Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

List Jakubov je súčasťou Nového zákona, jedná sa o tzv. obecnú epištolu. Bola napísaná grécky. Autor napomína a radí ako by malo fungovať súžitie v cirkvi a v bežnom živote. Autor vyzýva kresťanov nie len Božie slovo počúvať, ale ho aj aktívne žiť.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
Zdroje konfliktov Steve Cole 2920
Ako môžeme získať múdrosť od Boha? Steve Cole 4999
Kresťanská vytrvalosť I. Steve Cole 2766
Kresťanská vytrvalosť II. Steve Cole 2623
POKUŠENIE - jeho ZDROJ, VPLYV a PRÍČINY Steve Cole 3523
POKUŠENIE - ako s ním bojovať Steve Cole 5344
Ako prekonať satanove nástrahy v skúškach Steve Cole 3629
Interpretácia skúšok v Božom svetle Steve Cole 2593
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev I. Steve Cole 3558
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev II. Steve Cole 3631
Čistá zbožnosť a poslušnosť Steve Cole 2898
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť I. Steve Cole 2552
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť II.. Steve Cole 2575
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej I. Steve Cole 2866
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej II. Steve Cole 2945
Môžeme byť ospravedlnení skutkami? Steve Cole 2823
Krotenie zlého jazyka Steve Cole 3041
Slová múdrosti pre harmonické súžitie Steve Cole 3237
Duchovné smilstvo a riešenie konfliktov Steve Cole 3734
Ako riešiť konflikty Božím spôsobom? Steve Cole 3268
Hriech odsuzování druhých Steve Cole 3848
Pominuteľnosť života Steve Cole 3359
Úskalia bohatstva bez Boha Steve Cole 2609
Správna reakcia keď nám je ublížené Steve Cole 3167
Od trpezlivosti k vytrvalosti Steve Cole 3129
Slová, zmluvy a sľuby Steve Cole 4220
Spoločenstvo závislé na Bohu Steve Cole 2862
Moc modlitby Steve Cole 5056
Božie hľadanie a záchranná služba Steve Cole 2851
Radikálny prístup ku skúškam I. Steve Cole 2624
Radikálny prístup ku skúškam II. Steve Cole 2592

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345