Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

List Jakubov je súčasťou Nového zákona, jedná sa o tzv. obecnú epištolu. Bola napísaná grécky. Autor napomína a radí ako by malo fungovať súžitie v cirkvi a v bežnom živote. Autor vyzýva kresťanov nie len Božie slovo počúvať, ale ho aj aktívne žiť.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
Zdroje konfliktov Steve Cole 2433
Ako môžeme získať múdrosť od Boha? Steve Cole 4061
Kresťanská vytrvalosť I. Steve Cole 2223
Kresťanská vytrvalosť II. Steve Cole 2152
POKUŠENIE - jeho ZDROJ, VPLYV a PRÍČINY Steve Cole 2860
POKUŠENIE - ako s ním bojovať Steve Cole 4365
Ako prekonať satanove nástrahy v skúškach Steve Cole 3053
Interpretácia skúšok v Božom svetle Steve Cole 2157
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev I. Steve Cole 2951
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev II. Steve Cole 3013
Čistá zbožnosť a poslušnosť Steve Cole 2404
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť I. Steve Cole 2056
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť II.. Steve Cole 2063
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej I. Steve Cole 2332
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej II. Steve Cole 2442
Môžeme byť ospravedlnení skutkami? Steve Cole 2358
Krotenie zlého jazyka Steve Cole 2467
Slová múdrosti pre harmonické súžitie Steve Cole 2655
Duchovné smilstvo a riešenie konfliktov Steve Cole 3122
Ako riešiť konflikty Božím spôsobom? Steve Cole 2623
Hriech odsuzování druhých Steve Cole 2960
Pominuteľnosť života Steve Cole 2657
Úskalia bohatstva bez Boha Steve Cole 1979
Správna reakcia keď nám je ublížené Steve Cole 2633
Od trpezlivosti k vytrvalosti Steve Cole 2464
Slová, zmluvy a sľuby Steve Cole 3143
Spoločenstvo závislé na Bohu Steve Cole 2298
Moc modlitby Steve Cole 3631
Božie hľadanie a záchranná služba Steve Cole 2292
Radikálny prístup ku skúškam I. Steve Cole 2101
Radikálny prístup ku skúškam II. Steve Cole 2149

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345