Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

List Jakubov je súčasťou Nového zákona, jedná sa o tzv. obecnú epištolu. Bola napísaná grécky. Autor napomína a radí ako by malo fungovať súžitie v cirkvi a v bežnom živote. Autor vyzýva kresťanov nie len Božie slovo počúvať, ale ho aj aktívne žiť.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
Zdroje konfliktov Steve Cole 2505
Ako môžeme získať múdrosť od Boha? Steve Cole 4232
Kresťanská vytrvalosť I. Steve Cole 2309
Kresťanská vytrvalosť II. Steve Cole 2225
POKUŠENIE - jeho ZDROJ, VPLYV a PRÍČINY Steve Cole 2963
POKUŠENIE - ako s ním bojovať Steve Cole 4549
Ako prekonať satanove nástrahy v skúškach Steve Cole 3139
Interpretácia skúšok v Božom svetle Steve Cole 2211
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev I. Steve Cole 3020
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev II. Steve Cole 3099
Čistá zbožnosť a poslušnosť Steve Cole 2472
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť I. Steve Cole 2150
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť II.. Steve Cole 2127
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej I. Steve Cole 2407
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej II. Steve Cole 2510
Môžeme byť ospravedlnení skutkami? Steve Cole 2426
Krotenie zlého jazyka Steve Cole 2559
Slová múdrosti pre harmonické súžitie Steve Cole 2739
Duchovné smilstvo a riešenie konfliktov Steve Cole 3230
Ako riešiť konflikty Božím spôsobom? Steve Cole 2711
Hriech odsuzování druhých Steve Cole 3094
Pominuteľnosť života Steve Cole 2787
Úskalia bohatstva bez Boha Steve Cole 2058
Správna reakcia keď nám je ublížené Steve Cole 2721
Od trpezlivosti k vytrvalosti Steve Cole 2577
Slová, zmluvy a sľuby Steve Cole 3301
Spoločenstvo závislé na Bohu Steve Cole 2386
Moc modlitby Steve Cole 3850
Božie hľadanie a záchranná služba Steve Cole 2367
Radikálny prístup ku skúškam I. Steve Cole 2187
Radikálny prístup ku skúškam II. Steve Cole 2201

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345