Rádio LOGOS na Facebook-u

List Rimanom

Úvahy nad listom apoštola Pavla Rimanom.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
AKO CHÁPAŤ BOŽIE PROROCKÉ SLOVÁ ZJAVENIA? - Rim 11:25-27 Steve Cole 3245
AKO SA mať na pozore pred duchovnou pýchou? - R 11:16-24 Steve Cole 2494
BOH RIADI HISTÓRIU - Rim. 11:11-15 Steve Cole 2046
VYVOLENÝ ALEBO ZATVRDENÝ? - Rimanom 11:7-10 Steve Cole 2060
Môžu božie zasľúbenia sklamať? - R 11:1-6 Steve Cole 2577
PREČO NIE JE KAŽDÝ spasený? - R 10:16-21 Steve Cole 2416
DOBRÁ NOVINA PRE VŠETKÝCH - Rim 10:11-15 Steve Cole 2079
AKO BYŤ SPASENÝ? - Rim 10:5-10 Steve Cole 2872
Ako sa môžu nábožensky založení ľudia minúť spasenia? - Rim 10:1-4 Steve Cole 2445
SPRÁVNA CESTA ALEBO mnoho ciest k Bohu? - Rím 9:30-33 Steve Cole 2809
BOŽIE MILOSRDENSTVO - Rim 9:24-29 Steve Cole 2667
BOŽIA SLÁVA V SÚDE A MILOSRDENSTVE - Rim 9:19-23 Steve Cole 2169
JE BOH NESPRAVODLIVÝ? - Rim 9:14-18 Steve Cole 2325
PREČO BOŽIE SLOVO NEMÔŽE ZLYHAŤ? - Rim 9:6-13 Steve Cole 3243
AKO JE NAŠE SPASENIE ZARUČENÉ? - Rim 8:29-30 Steve Cole 2794
VŠETKO SLÚŽI K DOBRÉMU - Rim 8:28 Steve Cole 2461
DUCH SVÄTÝ NÁM POMÁHA v modlitbách - Rim 8:26-27 Steve Cole 3470
UTRPENIE TOHTO ČASU A BUDÚCA SLÁVA - Rim 8:18-25 Steve Cole 2426
Adoptovaní boží dedičia - Rim 8:17 Steve Cole 2486
ZNAKY NAOZAJSTNEJ ISTOTY - Rim 8:14-16 Steve Cole 2353
USMRCUJTE SVOJ HRIECH! - Rim 8:12-13 Steve Cole 2204
PATRÍŠ KRISTOVI? - Rim 8:8-9 Steve Cole 2508
AKO CHÁPAŤ MYSLENIE NEVERIACICH - R 8:6-8 Steve Cole 2879
DVE SKUPINY, DVA OSUDY - R 8:5-6 Steve Cole 2113
BYŤ OSLOBODENÝ - R 8:1-4 Steve Cole 2239
NA ČO NÁM DAL BOH ZÁKON? - Rim 7:7-11 Steve Cole 2222
SLOBODA OD ZÁKONA - Rim 7:1-6 Steve Cole 2587
VÍŤAZSTVO NAD HRIECHOM? - Rim 6:19-23 Steve Cole 2401
KAŽDÝ NIEKOMU SLÚŽIME - Rím 6:15-18 Steve Cole 2580
NECH VÁS HRIECH ĎALEJ NEOVLÁDA - Rim 6:12-14 Steve Cole 2568
MŔTVI HRIECHU A ŽIVÍ BOHU - Rim 6:5-11 Steve Cole 2330
ZOMRELI STE HRIECHU? Steve Cole 2362
HOJNOSŤ KRISTOVEJ MILOSTI - Rim 5:20-21 Steve Cole 2092
SMRŤ V ADAMOVI ALEBO ŽIVOT V KRISTOVI - Rim 5:12-19 Steve Cole 2434
ISTOTA SPASENIA - Rim. 5:9-11 Steve Cole 2819
BOŽIA ÚŽASNÁ LÁSKA - Rim 5:6-8 Steve Cole 2350
CHVÁLENIE V SÚŽENÍ - Rim 5:3-5 Steve Cole 2531
POŽEHNANIE Z OSPRAVEDLNENIE - Rim 5:1-2 Steve Cole 2408
ČO JE TO BYŤ kresťanom? Rim 4:23-25 Steve Cole 2235
PODSTATA SPÁSONOSNEJ VIERY Rim 4:16-22 Steve Cole 2322
PÁN OSPRAVEDLŇUJE HRIEŠNIKOV Rimanom 4:1-12 Steve Cole 2602
VIERA JE PROTIKLADOM PÝCHY Rimanom 3:27-31 Steve Cole 2223
BOH JE SPRAVODLIVÝ KEĎ OSPRAVEDLŇUJE Steve Cole 2834
AKO BYŤ OSPRAVEDLNENÝ? Rimanom 3:21-24 Steve Cole 2126
PREČO DAL BOH ZÁKON? Rim 3:19-20 Steve Cole 2321
VŠETCI SME POD HRIECHOM. Rimanom 3:9-18 Steve Cole 2196
ODPOVEDE NA NÁMIETKY Rimanom 3:1-8 Steve Cole 2130
RITUÁLY, TRADÍCIE A PRAVOSŤ VIERY - Rimanom 2:25-29 Steve Cole 2749
ČO SPÔSOBUJE POKRYTECTVO? Steve Cole 4887
BOŽI nestranný súd Steve Cole 2832
Odplata za Skutky Steve Cole 2382
SAMOSPRAVODLIVOSŤ Steve Cole 2760
Vydaní napospas. časť 2. Steve Cole 2186
Vydaní napospas vášňam. 1. časť Steve Cole 2223
JE Boží hnev ospravedlniteľný? Steve Cole 2850
Evanjelium - Božia moc na spasenie Steve Cole 2703
OBRAZ Božieho služobníka A SLUŽBA SVÄTÝCH Steve Cole 2465
BOŽIE Evanjelium PRE NÁRODY Steve Cole 2410
OPIS BOŽIEHO Evanjelia Steve Cole 2290
Evanjelium BOŽIE Steve Cole 2409

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345