Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

List Jakubov je súčasťou Nového zákona, jedná sa o tzv. obecnú epištolu. Bola napísaná grécky. Autor napomína a radí ako by malo fungovať súžitie v cirkvi a v bežnom živote. Autor vyzýva kresťanov nie len Božie slovo počúvať, ale ho aj aktívne žiť.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
Zdroje konfliktov Steve Cole 2451
Ako môžeme získať múdrosť od Boha? Steve Cole 4124
Kresťanská vytrvalosť I. Steve Cole 2243
Kresťanská vytrvalosť II. Steve Cole 2172
POKUŠENIE - jeho ZDROJ, VPLYV a PRÍČINY Steve Cole 2893
POKUŠENIE - ako s ním bojovať Steve Cole 4427
Ako prekonať satanove nástrahy v skúškach Steve Cole 3080
Interpretácia skúšok v Božom svetle Steve Cole 2171
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev I. Steve Cole 2970
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev II. Steve Cole 3047
Čistá zbožnosť a poslušnosť Steve Cole 2425
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť I. Steve Cole 2077
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť II.. Steve Cole 2080
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej I. Steve Cole 2349
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej II. Steve Cole 2461
Môžeme byť ospravedlnení skutkami? Steve Cole 2378
Krotenie zlého jazyka Steve Cole 2492
Slová múdrosti pre harmonické súžitie Steve Cole 2674
Duchovné smilstvo a riešenie konfliktov Steve Cole 3149
Ako riešiť konflikty Božím spôsobom? Steve Cole 2646
Hriech odsuzování druhých Steve Cole 2998
Pominuteľnosť života Steve Cole 2695
Úskalia bohatstva bez Boha Steve Cole 2000
Správna reakcia keď nám je ublížené Steve Cole 2656
Od trpezlivosti k vytrvalosti Steve Cole 2493
Slová, zmluvy a sľuby Steve Cole 3184
Spoločenstvo závislé na Bohu Steve Cole 2321
Moc modlitby Steve Cole 3707
Božie hľadanie a záchranná služba Steve Cole 2317
Radikálny prístup ku skúškam I. Steve Cole 2127
Radikálny prístup ku skúškam II. Steve Cole 2159

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345