Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

20. november - 5 dôvodov, prečo je smrť ziskom

Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk. (Filip.1:21)

Ako je to možné, že smrť je ziskom?

1) Naše duše dosiahnu dokonalosť (Židom 12:22–23).

„Ale pristúpili ste k vrchu Sionu a k mestu živého Boha, nebeskému Jeruzalemu, a k desaťtisícom anjelov, k slávnostnému zhromaždeniu a k zboru prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebesiach, k Sudcovi Bohu všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí dosiahli dokonalosť.“

Už viac nebude hriech v nás. Bude koniec našej vnútornej vojny a srdcervúcich sklamaní z urážok Pána, ktorý nás miloval a seba samého vydal za nás.

2) Budeme oslobodení od bolesti tohto sveta (Lukáš 16:24–25).

Radosť zo vzkriesenia ešte nebude naša, ale radosť zo slobody od bolesti bude. Ježiš rozpráva príbeh o Lazárovi a boháčovi, aby poukázal na veľký zvrat, ktorý nastane po smrti.

Boháč „zvolal: Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, aby si koniec prsta omočil vo vode a ovlažil mi jazyk, lebo sa veľmi trápim v tomto plameni. Ale Abrahám mu odpovedal: Synu, rozpomeň sa, že si ty svoje dobré veci vzal zaživa a podobne Lazár zlé; teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš.“

3) Nájdeme hlboký odpočinok pre naše duše.

Pod Božím drobnohľadom a starostlivosťou bude v nás prítomný pokoj, ktorý prekoná všetko, čo sme zažili na zemi počas najpríjemnejšieho letného večera pri najpokojnejšom jazere v našich najšťastnejších chvíľach.

„A keď otvoril piatu pečať, videl som pod oltárom duše zamordovaných pre slovo Božie a pre svedectvo, ktoré vydávali, a kričali mohutným hlasom: Vládca svätý a pravý, dokedy nebudeš súdiť a nepomstíš našu krv na obyvateľoch zeme? A každý dostal biele rúcho a povedali im, aby odpočívali ešte krátky čas.“ (Zjavenie 6:9–11).

4) Zažijeme hlboké uspokojenie z príchodu domov (2. Kor.5:8).

„Sme dobrej mysle a radšej si volíme vysťahovať sa z tela a prebývať s Pánom.

Celému ľudskému pokoleniu sa cnie po domove s Bohom, bez toho, aby o tom vedelo. Keď pôjdeme domov ku Kristovi, zažijeme uspokojenie presahujúce akýkoľvek pocit bezpečia a pokoja, aký sme kedy poznali.

5) Budeme s Kristom (Filip.1:21-23).

Kristus je úžasnejšou Osobou ako ktokoľvek na zemi. Je múdrejší, silnejší a láskavejší ako ktokoľvek iný, s kým rád tráviš čas. Je nekonečne zaujímavý. Presne vie, čo má robiť a čo má v každom okamihu povedať, aby urobil svojim priateľom, čo najväčšiu radosť. Prekypuje láskou a nekonečnou múdrosťou, ako túto lásku použiť, aby sa Jeho priatelia cítili milovanými. Preto Pavel povedal:

„Lebo mne žiť je: Kristus, a umrieť: zisk. Ale ak mám (ďalej) žiť v tele - znamená to pre mňa plodnú prácu, a neviem, čo si radšej voliť. Tiahne ma to z oboch strán: túžim už umrieť a byť s Kristom, a to by bolo iste omnoho lepšie.“

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345