Rádio LOGOS na Facebook-u

List Rimanom

Úvahy nad listom apoštola Pavla Rimanom.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
AKO CHÁPAŤ BOŽIE PROROCKÉ SLOVÁ ZJAVENIA? - Rim 11:25-27 Steve Cole 4450
AKO SA mať na pozore pred duchovnou pýchou? - R 11:16-24 Steve Cole 3796
BOH RIADI HISTÓRIU - Rim. 11:11-15 Steve Cole 2965
VYVOLENÝ ALEBO ZATVRDENÝ? - Rimanom 11:7-10 Steve Cole 3014
Môžu božie zasľúbenia sklamať? - R 11:1-6 Steve Cole 3741
PREČO NIE JE KAŽDÝ spasený? - R 10:16-21 Steve Cole 3276
DOBRÁ NOVINA PRE VŠETKÝCH - Rim 10:11-15 Steve Cole 2947
AKO BYŤ SPASENÝ? - Rim 10:5-10 Steve Cole 4033
Ako sa môžu nábožensky založení ľudia minúť spasenia? - Rim 10:1-4 Steve Cole 3368
SPRÁVNA CESTA ALEBO mnoho ciest k Bohu? - Rím 9:30-33 Steve Cole 3898
BOŽIE MILOSRDENSTVO - Rim 9:24-29 Steve Cole 3582
BOŽIA SLÁVA V SÚDE A MILOSRDENSTVE - Rim 9:19-23 Steve Cole 3196
JE BOH NESPRAVODLIVÝ? - Rim 9:14-18 Steve Cole 3357
PREČO BOŽIE SLOVO NEMÔŽE ZLYHAŤ? - Rim 9:6-13 Steve Cole 4135
AKO JE NAŠE SPASENIE ZARUČENÉ? - Rim 8:29-30 Steve Cole 3764
VŠETKO SLÚŽI K DOBRÉMU - Rim 8:28 Steve Cole 3643
DUCH SVÄTÝ NÁM POMÁHA v modlitbách - Rim 8:26-27 Steve Cole 4907
UTRPENIE TOHTO ČASU A BUDÚCA SLÁVA - Rim 8:18-25 Steve Cole 3728
Adoptovaní boží dedičia - Rim 8:17 Steve Cole 3678
ZNAKY NAOZAJSTNEJ ISTOTY - Rim 8:14-16 Steve Cole 3476
USMRCUJTE SVOJ HRIECH! - Rim 8:12-13 Steve Cole 3257
PATRÍŠ KRISTOVI? - Rim 8:8-9 Steve Cole 3562
AKO CHÁPAŤ MYSLENIE NEVERIACICH - R 8:6-8 Steve Cole 4503
DVE SKUPINY, DVA OSUDY - R 8:5-6 Steve Cole 3046
BYŤ OSLOBODENÝ - R 8:1-4 Steve Cole 3197
NA ČO NÁM DAL BOH ZÁKON? - Rim 7:7-11 Steve Cole 3210
SLOBODA OD ZÁKONA - Rim 7:1-6 Steve Cole 3590
VÍŤAZSTVO NAD HRIECHOM? - Rim 6:19-23 Steve Cole 3403
KAŽDÝ NIEKOMU SLÚŽIME - Rím 6:15-18 Steve Cole 3720
NECH VÁS HRIECH ĎALEJ NEOVLÁDA - Rim 6:12-14 Steve Cole 3584
MŔTVI HRIECHU A ŽIVÍ BOHU - Rim 6:5-11 Steve Cole 3308
ZOMRELI STE HRIECHU? Steve Cole 3587
HOJNOSŤ KRISTOVEJ MILOSTI - Rim 5:20-21 Steve Cole 3181
SMRŤ V ADAMOVI ALEBO ŽIVOT V KRISTOVI - Rim 5:12-19 Steve Cole 3514
ISTOTA SPASENIA - Rim. 5:9-11 Steve Cole 4024
BOŽIA ÚŽASNÁ LÁSKA - Rim 5:6-8 Steve Cole 3482
CHVÁLENIE V SÚŽENÍ - Rim 5:3-5 Steve Cole 3665
POŽEHNANIE Z OSPRAVEDLNENIE - Rim 5:1-2 Steve Cole 3390
ČO JE TO BYŤ kresťanom? Rim 4:23-25 Steve Cole 3280
PODSTATA SPÁSONOSNEJ VIERY Rim 4:16-22 Steve Cole 3339
PÁN OSPRAVEDLŇUJE HRIEŠNIKOV Rimanom 4:1-12 Steve Cole 3608
VIERA JE PROTIKLADOM PÝCHY Rimanom 3:27-31 Steve Cole 3259
BOH JE SPRAVODLIVÝ KEĎ OSPRAVEDLŇUJE Steve Cole 3891
AKO BYŤ OSPRAVEDLNENÝ? Rimanom 3:21-24 Steve Cole 3111
PREČO DAL BOH ZÁKON? Rim 3:19-20 Steve Cole 3364
VŠETCI SME POD HRIECHOM. Rimanom 3:9-18 Steve Cole 3132
ODPOVEDE NA NÁMIETKY Rimanom 3:1-8 Steve Cole 3161
RITUÁLY, TRADÍCIE A PRAVOSŤ VIERY - Rimanom 2:25-29 Steve Cole 3975
ČO SPÔSOBUJE POKRYTECTVO? Steve Cole 7291
BOŽI nestranný súd Steve Cole 4008
Odplata za Skutky Steve Cole 3395
SAMOSPRAVODLIVOSŤ Steve Cole 3924
Vydaní napospas. časť 2. Steve Cole 3217
Vydaní napospas vášňam. 1. časť Steve Cole 3296
JE Boží hnev ospravedlniteľný? Steve Cole 4200
Evanjelium - Božia moc na spasenie Steve Cole 3913
OBRAZ Božieho služobníka A SLUŽBA SVÄTÝCH Steve Cole 3367
BOŽIE Evanjelium PRE NÁRODY Steve Cole 3297
OPIS BOŽIEHO Evanjelia Steve Cole 3298
Evanjelium BOŽIE Steve Cole 3294

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345