Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

Je to zbierka denných zamyslení na 365 dní v roku, ktorých autorom je John Piper. Tieto krátke ale obsažné čítania budú živiť vašu radosť z Ježiša Krista každý deň v roku. Uverejnené so súhlasom misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
27. september - Oslobodzujúca moc Božích sľubov John Piper 235
26. september - Život v dôvere v Božiu veľkosť a moc John Piper 243
25. september - Božie Slovo je náš život John Piper 237
24. september - Ježišova radosť John Piper 262
23. september - Nádej pre najhorších hriešnikov John Piper 240
22. september - Opusťme majetok aj priateľov John Piper 242
21. september - Zbrane proti ustarostenosti John Piper 249
20. september - Málo pôžitku John Piper 228
19. september - Úžasná výsada John Piper 242
18. september - Jediná skutočná sloboda John Piper 273
17. september - Vďačnosť počas búrky John Piper 235
16. september - Najväčšie potešenie pre dušu John Piper 253
15. september - Trvalé šťastie John Piper 249
14. september - Boh sa postará o všetky naše potreby John Piper 235
13. september - Sedem dôvodov, prečo netreba byť ustarostený - 3.časť John Piper 253
12. september - Sedem dôvodov, prečo netreba byť ustarostený - 2.časť John Piper 285
11. september - Sedem dôvodov, prečo netreba byť ustarostený - 1.časť John Piper 252
10. september - Ako bojovať s obavami John Piper 313
9. september - Milosť ako dar John Piper 261
8. september - Ako sa odvďačiť Bohu John Piper 248
7. september - Bohom daní nepriatelia a Bohom daná viera John Piper 295
6. september - Terajšia a silná láska John Piper 254
5. september - Cieľ Kristovej lásky John Piper 252
4. september - Čo je nové v Novej zmluve John Piper 263
3. september - Božia "vôľa" John Piper 237

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345