Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

List Jakubov je súčasťou Nového zákona, jedná sa o tzv. obecnú epištolu. Bola napísaná grécky. Autor napomína a radí ako by malo fungovať súžitie v cirkvi a v bežnom živote. Autor vyzýva kresťanov nie len Božie slovo počúvať, ale ho aj aktívne žiť.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
Zdroje konfliktov Steve Cole 3249
Ako môžeme získať múdrosť od Boha? Steve Cole 5532
Kresťanská vytrvalosť I. Steve Cole 3141
Kresťanská vytrvalosť II. Steve Cole 2945
POKUŠENIE - jeho ZDROJ, VPLYV a PRÍČINY Steve Cole 3914
POKUŠENIE - ako s ním bojovať Steve Cole 6040
Ako prekonať satanove nástrahy v skúškach Steve Cole 3969
Interpretácia skúšok v Božom svetle Steve Cole 2957
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev I. Steve Cole 3946
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev II. Steve Cole 4057
Čistá zbožnosť a poslušnosť Steve Cole 3234
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť I. Steve Cole 2881
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť II.. Steve Cole 2913
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej I. Steve Cole 3207
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej II. Steve Cole 3274
Môžeme byť ospravedlnení skutkami? Steve Cole 3208
Krotenie zlého jazyka Steve Cole 3377
Slová múdrosti pre harmonické súžitie Steve Cole 3589
Duchovné smilstvo a riešenie konfliktov Steve Cole 4157
Ako riešiť konflikty Božím spôsobom? Steve Cole 3675
Hriech odsuzování druhých Steve Cole 4480
Pominuteľnosť života Steve Cole 3808
Úskalia bohatstva bez Boha Steve Cole 3057
Správna reakcia keď nám je ublížené Steve Cole 3516
Od trpezlivosti k vytrvalosti Steve Cole 3584
Slová, zmluvy a sľuby Steve Cole 4769
Spoločenstvo závislé na Bohu Steve Cole 3201
Moc modlitby Steve Cole 5728
Božie hľadanie a záchranná služba Steve Cole 3187
Radikálny prístup ku skúškam I. Steve Cole 2931
Radikálny prístup ku skúškam II. Steve Cole 2955

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345