Rádio LOGOS na Facebook-u

List Rimanom

Úvahy nad listom apoštola Pavla Rimanom.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
AKO CHÁPAŤ BOŽIE PROROCKÉ SLOVÁ ZJAVENIA? - Rim 11:25-27 Steve Cole 3869
AKO SA mať na pozore pred duchovnou pýchou? - R 11:16-24 Steve Cole 3108
BOH RIADI HISTÓRIU - Rim. 11:11-15 Steve Cole 2500
VYVOLENÝ ALEBO ZATVRDENÝ? - Rimanom 11:7-10 Steve Cole 2541
Môžu božie zasľúbenia sklamať? - R 11:1-6 Steve Cole 3155
PREČO NIE JE KAŽDÝ spasený? - R 10:16-21 Steve Cole 2859
DOBRÁ NOVINA PRE VŠETKÝCH - Rim 10:11-15 Steve Cole 2521
AKO BYŤ SPASENÝ? - Rim 10:5-10 Steve Cole 3424
Ako sa môžu nábožensky založení ľudia minúť spasenia? - Rim 10:1-4 Steve Cole 2865
SPRÁVNA CESTA ALEBO mnoho ciest k Bohu? - Rím 9:30-33 Steve Cole 3376
BOŽIE MILOSRDENSTVO - Rim 9:24-29 Steve Cole 3117
BOŽIA SLÁVA V SÚDE A MILOSRDENSTVE - Rim 9:19-23 Steve Cole 2691
JE BOH NESPRAVODLIVÝ? - Rim 9:14-18 Steve Cole 2845
PREČO BOŽIE SLOVO NEMÔŽE ZLYHAŤ? - Rim 9:6-13 Steve Cole 3691
AKO JE NAŠE SPASENIE ZARUČENÉ? - Rim 8:29-30 Steve Cole 3299
VŠETKO SLÚŽI K DOBRÉMU - Rim 8:28 Steve Cole 3034
DUCH SVÄTÝ NÁM POMÁHA v modlitbách - Rim 8:26-27 Steve Cole 4254
UTRPENIE TOHTO ČASU A BUDÚCA SLÁVA - Rim 8:18-25 Steve Cole 3090
Adoptovaní boží dedičia - Rim 8:17 Steve Cole 3068
ZNAKY NAOZAJSTNEJ ISTOTY - Rim 8:14-16 Steve Cole 2879
USMRCUJTE SVOJ HRIECH! - Rim 8:12-13 Steve Cole 2721
PATRÍŠ KRISTOVI? - Rim 8:8-9 Steve Cole 3054
AKO CHÁPAŤ MYSLENIE NEVERIACICH - R 8:6-8 Steve Cole 3566
DVE SKUPINY, DVA OSUDY - R 8:5-6 Steve Cole 2561
BYŤ OSLOBODENÝ - R 8:1-4 Steve Cole 2711
NA ČO NÁM DAL BOH ZÁKON? - Rim 7:7-11 Steve Cole 2772
SLOBODA OD ZÁKONA - Rim 7:1-6 Steve Cole 3061
VÍŤAZSTVO NAD HRIECHOM? - Rim 6:19-23 Steve Cole 2933
KAŽDÝ NIEKOMU SLÚŽIME - Rím 6:15-18 Steve Cole 3164
NECH VÁS HRIECH ĎALEJ NEOVLÁDA - Rim 6:12-14 Steve Cole 3090
MŔTVI HRIECHU A ŽIVÍ BOHU - Rim 6:5-11 Steve Cole 2839
ZOMRELI STE HRIECHU? Steve Cole 2980
HOJNOSŤ KRISTOVEJ MILOSTI - Rim 5:20-21 Steve Cole 2668
SMRŤ V ADAMOVI ALEBO ŽIVOT V KRISTOVI - Rim 5:12-19 Steve Cole 3024
ISTOTA SPASENIA - Rim. 5:9-11 Steve Cole 3420
BOŽIA ÚŽASNÁ LÁSKA - Rim 5:6-8 Steve Cole 2939
CHVÁLENIE V SÚŽENÍ - Rim 5:3-5 Steve Cole 3079
POŽEHNANIE Z OSPRAVEDLNENIE - Rim 5:1-2 Steve Cole 2915
ČO JE TO BYŤ kresťanom? Rim 4:23-25 Steve Cole 2726
PODSTATA SPÁSONOSNEJ VIERY Rim 4:16-22 Steve Cole 2812
PÁN OSPRAVEDLŇUJE HRIEŠNIKOV Rimanom 4:1-12 Steve Cole 3133
VIERA JE PROTIKLADOM PÝCHY Rimanom 3:27-31 Steve Cole 2749
BOH JE SPRAVODLIVÝ KEĎ OSPRAVEDLŇUJE Steve Cole 3322
AKO BYŤ OSPRAVEDLNENÝ? Rimanom 3:21-24 Steve Cole 2625
PREČO DAL BOH ZÁKON? Rim 3:19-20 Steve Cole 2886
VŠETCI SME POD HRIECHOM. Rimanom 3:9-18 Steve Cole 2724
ODPOVEDE NA NÁMIETKY Rimanom 3:1-8 Steve Cole 2656
RITUÁLY, TRADÍCIE A PRAVOSŤ VIERY - Rimanom 2:25-29 Steve Cole 3373
ČO SPÔSOBUJE POKRYTECTVO? Steve Cole 5988
BOŽI nestranný súd Steve Cole 3437
Odplata za Skutky Steve Cole 2887
SAMOSPRAVODLIVOSŤ Steve Cole 3331
Vydaní napospas. časť 2. Steve Cole 2745
Vydaní napospas vášňam. 1. časť Steve Cole 2799
JE Boží hnev ospravedlniteľný? Steve Cole 3572
Evanjelium - Božia moc na spasenie Steve Cole 3353
OBRAZ Božieho služobníka A SLUŽBA SVÄTÝCH Steve Cole 2965
BOŽIE Evanjelium PRE NÁRODY Steve Cole 2881
OPIS BOŽIEHO Evanjelia Steve Cole 2806
Evanjelium BOŽIE Steve Cole 2817

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345