Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

List Jakubov je súčasťou Nového zákona, jedná sa o tzv. obecnú epištolu. Bola napísaná grécky. Autor napomína a radí ako by malo fungovať súžitie v cirkvi a v bežnom živote. Autor vyzýva kresťanov nie len Božie slovo počúvať, ale ho aj aktívne žiť.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
Zdroje konfliktov Steve Cole 2274
Ako môžeme získať múdrosť od Boha? Steve Cole 3793
Kresťanská vytrvalosť I. Steve Cole 2081
Kresťanská vytrvalosť II. Steve Cole 2013
POKUŠENIE - jeho ZDROJ, VPLYV a PRÍČINY Steve Cole 2692
POKUŠENIE - ako s ním bojovať Steve Cole 4128
Ako prekonať satanove nástrahy v skúškach Steve Cole 2895
Interpretácia skúšok v Božom svetle Steve Cole 2023
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev I. Steve Cole 2817
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev II. Steve Cole 2870
Čistá zbožnosť a poslušnosť Steve Cole 2263
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť I. Steve Cole 1924
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť II.. Steve Cole 1938
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej I. Steve Cole 2202
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej II. Steve Cole 2327
Môžeme byť ospravedlnení skutkami? Steve Cole 2242
Krotenie zlého jazyka Steve Cole 2339
Slová múdrosti pre harmonické súžitie Steve Cole 2520
Duchovné smilstvo a riešenie konfliktov Steve Cole 2964
Ako riešiť konflikty Božím spôsobom? Steve Cole 2464
Hriech odsuzování druhých Steve Cole 2753
Pominuteľnosť života Steve Cole 2451
Úskalia bohatstva bez Boha Steve Cole 1859
Správna reakcia keď nám je ublížené Steve Cole 2473
Od trpezlivosti k vytrvalosti Steve Cole 2223
Slová, zmluvy a sľuby Steve Cole 2881
Spoločenstvo závislé na Bohu Steve Cole 2124
Moc modlitby Steve Cole 3309
Božie hľadanie a záchranná služba Steve Cole 2166
Radikálny prístup ku skúškam I. Steve Cole 1931
Radikálny prístup ku skúškam II. Steve Cole 2023

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345