Rádio LOGOS na Facebook-u

List Jakuba

List Jakubov je súčasťou Nového zákona, jedná sa o tzv. obecnú epištolu. Bola napísaná grécky. Autor napomína a radí ako by malo fungovať súžitie v cirkvi a v bežnom živote. Autor vyzýva kresťanov nie len Božie slovo počúvať, ale ho aj aktívne žiť.

Zobr. počet 
Názov Autor Zobrazení
Zdroje konfliktov Steve Cole 2181
Ako môžeme získať múdrosť od Boha? Steve Cole 3599
Kresťanská vytrvalosť I. Steve Cole 2003
Kresťanská vytrvalosť II. Steve Cole 1948
POKUŠENIE - jeho ZDROJ, VPLYV a PRÍČINY Steve Cole 2557
POKUŠENIE - ako s ním bojovať Steve Cole 3931
Ako prekonať satanove nástrahy v skúškach Steve Cole 2786
Interpretácia skúšok v Božom svetle Steve Cole 1942
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev I. Steve Cole 2710
VNÍMAVÉ SRDCE, Božie slovo a ľudský hnev II. Steve Cole 2751
Čistá zbožnosť a poslušnosť Steve Cole 2170
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť I. Steve Cole 1858
PREČO je uprednostňovanie zlá vlastnosť II.. Steve Cole 1853
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej I. Steve Cole 2125
PASITEĽNÁ VIERA – skutočnosť alebo falošná nádej II. Steve Cole 2251
Môžeme byť ospravedlnení skutkami? Steve Cole 2170
Krotenie zlého jazyka Steve Cole 2240
Slová múdrosti pre harmonické súžitie Steve Cole 2405
Duchovné smilstvo a riešenie konfliktov Steve Cole 2838
Ako riešiť konflikty Božím spôsobom? Steve Cole 2389
Hriech odsuzování druhých Steve Cole 2611
Pominuteľnosť života Steve Cole 2331
Úskalia bohatstva bez Boha Steve Cole 1782
Správna reakcia keď nám je ublížené Steve Cole 2363
Od trpezlivosti k vytrvalosti Steve Cole 2055
Slová, zmluvy a sľuby Steve Cole 2667
Spoločenstvo závislé na Bohu Steve Cole 2047
Moc modlitby Steve Cole 3101
Božie hľadanie a záchranná služba Steve Cole 2073
Radikálny prístup ku skúškam I. Steve Cole 1834
Radikálny prístup ku skúškam II. Steve Cole 1938

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345