Rádio LOGOS na Facebook-u

List Rimanom

Úvahy nad listom apoštola Pavla Rimanom.

Zobr. počet 
Názov Autor Zobrazení
AKO CHÁPAŤ BOŽIE PROROCKÉ SLOVÁ ZJAVENIA? - Rim 11:25-27 Steve Cole 2799
AKO SA mať na pozore pred duchovnou pýchou? - R 11:16-24 Steve Cole 2210
BOH RIADI HISTÓRIU - Rim. 11:11-15 Steve Cole 1794
VYVOLENÝ ALEBO ZATVRDENÝ? - Rimanom 11:7-10 Steve Cole 1842
Môžu božie zasľúbenia sklamať? - R 11:1-6 Steve Cole 2292
PREČO NIE JE KAŽDÝ spasený? - R 10:16-21 Steve Cole 2151
DOBRÁ NOVINA PRE VŠETKÝCH - Rim 10:11-15 Steve Cole 1863
AKO BYŤ SPASENÝ? - Rim 10:5-10 Steve Cole 2578
Ako sa môžu nábožensky založení ľudia minúť spasenia? - Rim 10:1-4 Steve Cole 2211
SPRÁVNA CESTA ALEBO mnoho ciest k Bohu? - Rím 9:30-33 Steve Cole 2535
BOŽIE MILOSRDENSTVO - Rim 9:24-29 Steve Cole 2022
BOŽIA SLÁVA V SÚDE A MILOSRDENSTVE - Rim 9:19-23 Steve Cole 1884
JE BOH NESPRAVODLIVÝ? - Rim 9:14-18 Steve Cole 2072
PREČO BOŽIE SLOVO NEMÔŽE ZLYHAŤ? - Rim 9:6-13 Steve Cole 2964
AKO JE NAŠE SPASENIE ZARUČENÉ? - Rim 8:29-30 Steve Cole 2519
VŠETKO SLÚŽI K DOBRÉMU - Rim 8:28 Steve Cole 2164
DUCH SVÄTÝ NÁM POMÁHA v modlitbách - Rim 8:26-27 Steve Cole 3085
UTRPENIE TOHTO ČASU A BUDÚCA SLÁVA - Rim 8:18-25 Steve Cole 2104
Adoptovaní boží dedičia - Rim 8:17 Steve Cole 2122
ZNAKY NAOZAJSTNEJ ISTOTY - Rim 8:14-16 Steve Cole 2084
USMRCUJTE SVOJ HRIECH! - Rim 8:12-13 Steve Cole 1934
PATRÍŠ KRISTOVI? - Rim 8:8-9 Steve Cole 2239
AKO CHÁPAŤ MYSLENIE NEVERIACICH - R 8:6-8 Steve Cole 2481
DVE SKUPINY, DVA OSUDY - R 8:5-6 Steve Cole 1877
BYŤ OSLOBODENÝ - R 8:1-4 Steve Cole 2054
NA ČO NÁM DAL BOH ZÁKON? - Rim 7:7-11 Steve Cole 1971
SLOBODA OD ZÁKONA - Rim 7:1-6 Steve Cole 2351
VÍŤAZSTVO NAD HRIECHOM? - Rim 6:19-23 Steve Cole 2100
KAŽDÝ NIEKOMU SLÚŽIME - Rím 6:15-18 Steve Cole 2140
NECH VÁS HRIECH ĎALEJ NEOVLÁDA - Rim 6:12-14 Steve Cole 2306
MŔTVI HRIECHU A ŽIVÍ BOHU - Rim 6:5-11 Steve Cole 2095
ZOMRELI STE HRIECHU? Steve Cole 2059
HOJNOSŤ KRISTOVEJ MILOSTI - Rim 5:20-21 Steve Cole 1836
SMRŤ V ADAMOVI ALEBO ŽIVOT V KRISTOVI - Rim 5:12-19 Steve Cole 2122
ISTOTA SPASENIA - Rim. 5:9-11 Steve Cole 2526
BOŽIA ÚŽASNÁ LÁSKA - Rim 5:6-8 Steve Cole 2105
CHVÁLENIE V SÚŽENÍ - Rim 5:3-5 Steve Cole 2283
POŽEHNANIE Z OSPRAVEDLNENIE - Rim 5:1-2 Steve Cole 2135
ČO JE TO BYŤ kresťanom? Rim 4:23-25 Steve Cole 1980
PODSTATA SPÁSONOSNEJ VIERY Rim 4:16-22 Steve Cole 2087
PÁN OSPRAVEDLŇUJE HRIEŠNIKOV Rimanom 4:1-12 Steve Cole 2311
VIERA JE PROTIKLADOM PÝCHY Rimanom 3:27-31 Steve Cole 1975
BOH JE SPRAVODLIVÝ KEĎ OSPRAVEDLŇUJE Steve Cole 2412
AKO BYŤ OSPRAVEDLNENÝ? Rimanom 3:21-24 Steve Cole 1878
PREČO DAL BOH ZÁKON? Rim 3:19-20 Steve Cole 2045
VŠETCI SME POD HRIECHOM. Rimanom 3:9-18 Steve Cole 1920
ODPOVEDE NA NÁMIETKY Rimanom 3:1-8 Steve Cole 1889
RITUÁLY, TRADÍCIE A PRAVOSŤ VIERY - Rimanom 2:25-29 Steve Cole 2482
ČO SPÔSOBUJE POKRYTECTVO? Steve Cole 3803
BOŽI nestranný súd Steve Cole 2530
Odplata za Skutky Steve Cole 2130
SAMOSPRAVODLIVOSŤ Steve Cole 2362
Vydaní napospas. časť 2. Steve Cole 1888
Vydaní napospas vášňam. 1. časť Steve Cole 1925
JE Boží hnev ospravedlniteľný? Steve Cole 2430
Evanjelium - Božia moc na spasenie Steve Cole 2325
OBRAZ Božieho služobníka A SLUŽBA SVÄTÝCH Steve Cole 2191
BOŽIE Evanjelium PRE NÁRODY Steve Cole 2096
OPIS BOŽIEHO Evanjelia Steve Cole 2014
Evanjelium BOŽIE Steve Cole 2110

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345