Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

List Jakubov je súčasťou Nového zákona, jedná sa o tzv. obecnú epištolu. Bola napísaná grécky. Autor napomína a radí ako by malo fungovať súžitie v cirkvi a v bežnom živote. Autor vyzýva kresťanov nie len Božie slovo počúvať, ale ho aj aktívne žiť.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
Zdroje konfliktov Steve Cole 2312
Ako môžeme získať múdrosť od Boha? Steve Cole 3858
Kresťanská vytrvalosť I. Steve Cole 2118
Kresťanská vytrvalosť II. Steve Cole 2054
POKUŠENIE - jeho ZDROJ, VPLYV a PRÍČINY Steve Cole 2735
POKUŠENIE - ako s ním bojovať Steve Cole 4199
Ako prekonať satanove nástrahy v skúškach Steve Cole 2931
Interpretácia skúšok v Božom svetle Steve Cole 2059
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev I. Steve Cole 2846
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev II. Steve Cole 2907
Čistá zbožnosť a poslušnosť Steve Cole 2294
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť I. Steve Cole 1958
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť II.. Steve Cole 1974
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej I. Steve Cole 2245
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej II. Steve Cole 2357
Môžeme byť ospravedlnení skutkami? Steve Cole 2272
Krotenie zlého jazyka Steve Cole 2373
Slová múdrosti pre harmonické súžitie Steve Cole 2561
Duchovné smilstvo a riešenie konfliktov Steve Cole 3005
Ako riešiť konflikty Božím spôsobom? Steve Cole 2503
Hriech odsuzování druhých Steve Cole 2814
Pominuteľnosť života Steve Cole 2499
Úskalia bohatstva bez Boha Steve Cole 1892
Správna reakcia keď nám je ublížené Steve Cole 2520
Od trpezlivosti k vytrvalosti Steve Cole 2310
Slová, zmluvy a sľuby Steve Cole 2959
Spoločenstvo závislé na Bohu Steve Cole 2162
Moc modlitby Steve Cole 3410
Božie hľadanie a záchranná služba Steve Cole 2197
Radikálny prístup ku skúškam I. Steve Cole 1966
Radikálny prístup ku skúškam II. Steve Cole 2054

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345