Rádio LOGOS na Facebook-u

List Rimanom

Úvahy nad listom apoštola Pavla Rimanom.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
AKO CHÁPAŤ BOŽIE PROROCKÉ SLOVÁ ZJAVENIA? - Rim 11:25-27 Steve Cole 3168
AKO SA mať na pozore pred duchovnou pýchou? - R 11:16-24 Steve Cole 2447
BOH RIADI HISTÓRIU - Rim. 11:11-15 Steve Cole 1997
VYVOLENÝ ALEBO ZATVRDENÝ? - Rimanom 11:7-10 Steve Cole 2025
Môžu božie zasľúbenia sklamať? - R 11:1-6 Steve Cole 2534
PREČO NIE JE KAŽDÝ spasený? - R 10:16-21 Steve Cole 2373
DOBRÁ NOVINA PRE VŠETKÝCH - Rim 10:11-15 Steve Cole 2051
AKO BYŤ SPASENÝ? - Rim 10:5-10 Steve Cole 2826
Ako sa môžu nábožensky založení ľudia minúť spasenia? - Rim 10:1-4 Steve Cole 2411
SPRÁVNA CESTA ALEBO mnoho ciest k Bohu? - Rím 9:30-33 Steve Cole 2763
BOŽIE MILOSRDENSTVO - Rim 9:24-29 Steve Cole 2621
BOŽIA SLÁVA V SÚDE A MILOSRDENSTVE - Rim 9:19-23 Steve Cole 2122
JE BOH NESPRAVODLIVÝ? - Rim 9:14-18 Steve Cole 2286
PREČO BOŽIE SLOVO NEMÔŽE ZLYHAŤ? - Rim 9:6-13 Steve Cole 3203
AKO JE NAŠE SPASENIE ZARUČENÉ? - Rim 8:29-30 Steve Cole 2744
VŠETKO SLÚŽI K DOBRÉMU - Rim 8:28 Steve Cole 2416
DUCH SVÄTÝ NÁM POMÁHA v modlitbách - Rim 8:26-27 Steve Cole 3410
UTRPENIE TOHTO ČASU A BUDÚCA SLÁVA - Rim 8:18-25 Steve Cole 2361
Adoptovaní boží dedičia - Rim 8:17 Steve Cole 2406
ZNAKY NAOZAJSTNEJ ISTOTY - Rim 8:14-16 Steve Cole 2323
USMRCUJTE SVOJ HRIECH! - Rim 8:12-13 Steve Cole 2157
PATRÍŠ KRISTOVI? - Rim 8:8-9 Steve Cole 2464
AKO CHÁPAŤ MYSLENIE NEVERIACICH - R 8:6-8 Steve Cole 2816
DVE SKUPINY, DVA OSUDY - R 8:5-6 Steve Cole 2084
BYŤ OSLOBODENÝ - R 8:1-4 Steve Cole 2206
NA ČO NÁM DAL BOH ZÁKON? - Rim 7:7-11 Steve Cole 2188
SLOBODA OD ZÁKONA - Rim 7:1-6 Steve Cole 2555
VÍŤAZSTVO NAD HRIECHOM? - Rim 6:19-23 Steve Cole 2350
KAŽDÝ NIEKOMU SLÚŽIME - Rím 6:15-18 Steve Cole 2511
NECH VÁS HRIECH ĎALEJ NEOVLÁDA - Rim 6:12-14 Steve Cole 2529
MŔTVI HRIECHU A ŽIVÍ BOHU - Rim 6:5-11 Steve Cole 2294
ZOMRELI STE HRIECHU? Steve Cole 2307
HOJNOSŤ KRISTOVEJ MILOSTI - Rim 5:20-21 Steve Cole 2045
SMRŤ V ADAMOVI ALEBO ŽIVOT V KRISTOVI - Rim 5:12-19 Steve Cole 2400
ISTOTA SPASENIA - Rim. 5:9-11 Steve Cole 2776
BOŽIA ÚŽASNÁ LÁSKA - Rim 5:6-8 Steve Cole 2312
CHVÁLENIE V SÚŽENÍ - Rim 5:3-5 Steve Cole 2497
POŽEHNANIE Z OSPRAVEDLNENIE - Rim 5:1-2 Steve Cole 2379
ČO JE TO BYŤ kresťanom? Rim 4:23-25 Steve Cole 2195
PODSTATA SPÁSONOSNEJ VIERY Rim 4:16-22 Steve Cole 2292
PÁN OSPRAVEDLŇUJE HRIEŠNIKOV Rimanom 4:1-12 Steve Cole 2548
VIERA JE PROTIKLADOM PÝCHY Rimanom 3:27-31 Steve Cole 2174
BOH JE SPRAVODLIVÝ KEĎ OSPRAVEDLŇUJE Steve Cole 2792
AKO BYŤ OSPRAVEDLNENÝ? Rimanom 3:21-24 Steve Cole 2092
PREČO DAL BOH ZÁKON? Rim 3:19-20 Steve Cole 2266
VŠETCI SME POD HRIECHOM. Rimanom 3:9-18 Steve Cole 2150
ODPOVEDE NA NÁMIETKY Rimanom 3:1-8 Steve Cole 2092
RITUÁLY, TRADÍCIE A PRAVOSŤ VIERY - Rimanom 2:25-29 Steve Cole 2705
ČO SPÔSOBUJE POKRYTECTVO? Steve Cole 4737
BOŽI nestranný súd Steve Cole 2790
Odplata za Skutky Steve Cole 2348
SAMOSPRAVODLIVOSŤ Steve Cole 2700
Vydaní napospas. časť 2. Steve Cole 2130
Vydaní napospas vášňam. 1. časť Steve Cole 2176
JE Boží hnev ospravedlniteľný? Steve Cole 2767
Evanjelium - Božia moc na spasenie Steve Cole 2647
OBRAZ Božieho služobníka A SLUŽBA SVÄTÝCH Steve Cole 2422
BOŽIE Evanjelium PRE NÁRODY Steve Cole 2364
OPIS BOŽIEHO Evanjelia Steve Cole 2247
Evanjelium BOŽIE Steve Cole 2356

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345