Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

List Jakubov je súčasťou Nového zákona, jedná sa o tzv. obecnú epištolu. Bola napísaná grécky. Autor napomína a radí ako by malo fungovať súžitie v cirkvi a v bežnom živote. Autor vyzýva kresťanov nie len Božie slovo počúvať, ale ho aj aktívne žiť.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
Zdroje konfliktov Steve Cole 2253
Ako môžeme získať múdrosť od Boha? Steve Cole 3733
Kresťanská vytrvalosť I. Steve Cole 2056
Kresťanská vytrvalosť II. Steve Cole 1995
POKUŠENIE - jeho ZDROJ, VPLYV a PRÍČINY Steve Cole 2658
POKUŠENIE - ako s ním bojovať Steve Cole 4077
Ako prekonať satanove nástrahy v skúškach Steve Cole 2862
Interpretácia skúšok v Božom svetle Steve Cole 2003
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev I. Steve Cole 2786
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev II. Steve Cole 2841
Čistá zbožnosť a poslušnosť Steve Cole 2238
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť I. Steve Cole 1903
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť II.. Steve Cole 1914
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej I. Steve Cole 2180
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej II. Steve Cole 2306
Môžeme byť ospravedlnení skutkami? Steve Cole 2223
Krotenie zlého jazyka Steve Cole 2308
Slová múdrosti pre harmonické súžitie Steve Cole 2478
Duchovné smilstvo a riešenie konfliktov Steve Cole 2936
Ako riešiť konflikty Božím spôsobom? Steve Cole 2442
Hriech odsuzování druhých Steve Cole 2705
Pominuteľnosť života Steve Cole 2416
Úskalia bohatstva bez Boha Steve Cole 1841
Správna reakcia keď nám je ublížené Steve Cole 2437
Od trpezlivosti k vytrvalosti Steve Cole 2164
Slová, zmluvy a sľuby Steve Cole 2810
Spoločenstvo závislé na Bohu Steve Cole 2097
Moc modlitby Steve Cole 3238
Božie hľadanie a záchranná služba Steve Cole 2142
Radikálny prístup ku skúškam I. Steve Cole 1906
Radikálny prístup ku skúškam II. Steve Cole 2004

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345