Rádio LOGOS na Facebook-u

List Rimanom

Úvahy nad listom apoštola Pavla Rimanom.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
AKO CHÁPAŤ BOŽIE PROROCKÉ SLOVÁ ZJAVENIA? - Rim 11:25-27 Steve Cole 2914
AKO SA mať na pozore pred duchovnou pýchou? - R 11:16-24 Steve Cole 2301
BOH RIADI HISTÓRIU - Rim. 11:11-15 Steve Cole 1875
VYVOLENÝ ALEBO ZATVRDENÝ? - Rimanom 11:7-10 Steve Cole 1919
Môžu božie zasľúbenia sklamať? - R 11:1-6 Steve Cole 2388
PREČO NIE JE KAŽDÝ spasený? - R 10:16-21 Steve Cole 2236
DOBRÁ NOVINA PRE VŠETKÝCH - Rim 10:11-15 Steve Cole 1944
AKO BYŤ SPASENÝ? - Rim 10:5-10 Steve Cole 2689
Ako sa môžu nábožensky založení ľudia minúť spasenia? - Rim 10:1-4 Steve Cole 2300
SPRÁVNA CESTA ALEBO mnoho ciest k Bohu? - Rím 9:30-33 Steve Cole 2614
BOŽIE MILOSRDENSTVO - Rim 9:24-29 Steve Cole 2110
BOŽIA SLÁVA V SÚDE A MILOSRDENSTVE - Rim 9:19-23 Steve Cole 1971
JE BOH NESPRAVODLIVÝ? - Rim 9:14-18 Steve Cole 2159
PREČO BOŽIE SLOVO NEMÔŽE ZLYHAŤ? - Rim 9:6-13 Steve Cole 3075
AKO JE NAŠE SPASENIE ZARUČENÉ? - Rim 8:29-30 Steve Cole 2606
VŠETKO SLÚŽI K DOBRÉMU - Rim 8:28 Steve Cole 2267
DUCH SVÄTÝ NÁM POMÁHA v modlitbách - Rim 8:26-27 Steve Cole 3208
UTRPENIE TOHTO ČASU A BUDÚCA SLÁVA - Rim 8:18-25 Steve Cole 2209
Adoptovaní boží dedičia - Rim 8:17 Steve Cole 2236
ZNAKY NAOZAJSTNEJ ISTOTY - Rim 8:14-16 Steve Cole 2190
USMRCUJTE SVOJ HRIECH! - Rim 8:12-13 Steve Cole 2020
PATRÍŠ KRISTOVI? - Rim 8:8-9 Steve Cole 2333
AKO CHÁPAŤ MYSLENIE NEVERIACICH - R 8:6-8 Steve Cole 2603
DVE SKUPINY, DVA OSUDY - R 8:5-6 Steve Cole 1980
BYŤ OSLOBODENÝ - R 8:1-4 Steve Cole 2113
NA ČO NÁM DAL BOH ZÁKON? - Rim 7:7-11 Steve Cole 2060
SLOBODA OD ZÁKONA - Rim 7:1-6 Steve Cole 2434
VÍŤAZSTVO NAD HRIECHOM? - Rim 6:19-23 Steve Cole 2196
KAŽDÝ NIEKOMU SLÚŽIME - Rím 6:15-18 Steve Cole 2275
NECH VÁS HRIECH ĎALEJ NEOVLÁDA - Rim 6:12-14 Steve Cole 2400
MŔTVI HRIECHU A ŽIVÍ BOHU - Rim 6:5-11 Steve Cole 2181
ZOMRELI STE HRIECHU? Steve Cole 2166
HOJNOSŤ KRISTOVEJ MILOSTI - Rim 5:20-21 Steve Cole 1921
SMRŤ V ADAMOVI ALEBO ŽIVOT V KRISTOVI - Rim 5:12-19 Steve Cole 2244
ISTOTA SPASENIA - Rim. 5:9-11 Steve Cole 2616
BOŽIA ÚŽASNÁ LÁSKA - Rim 5:6-8 Steve Cole 2183
CHVÁLENIE V SÚŽENÍ - Rim 5:3-5 Steve Cole 2383
POŽEHNANIE Z OSPRAVEDLNENIE - Rim 5:1-2 Steve Cole 2239
ČO JE TO BYŤ kresťanom? Rim 4:23-25 Steve Cole 2068
PODSTATA SPÁSONOSNEJ VIERY Rim 4:16-22 Steve Cole 2169
PÁN OSPRAVEDLŇUJE HRIEŠNIKOV Rimanom 4:1-12 Steve Cole 2411
VIERA JE PROTIKLADOM PÝCHY Rimanom 3:27-31 Steve Cole 2052
BOH JE SPRAVODLIVÝ KEĎ OSPRAVEDLŇUJE Steve Cole 2571
AKO BYŤ OSPRAVEDLNENÝ? Rimanom 3:21-24 Steve Cole 1966
PREČO DAL BOH ZÁKON? Rim 3:19-20 Steve Cole 2130
VŠETCI SME POD HRIECHOM. Rimanom 3:9-18 Steve Cole 2023
ODPOVEDE NA NÁMIETKY Rimanom 3:1-8 Steve Cole 1975
RITUÁLY, TRADÍCIE A PRAVOSŤ VIERY - Rimanom 2:25-29 Steve Cole 2565
ČO SPÔSOBUJE POKRYTECTVO? Steve Cole 4239
BOŽI nestranný súd Steve Cole 2647
Odplata za Skutky Steve Cole 2218
SAMOSPRAVODLIVOSŤ Steve Cole 2504
Vydaní napospas. časť 2. Steve Cole 1989
Vydaní napospas vášňam. 1. časť Steve Cole 2026
JE Boží hnev ospravedlniteľný? Steve Cole 2569
Evanjelium - Božia moc na spasenie Steve Cole 2436
OBRAZ Božieho služobníka A SLUŽBA SVÄTÝCH Steve Cole 2291
BOŽIE Evanjelium PRE NÁRODY Steve Cole 2208
OPIS BOŽIEHO Evanjelia Steve Cole 2104
Evanjelium BOŽIE Steve Cole 2208

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345