Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

Je to zbierka denných zamyslení na 365 dní v roku, ktorých autorom je John Piper. Tieto krátke ale obsažné čítania budú živiť vašu radosť z Ježiša Krista každý deň v roku. Uverejnené so súhlasom misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
25. marec - Navždy uspokojený John Piper 249
24. marec - Služba a ľudský strach John Piper 266
23. marec - Neznalosť spôsobuje bezbožnosť John Piper 269
22. marec - Satanova cukráreň John Piper 269
21. marec - Najlepší Boží sľub John Piper 268
20. marec - Ježiš zomrel kvôli tejto chvíli John Piper 260
19. marec - Zhrnutie Evanjelia do šiestich bodov Redakcia 268
18. marec - Prečo sa musíme pevne držať našej nádeje John Piper 269
17. marec - Výkričník v modlitbe John Piper 261
16. marec - Ježiš dokončí poslanie John Piper 261
15. marec - Podriadení Spasiteľovi John Piper 264
14. marec - Víťazstvo je isté John Piper 253
13. marec - Ježiš je Božie Amen John Piper 252
12. marec - Keď hrnčiar je náš John Piper 273
11. marec - Dve nekonečne mocné a láskavé pravdy John Piper 275
10. marec - Vyvyšujme Baránka John Piper 276
9. marec - Boh sa o teba stará John Piper 336
8. marec - Otvor okno svojho srdca John Piper 270
7. marec - Ako môžeme byť plnení Duchom Svätým John Piper 286
6. marec - Boh sa stará o zranených John Piper 279
5. marec - Hľaďte na Ježiša, aby ste našli radosť John Piper 290
4. marec - Boh má radosť, keď nám robí dobre John Piper 272
3. marec - Boh koná pomocou našich dobrých úmyslov John Piper 275
2. marec - Vyzbroj sa zasľúbeniami John Piper 259
1. marec - Kde je prameň nášho pokoja? John Piper 269

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345