Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

List Jakubov je súčasťou Nového zákona, jedná sa o tzv. obecnú epištolu. Bola napísaná grécky. Autor napomína a radí ako by malo fungovať súžitie v cirkvi a v bežnom živote. Autor vyzýva kresťanov nie len Božie slovo počúvať, ale ho aj aktívne žiť.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
Zdroje konfliktov Steve Cole 2617
Ako môžeme získať múdrosť od Boha? Steve Cole 4437
Kresťanská vytrvalosť I. Steve Cole 2448
Kresťanská vytrvalosť II. Steve Cole 2334
POKUŠENIE - jeho ZDROJ, VPLYV a PRÍČINY Steve Cole 3130
POKUŠENIE - ako s ním bojovať Steve Cole 4756
Ako prekonať satanove nástrahy v skúškach Steve Cole 3252
Interpretácia skúšok v Božom svetle Steve Cole 2316
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev I. Steve Cole 3172
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev II. Steve Cole 3258
Čistá zbožnosť a poslušnosť Steve Cole 2589
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť I. Steve Cole 2259
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť II.. Steve Cole 2269
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej I. Steve Cole 2530
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej II. Steve Cole 2634
Môžeme byť ospravedlnení skutkami? Steve Cole 2538
Krotenie zlého jazyka Steve Cole 2691
Slová múdrosti pre harmonické súžitie Steve Cole 2862
Duchovné smilstvo a riešenie konfliktov Steve Cole 3356
Ako riešiť konflikty Božím spôsobom? Steve Cole 2847
Hriech odsuzování druhých Steve Cole 3295
Pominuteľnosť života Steve Cole 2935
Úskalia bohatstva bez Boha Steve Cole 2229
Správna reakcia keď nám je ublížené Steve Cole 2841
Od trpezlivosti k vytrvalosti Steve Cole 2722
Slová, zmluvy a sľuby Steve Cole 3484
Spoločenstvo závislé na Bohu Steve Cole 2543
Moc modlitby Steve Cole 4186
Božie hľadanie a záchranná služba Steve Cole 2491
Radikálny prístup ku skúškam I. Steve Cole 2314
Radikálny prístup ku skúškam II. Steve Cole 2303

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345