Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

List Jakubov je súčasťou Nového zákona, jedná sa o tzv. obecnú epištolu. Bola napísaná grécky. Autor napomína a radí ako by malo fungovať súžitie v cirkvi a v bežnom živote. Autor vyzýva kresťanov nie len Božie slovo počúvať, ale ho aj aktívne žiť.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
Zdroje konfliktov Steve Cole 3319
Ako môžeme získať múdrosť od Boha? Steve Cole 5662
Kresťanská vytrvalosť I. Steve Cole 3201
Kresťanská vytrvalosť II. Steve Cole 3010
POKUŠENIE - jeho ZDROJ, VPLYV a PRÍČINY Steve Cole 4008
POKUŠENIE - ako s ním bojovať Steve Cole 6255
Ako prekonať satanove nástrahy v skúškach Steve Cole 4040
Interpretácia skúšok v Božom svetle Steve Cole 3014
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev I. Steve Cole 4084
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev II. Steve Cole 4130
Čistá zbožnosť a poslušnosť Steve Cole 3297
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť I. Steve Cole 2939
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť II.. Steve Cole 2963
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej I. Steve Cole 3277
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej II. Steve Cole 3341
Môžeme byť ospravedlnení skutkami? Steve Cole 3282
Krotenie zlého jazyka Steve Cole 3448
Slová múdrosti pre harmonické súžitie Steve Cole 3660
Duchovné smilstvo a riešenie konfliktov Steve Cole 4246
Ako riešiť konflikty Božím spôsobom? Steve Cole 3756
Hriech odsuzování druhých Steve Cole 4661
Pominuteľnosť života Steve Cole 3883
Úskalia bohatstva bez Boha Steve Cole 3121
Správna reakcia keď nám je ublížené Steve Cole 3578
Od trpezlivosti k vytrvalosti Steve Cole 3654
Slová, zmluvy a sľuby Steve Cole 4871
Spoločenstvo závislé na Bohu Steve Cole 3275
Moc modlitby Steve Cole 5853
Božie hľadanie a záchranná služba Steve Cole 3246
Radikálny prístup ku skúškam I. Steve Cole 2998
Radikálny prístup ku skúškam II. Steve Cole 3006

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345