Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

List Jakubov je súčasťou Nového zákona, jedná sa o tzv. obecnú epištolu. Bola napísaná grécky. Autor napomína a radí ako by malo fungovať súžitie v cirkvi a v bežnom živote. Autor vyzýva kresťanov nie len Božie slovo počúvať, ale ho aj aktívne žiť.

Zobr. počet 
Názov Autor Zobrazení
Zdroje konfliktov Steve Cole 2138
Ako môžeme získať múdrosť od Boha? Steve Cole 3522
Kresťanská vytrvalosť I. Steve Cole 1963
Kresťanská vytrvalosť II. Steve Cole 1912
POKUŠENIE - jeho ZDROJ, VPLYV a PRÍČINY Steve Cole 2494
POKUŠENIE - ako s ním bojovať Steve Cole 3869
Ako prekonať satanove nástrahy v skúškach Steve Cole 2758
Interpretácia skúšok v Božom svetle Steve Cole 1911
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev I. Steve Cole 2661
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev II. Steve Cole 2722
Čistá zbožnosť a poslušnosť Steve Cole 2131
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť I. Steve Cole 1823
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť II.. Steve Cole 1823
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej I. Steve Cole 2100
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej II. Steve Cole 2213
Môžeme byť ospravedlnení skutkami? Steve Cole 2141
Krotenie zlého jazyka Steve Cole 2214
Slová múdrosti pre harmonické súžitie Steve Cole 2368
Duchovné smilstvo a riešenie konfliktov Steve Cole 2809
Ako riešiť konflikty Božím spôsobom? Steve Cole 2367
Hriech odsuzování druhých Steve Cole 2559
Pominuteľnosť života Steve Cole 2292
Úskalia bohatstva bez Boha Steve Cole 1754
Správna reakcia keď nám je ublížené Steve Cole 2331
Od trpezlivosti k vytrvalosti Steve Cole 2020
Slová, zmluvy a sľuby Steve Cole 2613
Spoločenstvo závislé na Bohu Steve Cole 2029
Moc modlitby Steve Cole 3044
Božie hľadanie a záchranná služba Steve Cole 2027
Radikálny prístup ku skúškam I. Steve Cole 1810
Radikálny prístup ku skúškam II. Steve Cole 1906

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345