Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

List Jakubov je súčasťou Nového zákona, jedná sa o tzv. obecnú epištolu. Bola napísaná grécky. Autor napomína a radí ako by malo fungovať súžitie v cirkvi a v bežnom živote. Autor vyzýva kresťanov nie len Božie slovo počúvať, ale ho aj aktívne žiť.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
Zdroje konfliktov Steve Cole 2349
Ako môžeme získať múdrosť od Boha? Steve Cole 3922
Kresťanská vytrvalosť I. Steve Cole 2152
Kresťanská vytrvalosť II. Steve Cole 2090
POKUŠENIE - jeho ZDROJ, VPLYV a PRÍČINY Steve Cole 2781
POKUŠENIE - ako s ním bojovať Steve Cole 4252
Ako prekonať satanove nástrahy v skúškach Steve Cole 2962
Interpretácia skúšok v Božom svetle Steve Cole 2098
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev I. Steve Cole 2885
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev II. Steve Cole 2944
Čistá zbožnosť a poslušnosť Steve Cole 2335
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť I. Steve Cole 1991
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť II.. Steve Cole 2009
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej I. Steve Cole 2278
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej II. Steve Cole 2391
Môžeme byť ospravedlnení skutkami? Steve Cole 2303
Krotenie zlého jazyka Steve Cole 2408
Slová múdrosti pre harmonické súžitie Steve Cole 2598
Duchovné smilstvo a riešenie konfliktov Steve Cole 3046
Ako riešiť konflikty Božím spôsobom? Steve Cole 2548
Hriech odsuzování druhých Steve Cole 2863
Pominuteľnosť života Steve Cole 2554
Úskalia bohatstva bez Boha Steve Cole 1922
Správna reakcia keď nám je ublížené Steve Cole 2556
Od trpezlivosti k vytrvalosti Steve Cole 2384
Slová, zmluvy a sľuby Steve Cole 3049
Spoločenstvo závislé na Bohu Steve Cole 2210
Moc modlitby Steve Cole 3498
Božie hľadanie a záchranná služba Steve Cole 2238
Radikálny prístup ku skúškam I. Steve Cole 1997
Radikálny prístup ku skúškam II. Steve Cole 2095

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345