŽBA SVÄTÝCH Steve Cole 2255
BOŽIE Evanjelium PRE NÁRODY Steve Cole 2164
OPIS BOŽIEHO Evanjelia Steve Cole 2070
Evanjelium BOŽIE Steve Cole 2173

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345