Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

List Jakubov je súčasťou Nového zákona, jedná sa o tzv. obecnú epištolu. Bola napísaná grécky. Autor napomína a radí ako by malo fungovať súžitie v cirkvi a v bežnom živote. Autor vyzýva kresťanov nie len Božie slovo počúvať, ale ho aj aktívne žiť.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
Zdroje konfliktov Steve Cole 3208
Ako môžeme získať múdrosť od Boha? Steve Cole 5471
Kresťanská vytrvalosť I. Steve Cole 3094
Kresťanská vytrvalosť II. Steve Cole 2902
POKUŠENIE - jeho ZDROJ, VPLYV a PRÍČINY Steve Cole 3856
POKUŠENIE - ako s ním bojovať Steve Cole 5910
Ako prekonať satanove nástrahy v skúškach Steve Cole 3921
Interpretácia skúšok v Božom svetle Steve Cole 2922
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev I. Steve Cole 3906
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev II. Steve Cole 3982
Čistá zbožnosť a poslušnosť Steve Cole 3195
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť I. Steve Cole 2837
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť II.. Steve Cole 2868
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej I. Steve Cole 3161
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej II. Steve Cole 3230
Môžeme byť ospravedlnení skutkami? Steve Cole 3133
Krotenie zlého jazyka Steve Cole 3333
Slová múdrosti pre harmonické súžitie Steve Cole 3554
Duchovné smilstvo a riešenie konfliktov Steve Cole 4097
Ako riešiť konflikty Božím spôsobom? Steve Cole 3614
Hriech odsuzování druhých Steve Cole 4377
Pominuteľnosť života Steve Cole 3754
Úskalia bohatstva bez Boha Steve Cole 2996
Správna reakcia keď nám je ublížené Steve Cole 3460
Od trpezlivosti k vytrvalosti Steve Cole 3519
Slová, zmluvy a sľuby Steve Cole 4703
Spoločenstvo závislé na Bohu Steve Cole 3167
Moc modlitby Steve Cole 5671
Božie hľadanie a záchranná služba Steve Cole 3147
Radikálny prístup ku skúškam I. Steve Cole 2893
Radikálny prístup ku skúškam II. Steve Cole 2918

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345