Rádio LOGOS na Facebook-u

List Rimanom

Úvahy nad listom apoštola Pavla Rimanom.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
AKO CHÁPAŤ BOŽIE PROROCKÉ SLOVÁ ZJAVENIA? - Rim 11:25-27 Steve Cole 3479
AKO SA mať na pozore pred duchovnou pýchou? - R 11:16-24 Steve Cole 2705
BOH RIADI HISTÓRIU - Rim. 11:11-15 Steve Cole 2217
VYVOLENÝ ALEBO ZATVRDENÝ? - Rimanom 11:7-10 Steve Cole 2229
Môžu božie zasľúbenia sklamať? - R 11:1-6 Steve Cole 2748
PREČO NIE JE KAŽDÝ spasený? - R 10:16-21 Steve Cole 2585
DOBRÁ NOVINA PRE VŠETKÝCH - Rim 10:11-15 Steve Cole 2222
AKO BYŤ SPASENÝ? - Rim 10:5-10 Steve Cole 3059
Ako sa môžu nábožensky založení ľudia minúť spasenia? - Rim 10:1-4 Steve Cole 2584
SPRÁVNA CESTA ALEBO mnoho ciest k Bohu? - Rím 9:30-33 Steve Cole 3001
BOŽIE MILOSRDENSTVO - Rim 9:24-29 Steve Cole 2820
BOŽIA SLÁVA V SÚDE A MILOSRDENSTVE - Rim 9:19-23 Steve Cole 2354
JE BOH NESPRAVODLIVÝ? - Rim 9:14-18 Steve Cole 2514
PREČO BOŽIE SLOVO NEMÔŽE ZLYHAŤ? - Rim 9:6-13 Steve Cole 3403
AKO JE NAŠE SPASENIE ZARUČENÉ? - Rim 8:29-30 Steve Cole 2984
VŠETKO SLÚŽI K DOBRÉMU - Rim 8:28 Steve Cole 2639
DUCH SVÄTÝ NÁM POMÁHA v modlitbách - Rim 8:26-27 Steve Cole 3725
UTRPENIE TOHTO ČASU A BUDÚCA SLÁVA - Rim 8:18-25 Steve Cole 2676
Adoptovaní boží dedičia - Rim 8:17 Steve Cole 2668
ZNAKY NAOZAJSTNEJ ISTOTY - Rim 8:14-16 Steve Cole 2538
USMRCUJTE SVOJ HRIECH! - Rim 8:12-13 Steve Cole 2387
PATRÍŠ KRISTOVI? - Rim 8:8-9 Steve Cole 2711
AKO CHÁPAŤ MYSLENIE NEVERIACICH - R 8:6-8 Steve Cole 3103
DVE SKUPINY, DVA OSUDY - R 8:5-6 Steve Cole 2262
BYŤ OSLOBODENÝ - R 8:1-4 Steve Cole 2402
NA ČO NÁM DAL BOH ZÁKON? - Rim 7:7-11 Steve Cole 2437
SLOBODA OD ZÁKONA - Rim 7:1-6 Steve Cole 2747
VÍŤAZSTVO NAD HRIECHOM? - Rim 6:19-23 Steve Cole 2587
KAŽDÝ NIEKOMU SLÚŽIME - Rím 6:15-18 Steve Cole 2778
NECH VÁS HRIECH ĎALEJ NEOVLÁDA - Rim 6:12-14 Steve Cole 2756
MŔTVI HRIECHU A ŽIVÍ BOHU - Rim 6:5-11 Steve Cole 2510
ZOMRELI STE HRIECHU? Steve Cole 2572
HOJNOSŤ KRISTOVEJ MILOSTI - Rim 5:20-21 Steve Cole 2323
SMRŤ V ADAMOVI ALEBO ŽIVOT V KRISTOVI - Rim 5:12-19 Steve Cole 2656
ISTOTA SPASENIA - Rim. 5:9-11 Steve Cole 3024
BOŽIA ÚŽASNÁ LÁSKA - Rim 5:6-8 Steve Cole 2561
CHVÁLENIE V SÚŽENÍ - Rim 5:3-5 Steve Cole 2705
POŽEHNANIE Z OSPRAVEDLNENIE - Rim 5:1-2 Steve Cole 2577
ČO JE TO BYŤ kresťanom? Rim 4:23-25 Steve Cole 2415
PODSTATA SPÁSONOSNEJ VIERY Rim 4:16-22 Steve Cole 2489
PÁN OSPRAVEDLŇUJE HRIEŠNIKOV Rimanom 4:1-12 Steve Cole 2794
VIERA JE PROTIKLADOM PÝCHY Rimanom 3:27-31 Steve Cole 2405
BOH JE SPRAVODLIVÝ KEĎ OSPRAVEDLŇUJE Steve Cole 3009
AKO BYŤ OSPRAVEDLNENÝ? Rimanom 3:21-24 Steve Cole 2317
PREČO DAL BOH ZÁKON? Rim 3:19-20 Steve Cole 2510
VŠETCI SME POD HRIECHOM. Rimanom 3:9-18 Steve Cole 2399
ODPOVEDE NA NÁMIETKY Rimanom 3:1-8 Steve Cole 2322
RITUÁLY, TRADÍCIE A PRAVOSŤ VIERY - Rimanom 2:25-29 Steve Cole 2952
ČO SPÔSOBUJE POKRYTECTVO? Steve Cole 5308
BOŽI nestranný súd Steve Cole 3046
Odplata za Skutky Steve Cole 2553
SAMOSPRAVODLIVOSŤ Steve Cole 2960
Vydaní napospas. časť 2. Steve Cole 2379
Vydaní napospas vášňam. 1. časť Steve Cole 2421
JE Boží hnev ospravedlniteľný? Steve Cole 3093
Evanjelium - Božia moc na spasenie Steve Cole 2967
OBRAZ Božieho služobníka A SLUŽBA SVÄTÝCH Steve Cole 2653
BOŽIE Evanjelium PRE NÁRODY Steve Cole 2585
OPIS BOŽIEHO Evanjelia Steve Cole 2455
Evanjelium BOŽIE Steve Cole 2543

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345