Rádio LOGOS na Facebook-u

Kto sme?

Rádio LOGOS - kto sme?

RÁDIO LOGOS je názov internetovej rozhlasovej služby občianskeho združenia zaregistrovaného na Slovensku r. 1993 pod názvom HCJB GLOBAL SK. Patrí medzi evanjelikálne medzidenominačné misijné organizácie zamerané predovšetkým na rozhlasové vysielanie a publikačnú činnosť so zameraním na zvestovanie Evanjelia Pána Ježiša Krista slovom a hudbou.

Kladie dôraz na zvestovanie a vyučovanie Božieho Slova na základe biblického odkazu. Vo svojich programoch neuvádza správy a komentáre politického charakteru.

Myšlienka vysielania kresťanskej rozhlasovej spoločnosti HCJB GLOBAL SK na Slovensku vznikla ako prirodzená reakcia na zrušenie dlhoročného, takmer 30 ročného krátkovlnného českého a slovenského vysielania partnerskej organizácie HCJB WORLD RADIO z Ekvádoru. V súčasnosti využíva hlavne bohatý archív programov, ktoré boli v minulosti vysielané z krátkovlnných vysielačov HCJB z Ekvádoru. Programy sa prekladajú, upravujú a znovu nahrávajú, tak aby vyhovovali súčasným technickým požiadavkam. Na naše vysielanie sme dostali mnoho povzbudivých ohlasov. Je to pre nás záväzok pre ďalšie skvalitňovanie a rozširovanie práce.

Keďže dostávame mnoho listov, v ktorých sa nám poslucháči zdôverujú so svojimi problémami, rozvíjame tiež korešpondenčnú poradenskú duchovnú službu pre poslucháčov. Našou snahou je, aby do vysielania boli pravidelne zaraďované aj príspevky a osobné svedectvá poslucháčov a ich reakcie na odvysielané programy.

Keďže HCJB GLOBAL SK je naddenominačná kresťanská organizácia, vítame spoluprácu so všetkými cirkvami organizovanými v Združení evanjelikálnych cirkví na Slovensku. Našou snahou je, aby na Slovensku bolo možné počúvať čím viac hodnotných programov s hlbokým duchovným a evanjelizačným odkazom. To bolo dôvodom, aby sme využili možnosť internetového vysielania, ktorým sa poslucháčom môžeme prihovárať nepretržite 24 hodín denne biblickými úvahami a piesňami.

Uvedomujeme si, že svet je v duchovnej aj morálnej kríze. Usilím rozhlasovej misie HCJB GLOBAL SK je pomôcť prekonať tento stav, ukázať ľuďom na Slovensku na jediné východisko z tejto krízy , ukázať im na Ježiša Krista. Pridajte sa k nám v napĺňaní tohto poslania. Vaša pomoc je vítaná v akejkoľvek forme, ktorú Vám Boh položí na srdce.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345