Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

List Jakubov je súčasťou Nového zákona, jedná sa o tzv. obecnú epištolu. Bola napísaná grécky. Autor napomína a radí ako by malo fungovať súžitie v cirkvi a v bežnom živote. Autor vyzýva kresťanov nie len Božie slovo počúvať, ale ho aj aktívne žiť.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
Zdroje konfliktov Steve Cole 3435
Ako môžeme získať múdrosť od Boha? Steve Cole 5910
Kresťanská vytrvalosť I. Steve Cole 3316
Kresťanská vytrvalosť II. Steve Cole 3138
POKUŠENIE - jeho ZDROJ, VPLYV a PRÍČINY Steve Cole 4181
POKUŠENIE - ako s ním bojovať Steve Cole 6639
Ako prekonať satanove nástrahy v skúškach Steve Cole 4187
Interpretácia skúšok v Božom svetle Steve Cole 3132
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev I. Steve Cole 4411
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev II. Steve Cole 4260
Čistá zbožnosť a poslušnosť Steve Cole 3416
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť I. Steve Cole 3063
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť II.. Steve Cole 3077
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej I. Steve Cole 3406
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej II. Steve Cole 3498
Môžeme byť ospravedlnení skutkami? Steve Cole 3408
Krotenie zlého jazyka Steve Cole 3586
Slová múdrosti pre harmonické súžitie Steve Cole 3803
Duchovné smilstvo a riešenie konfliktov Steve Cole 4396
Ako riešiť konflikty Božím spôsobom? Steve Cole 3929
Hriech odsuzování druhých Steve Cole 4979
Pominuteľnosť života Steve Cole 4044
Úskalia bohatstva bez Boha Steve Cole 3238
Správna reakcia keď nám je ublížené Steve Cole 3685
Od trpezlivosti k vytrvalosti Steve Cole 3790
Slová, zmluvy a sľuby Steve Cole 5078
Spoločenstvo závislé na Bohu Steve Cole 3399
Moc modlitby Steve Cole 6051
Božie hľadanie a záchranná služba Steve Cole 3354
Radikálny prístup ku skúškam I. Steve Cole 3111
Radikálny prístup ku skúškam II. Steve Cole 3118

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345