Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

List Jakubov je súčasťou Nového zákona, jedná sa o tzv. obecnú epištolu. Bola napísaná grécky. Autor napomína a radí ako by malo fungovať súžitie v cirkvi a v bežnom živote. Autor vyzýva kresťanov nie len Božie slovo počúvať, ale ho aj aktívne žiť.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
Zdroje konfliktov Steve Cole 2999
Ako môžeme získať múdrosť od Boha? Steve Cole 5159
Kresťanská vytrvalosť I. Steve Cole 2849
Kresťanská vytrvalosť II. Steve Cole 2702
POKUŠENIE - jeho ZDROJ, VPLYV a PRÍČINY Steve Cole 3611
POKUŠENIE - ako s ním bojovať Steve Cole 5471
Ako prekonať satanove nástrahy v skúškach Steve Cole 3703
Interpretácia skúšok v Božom svetle Steve Cole 2671
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev I. Steve Cole 3667
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev II. Steve Cole 3703
Čistá zbožnosť a poslušnosť Steve Cole 2976
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť I. Steve Cole 2625
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť II.. Steve Cole 2653
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej I. Steve Cole 2937
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej II. Steve Cole 3014
Môžeme byť ospravedlnení skutkami? Steve Cole 2893
Krotenie zlého jazyka Steve Cole 3124
Slová múdrosti pre harmonické súžitie Steve Cole 3321
Duchovné smilstvo a riešenie konfliktov Steve Cole 3827
Ako riešiť konflikty Božím spôsobom? Steve Cole 3369
Hriech odsuzování druhých Steve Cole 4013
Pominuteľnosť života Steve Cole 3451
Úskalia bohatstva bez Boha Steve Cole 2686
Správna reakcia keď nám je ublížené Steve Cole 3248
Od trpezlivosti k vytrvalosti Steve Cole 3241
Slová, zmluvy a sľuby Steve Cole 4389
Spoločenstvo závislé na Bohu Steve Cole 2943
Moc modlitby Steve Cole 5312
Božie hľadanie a záchranná služba Steve Cole 2927
Radikálny prístup ku skúškam I. Steve Cole 2698
Radikálny prístup ku skúškam II. Steve Cole 2663

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345