Rádio LOGOS na Facebook-u

List Rimanom

Úvahy nad listom apoštola Pavla Rimanom.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
AKO CHÁPAŤ BOŽIE PROROCKÉ SLOVÁ ZJAVENIA? - Rim 11:25-27 Steve Cole 3029
AKO SA mať na pozore pred duchovnou pýchou? - R 11:16-24 Steve Cole 2361
BOH RIADI HISTÓRIU - Rim. 11:11-15 Steve Cole 1929
VYVOLENÝ ALEBO ZATVRDENÝ? - Rimanom 11:7-10 Steve Cole 1970
Môžu božie zasľúbenia sklamať? - R 11:1-6 Steve Cole 2449
PREČO NIE JE KAŽDÝ spasený? - R 10:16-21 Steve Cole 2300
DOBRÁ NOVINA PRE VŠETKÝCH - Rim 10:11-15 Steve Cole 1994
AKO BYŤ SPASENÝ? - Rim 10:5-10 Steve Cole 2752
Ako sa môžu nábožensky založení ľudia minúť spasenia? - Rim 10:1-4 Steve Cole 2357
SPRÁVNA CESTA ALEBO mnoho ciest k Bohu? - Rím 9:30-33 Steve Cole 2672
BOŽIE MILOSRDENSTVO - Rim 9:24-29 Steve Cole 2557
BOŽIA SLÁVA V SÚDE A MILOSRDENSTVE - Rim 9:19-23 Steve Cole 2037
JE BOH NESPRAVODLIVÝ? - Rim 9:14-18 Steve Cole 2219
PREČO BOŽIE SLOVO NEMÔŽE ZLYHAŤ? - Rim 9:6-13 Steve Cole 3138
AKO JE NAŠE SPASENIE ZARUČENÉ? - Rim 8:29-30 Steve Cole 2661
VŠETKO SLÚŽI K DOBRÉMU - Rim 8:28 Steve Cole 2330
DUCH SVÄTÝ NÁM POMÁHA v modlitbách - Rim 8:26-27 Steve Cole 3301
UTRPENIE TOHTO ČASU A BUDÚCA SLÁVA - Rim 8:18-25 Steve Cole 2284
Adoptovaní boží dedičia - Rim 8:17 Steve Cole 2306
ZNAKY NAOZAJSTNEJ ISTOTY - Rim 8:14-16 Steve Cole 2255
USMRCUJTE SVOJ HRIECH! - Rim 8:12-13 Steve Cole 2077
PATRÍŠ KRISTOVI? - Rim 8:8-9 Steve Cole 2396
AKO CHÁPAŤ MYSLENIE NEVERIACICH - R 8:6-8 Steve Cole 2721
DVE SKUPINY, DVA OSUDY - R 8:5-6 Steve Cole 2037
BYŤ OSLOBODENÝ - R 8:1-4 Steve Cole 2156
NA ČO NÁM DAL BOH ZÁKON? - Rim 7:7-11 Steve Cole 2115
SLOBODA OD ZÁKONA - Rim 7:1-6 Steve Cole 2489
VÍŤAZSTVO NAD HRIECHOM? - Rim 6:19-23 Steve Cole 2275
KAŽDÝ NIEKOMU SLÚŽIME - Rím 6:15-18 Steve Cole 2403
NECH VÁS HRIECH ĎALEJ NEOVLÁDA - Rim 6:12-14 Steve Cole 2466
MŔTVI HRIECHU A ŽIVÍ BOHU - Rim 6:5-11 Steve Cole 2234
ZOMRELI STE HRIECHU? Steve Cole 2228
HOJNOSŤ KRISTOVEJ MILOSTI - Rim 5:20-21 Steve Cole 1971
SMRŤ V ADAMOVI ALEBO ŽIVOT V KRISTOVI - Rim 5:12-19 Steve Cole 2319
ISTOTA SPASENIA - Rim. 5:9-11 Steve Cole 2689
BOŽIA ÚŽASNÁ LÁSKA - Rim 5:6-8 Steve Cole 2241
CHVÁLENIE V SÚŽENÍ - Rim 5:3-5 Steve Cole 2438
POŽEHNANIE Z OSPRAVEDLNENIE - Rim 5:1-2 Steve Cole 2310
ČO JE TO BYŤ kresťanom? Rim 4:23-25 Steve Cole 2125
PODSTATA SPÁSONOSNEJ VIERY Rim 4:16-22 Steve Cole 2225
PÁN OSPRAVEDLŇUJE HRIEŠNIKOV Rimanom 4:1-12 Steve Cole 2475
VIERA JE PROTIKLADOM PÝCHY Rimanom 3:27-31 Steve Cole 2107
BOH JE SPRAVODLIVÝ KEĎ OSPRAVEDLŇUJE Steve Cole 2696
AKO BYŤ OSPRAVEDLNENÝ? Rimanom 3:21-24 Steve Cole 2032
PREČO DAL BOH ZÁKON? Rim 3:19-20 Steve Cole 2190
VŠETCI SME POD HRIECHOM. Rimanom 3:9-18 Steve Cole 2084
ODPOVEDE NA NÁMIETKY Rimanom 3:1-8 Steve Cole 2026
RITUÁLY, TRADÍCIE A PRAVOSŤ VIERY - Rimanom 2:25-29 Steve Cole 2636
ČO SPÔSOBUJE POKRYTECTVO? Steve Cole 4534
BOŽI nestranný súd Steve Cole 2712
Odplata za Skutky Steve Cole 2276
SAMOSPRAVODLIVOSŤ Steve Cole 2593
Vydaní napospas. časť 2. Steve Cole 2049
Vydaní napospas vášňam. 1. časť Steve Cole 2088
JE Boží hnev ospravedlniteľný? Steve Cole 2663
Evanjelium - Božia moc na spasenie Steve Cole 2537
OBRAZ Božieho služobníka A SLUŽBA SVÄTÝCH Steve Cole 2354
BOŽIE Evanjelium PRE NÁRODY Steve Cole 2271
OPIS BOŽIEHO Evanjelia Steve Cole 2169
Evanjelium BOŽIE Steve Cole 2274

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345