Rádio LOGOS na Facebook-u

List Rimanom

Úvahy nad listom apoštola Pavla Rimanom.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
AKO CHÁPAŤ BOŽIE PROROCKÉ SLOVÁ ZJAVENIA? - Rim 11:25-27 Steve Cole 3653
AKO SA mať na pozore pred duchovnou pýchou? - R 11:16-24 Steve Cole 2868
BOH RIADI HISTÓRIU - Rim. 11:11-15 Steve Cole 2326
VYVOLENÝ ALEBO ZATVRDENÝ? - Rimanom 11:7-10 Steve Cole 2353
Môžu božie zasľúbenia sklamať? - R 11:1-6 Steve Cole 2895
PREČO NIE JE KAŽDÝ spasený? - R 10:16-21 Steve Cole 2690
DOBRÁ NOVINA PRE VŠETKÝCH - Rim 10:11-15 Steve Cole 2331
AKO BYŤ SPASENÝ? - Rim 10:5-10 Steve Cole 3196
Ako sa môžu nábožensky založení ľudia minúť spasenia? - Rim 10:1-4 Steve Cole 2691
SPRÁVNA CESTA ALEBO mnoho ciest k Bohu? - Rím 9:30-33 Steve Cole 3164
BOŽIE MILOSRDENSTVO - Rim 9:24-29 Steve Cole 2927
BOŽIA SLÁVA V SÚDE A MILOSRDENSTVE - Rim 9:19-23 Steve Cole 2487
JE BOH NESPRAVODLIVÝ? - Rim 9:14-18 Steve Cole 2651
PREČO BOŽIE SLOVO NEMÔŽE ZLYHAŤ? - Rim 9:6-13 Steve Cole 3513
AKO JE NAŠE SPASENIE ZARUČENÉ? - Rim 8:29-30 Steve Cole 3112
VŠETKO SLÚŽI K DOBRÉMU - Rim 8:28 Steve Cole 2790
DUCH SVÄTÝ NÁM POMÁHA v modlitbách - Rim 8:26-27 Steve Cole 3939
UTRPENIE TOHTO ČASU A BUDÚCA SLÁVA - Rim 8:18-25 Steve Cole 2852
Adoptovaní boží dedičia - Rim 8:17 Steve Cole 2823
ZNAKY NAOZAJSTNEJ ISTOTY - Rim 8:14-16 Steve Cole 2672
USMRCUJTE SVOJ HRIECH! - Rim 8:12-13 Steve Cole 2531
PATRÍŠ KRISTOVI? - Rim 8:8-9 Steve Cole 2856
AKO CHÁPAŤ MYSLENIE NEVERIACICH - R 8:6-8 Steve Cole 3288
DVE SKUPINY, DVA OSUDY - R 8:5-6 Steve Cole 2364
BYŤ OSLOBODENÝ - R 8:1-4 Steve Cole 2509
NA ČO NÁM DAL BOH ZÁKON? - Rim 7:7-11 Steve Cole 2574
SLOBODA OD ZÁKONA - Rim 7:1-6 Steve Cole 2875
VÍŤAZSTVO NAD HRIECHOM? - Rim 6:19-23 Steve Cole 2732
KAŽDÝ NIEKOMU SLÚŽIME - Rím 6:15-18 Steve Cole 2933
NECH VÁS HRIECH ĎALEJ NEOVLÁDA - Rim 6:12-14 Steve Cole 2894
MŔTVI HRIECHU A ŽIVÍ BOHU - Rim 6:5-11 Steve Cole 2636
ZOMRELI STE HRIECHU? Steve Cole 2744
HOJNOSŤ KRISTOVEJ MILOSTI - Rim 5:20-21 Steve Cole 2458
SMRŤ V ADAMOVI ALEBO ŽIVOT V KRISTOVI - Rim 5:12-19 Steve Cole 2814
ISTOTA SPASENIA - Rim. 5:9-11 Steve Cole 3182
BOŽIA ÚŽASNÁ LÁSKA - Rim 5:6-8 Steve Cole 2723
CHVÁLENIE V SÚŽENÍ - Rim 5:3-5 Steve Cole 2837
POŽEHNANIE Z OSPRAVEDLNENIE - Rim 5:1-2 Steve Cole 2727
ČO JE TO BYŤ kresťanom? Rim 4:23-25 Steve Cole 2537
PODSTATA SPÁSONOSNEJ VIERY Rim 4:16-22 Steve Cole 2606
PÁN OSPRAVEDLŇUJE HRIEŠNIKOV Rimanom 4:1-12 Steve Cole 2932
VIERA JE PROTIKLADOM PÝCHY Rimanom 3:27-31 Steve Cole 2552
BOH JE SPRAVODLIVÝ KEĎ OSPRAVEDLŇUJE Steve Cole 3118
AKO BYŤ OSPRAVEDLNENÝ? Rimanom 3:21-24 Steve Cole 2446
PREČO DAL BOH ZÁKON? Rim 3:19-20 Steve Cole 2677
VŠETCI SME POD HRIECHOM. Rimanom 3:9-18 Steve Cole 2527
ODPOVEDE NA NÁMIETKY Rimanom 3:1-8 Steve Cole 2451
RITUÁLY, TRADÍCIE A PRAVOSŤ VIERY - Rimanom 2:25-29 Steve Cole 3112
ČO SPÔSOBUJE POKRYTECTVO? Steve Cole 5607
BOŽI nestranný súd Steve Cole 3194
Odplata za Skutky Steve Cole 2688
SAMOSPRAVODLIVOSŤ Steve Cole 3101
Vydaní napospas. časť 2. Steve Cole 2545
Vydaní napospas vášňam. 1. časť Steve Cole 2545
JE Boží hnev ospravedlniteľný? Steve Cole 3288
Evanjelium - Božia moc na spasenie Steve Cole 3124
OBRAZ Božieho služobníka A SLUŽBA SVÄTÝCH Steve Cole 2785
BOŽIE Evanjelium PRE NÁRODY Steve Cole 2704
OPIS BOŽIEHO Evanjelia Steve Cole 2584
Evanjelium BOŽIE Steve Cole 2636

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345