Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

List Jakubov je súčasťou Nového zákona, jedná sa o tzv. obecnú epištolu. Bola napísaná grécky. Autor napomína a radí ako by malo fungovať súžitie v cirkvi a v bežnom živote. Autor vyzýva kresťanov nie len Božie slovo počúvať, ale ho aj aktívne žiť.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
Zdroje konfliktov Steve Cole 2726
Ako môžeme získať múdrosť od Boha? Steve Cole 4703
Kresťanská vytrvalosť I. Steve Cole 2558
Kresťanská vytrvalosť II. Steve Cole 2437
POKUŠENIE - jeho ZDROJ, VPLYV a PRÍČINY Steve Cole 3283
POKUŠENIE - ako s ním bojovať Steve Cole 4995
Ako prekonať satanove nástrahy v skúškach Steve Cole 3398
Interpretácia skúšok v Božom svetle Steve Cole 2423
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev I. Steve Cole 3310
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev II. Steve Cole 3407
Čistá zbožnosť a poslušnosť Steve Cole 2706
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť I. Steve Cole 2364
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť II.. Steve Cole 2384
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej I. Steve Cole 2651
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej II. Steve Cole 2746
Môžeme byť ospravedlnení skutkami? Steve Cole 2641
Krotenie zlého jazyka Steve Cole 2832
Slová múdrosti pre harmonické súžitie Steve Cole 3010
Duchovné smilstvo a riešenie konfliktov Steve Cole 3484
Ako riešiť konflikty Božím spôsobom? Steve Cole 2989
Hriech odsuzování druhých Steve Cole 3552
Pominuteľnosť života Steve Cole 3134
Úskalia bohatstva bez Boha Steve Cole 2396
Správna reakcia keď nám je ublížené Steve Cole 2971
Od trpezlivosti k vytrvalosti Steve Cole 2881
Slová, zmluvy a sľuby Steve Cole 3817
Spoločenstvo závislé na Bohu Steve Cole 2662
Moc modlitby Steve Cole 4605
Božie hľadanie a záchranná služba Steve Cole 2613
Radikálny prístup ku skúškam I. Steve Cole 2416
Radikálny prístup ku skúškam II. Steve Cole 2399

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345