Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

List Jakubov je súčasťou Nového zákona, jedná sa o tzv. obecnú epištolu. Bola napísaná grécky. Autor napomína a radí ako by malo fungovať súžitie v cirkvi a v bežnom živote. Autor vyzýva kresťanov nie len Božie slovo počúvať, ale ho aj aktívne žiť.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
Zdroje konfliktov Steve Cole 2399
Ako môžeme získať múdrosť od Boha? Steve Cole 3998
Kresťanská vytrvalosť I. Steve Cole 2197
Kresťanská vytrvalosť II. Steve Cole 2134
POKUŠENIE - jeho ZDROJ, VPLYV a PRÍČINY Steve Cole 2834
POKUŠENIE - ako s ním bojovať Steve Cole 4321
Ako prekonať satanove nástrahy v skúškach Steve Cole 3024
Interpretácia skúšok v Božom svetle Steve Cole 2134
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev I. Steve Cole 2924
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev II. Steve Cole 2988
Čistá zbožnosť a poslušnosť Steve Cole 2387
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť I. Steve Cole 2030
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť II.. Steve Cole 2050
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej I. Steve Cole 2313
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej II. Steve Cole 2426
Môžeme byť ospravedlnení skutkami? Steve Cole 2339
Krotenie zlého jazyka Steve Cole 2447
Slová múdrosti pre harmonické súžitie Steve Cole 2639
Duchovné smilstvo a riešenie konfliktov Steve Cole 3102
Ako riešiť konflikty Božím spôsobom? Steve Cole 2601
Hriech odsuzování druhých Steve Cole 2925
Pominuteľnosť života Steve Cole 2621
Úskalia bohatstva bez Boha Steve Cole 1960
Správna reakcia keď nám je ublížené Steve Cole 2603
Od trpezlivosti k vytrvalosti Steve Cole 2438
Slová, zmluvy a sľuby Steve Cole 3107
Spoločenstvo závislé na Bohu Steve Cole 2265
Moc modlitby Steve Cole 3576
Božie hľadanie a záchranná služba Steve Cole 2273
Radikálny prístup ku skúškam I. Steve Cole 2055
Radikálny prístup ku skúškam II. Steve Cole 2129

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345