Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

29. november - Jediný čistiaci prostriedok na svedomie

O to viac krv Krista, ktorý mocou večného Ducha sám seba priniesol Bohu ako nepoškvrnenú obetu, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu. (Židom 9:14)

Žijeme v modernej dobe - v dobe internetu, smartfónov, cestovania vesmírom a transplantácií srdca - ale náš problém je v zásade stále rovnaký: Naše svedomie nás odsudzuje a dáva nám pocítiť, že sme pre Boha neprijateľnými. Sme od Neho odcudzení. A naše svedomie to dosvedčuje.

Môžeme sa trýzniť, hodiť svoje deti do posvätnej rieky, dať milión dolárov na charitu, slúžiť vo vývarovni, vykonať sto druhov kajúcnych skutkov alebo si fyzicky ublížiť a výsledok bude stále ten istý: Škvrna zostane a smrť desí.

Vieme, že naše svedomie je poškvrnené - nie vonkajšími vecami, ako je dotýkanie sa mŕtvoly, špinavej plienky alebo kúska bravčového mäsa. Ježiš povedal, že to, čo vychádza z človeka, to človeka poškvrňuje, nie to, čo vchádza dovnútra (Marek 7:15–23). Sme poškvrnení postojmi ako pýcha,  sebaľútosť, zatrpknutosť, smilstvo, závisť, žiarlivosť, žiadostivosť, apatia a strach.

Jedinou odpoveďou v tejto modernej dobe, ako v každom inej dobe, je Kristova krv. Keď sa tvoje svedomie prebudí a bude ťa odsudzovať, kam sa obrátiš? List Židom 9:14 ti dáva odpoveď: „...o čo viac krv Krista, ktorý mocou večného Ducha samého seba obetoval Bohu v bezvadnú obeť, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme slúžili živému Bohu.“

Odpoveď znie: Obráť sa ku Kristovej krvi. Obráť sa na jediný čistiaci prostriedok vo vesmíre, ktorý ti môže poskytnúť úľavu v živote a dať pokoj v smrti.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345