Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

List Jakubov je súčasťou Nového zákona, jedná sa o tzv. obecnú epištolu. Bola napísaná grécky. Autor napomína a radí ako by malo fungovať súžitie v cirkvi a v bežnom živote. Autor vyzýva kresťanov nie len Božie slovo počúvať, ale ho aj aktívne žiť.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
Zdroje konfliktov Steve Cole 2789
Ako môžeme získať múdrosť od Boha? Steve Cole 4804
Kresťanská vytrvalosť I. Steve Cole 2622
Kresťanská vytrvalosť II. Steve Cole 2489
POKUŠENIE - jeho ZDROJ, VPLYV a PRÍČINY Steve Cole 3361
POKUŠENIE - ako s ním bojovať Steve Cole 5114
Ako prekonať satanove nástrahy v skúškach Steve Cole 3465
Interpretácia skúšok v Božom svetle Steve Cole 2475
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev I. Steve Cole 3384
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev II. Steve Cole 3468
Čistá zbožnosť a poslušnosť Steve Cole 2768
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť I. Steve Cole 2420
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť II.. Steve Cole 2443
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej I. Steve Cole 2717
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej II. Steve Cole 2809
Môžeme byť ospravedlnení skutkami? Steve Cole 2694
Krotenie zlého jazyka Steve Cole 2909
Slová múdrosti pre harmonické súžitie Steve Cole 3101
Duchovné smilstvo a riešenie konfliktov Steve Cole 3563
Ako riešiť konflikty Božím spôsobom? Steve Cole 3108
Hriech odsuzování druhých Steve Cole 3661
Pominuteľnosť života Steve Cole 3220
Úskalia bohatstva bez Boha Steve Cole 2462
Správna reakcia keď nám je ublížené Steve Cole 3031
Od trpezlivosti k vytrvalosti Steve Cole 2958
Slová, zmluvy a sľuby Steve Cole 3949
Spoločenstvo závislé na Bohu Steve Cole 2722
Moc modlitby Steve Cole 4758
Božie hľadanie a záchranná služba Steve Cole 2688
Radikálny prístup ku skúškam I. Steve Cole 2479
Radikálny prístup ku skúškam II. Steve Cole 2458

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345