Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

List Jakubov je súčasťou Nového zákona, jedná sa o tzv. obecnú epištolu. Bola napísaná grécky. Autor napomína a radí ako by malo fungovať súžitie v cirkvi a v bežnom živote. Autor vyzýva kresťanov nie len Božie slovo počúvať, ale ho aj aktívne žiť.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
Zdroje konfliktov Steve Cole 2217
Ako môžeme získať múdrosť od Boha? Steve Cole 3650
Kresťanská vytrvalosť I. Steve Cole 2035
Kresťanská vytrvalosť II. Steve Cole 1979
POKUŠENIE - jeho ZDROJ, VPLYV a PRÍČINY Steve Cole 2609
POKUŠENIE - ako s ním bojovať Steve Cole 3992
Ako prekonať satanove nástrahy v skúškach Steve Cole 2824
Interpretácia skúšok v Božom svetle Steve Cole 1973
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev I. Steve Cole 2752
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev II. Steve Cole 2789
Čistá zbožnosť a poslušnosť Steve Cole 2197
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť I. Steve Cole 1888
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť II.. Steve Cole 1879
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej I. Steve Cole 2154
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej II. Steve Cole 2280
Môžeme byť ospravedlnení skutkami? Steve Cole 2204
Krotenie zlého jazyka Steve Cole 2269
Slová múdrosti pre harmonické súžitie Steve Cole 2444
Duchovné smilstvo a riešenie konfliktov Steve Cole 2891
Ako riešiť konflikty Božím spôsobom? Steve Cole 2413
Hriech odsuzování druhých Steve Cole 2661
Pominuteľnosť života Steve Cole 2364
Úskalia bohatstva bez Boha Steve Cole 1816
Správna reakcia keď nám je ublížené Steve Cole 2399
Od trpezlivosti k vytrvalosti Steve Cole 2110
Slová, zmluvy a sľuby Steve Cole 2731
Spoločenstvo závislé na Bohu Steve Cole 2070
Moc modlitby Steve Cole 3151
Božie hľadanie a záchranná služba Steve Cole 2111
Radikálny prístup ku skúškam I. Steve Cole 1875
Radikálny prístup ku skúškam II. Steve Cole 1978

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345