Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

19. november - Všetci potrebujeme pomoc

Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. (Židom 4:16)

Každý z nás potrebuje pomoc. Nie sme Boh. Máme potreby. Máme slabosti. Máme zmätok v duši. Máme obmedzenia všetkého druhu. Potrebujeme pomoc.

Pri každom z nás je to čosi iné: Sme hriešni. A preto z hĺbky srdca vieme, že si nezaslúžime pomoc, ktorú potrebujeme. A tak sa cítime chytení do pasce.

Potrebujem pomoc, aby som žil svoj život, zvládol smrť a vyrovnal sa s večnosťou – potrebujem pomoc so svojou rodinou, manželským partnerom, deťmi, osamelosťou, prácou, zdravím, financiami. Potrebujem pomoc. Ale nezaslúžim ju.

Tak čo môžem robiť? Môžem sa pokúsiť to všetko poprieť a byť supermanom alebo superženou, ktorí nepotrebujú žiadnu pomoc. Môžem sa pokúsiť všetko utopiť a hodiť svoj život do mora zmyselných pôžitkov alebo sa môžem jednoducho poddať paralýze zúfalstva.

Boh však o tejto beznádejnej situácii prehlasuje: Ježiš Kristus sa stal Veľkňazom, aby porazil zúfalstvo nádejou, pokoril supermana alebo superženu a zachránil tohto topiaceho sa úbožiaka.

Áno, všetci potrebujeme pomoc. Áno, nikto z nás si ju nezaslúži. Povedz však „nie“  zúfalstvu, pýche a smilstvu. Pozri sa, čo vraví Boh. Pretože máme Veľkňaza, Boží trón je trónom milosti. A pomoc, ktorej sa nám z tohto trónu dostáva, je milosťou a milosrdenstvom vtedy, keď to potrebujeme. Milosť, ktorá prichádza na pomoc! Nejde o zaslúženú pomoc, ale o milostivú pomoc. Preto Veľkňaz, Ježiš Kristus, prelial svoju vlastnú krv. Nie si v pasci. Povedz nie klamstvu. Potrebuješ pomoc. Nezaslúžiš si ju. Ale môžeš ju získať. Môžeš ju mať práve teraz a naveky. Ak prijmeš a uveríš vo svojho Veľkňaza, Ježiša, Božieho Syna, a priblížiš sa skrze Neho k Bohu. Pristúp teda s dôverou ku trónu milosti!

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345