Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

Je to zbierka denných zamyslení na 365 dní v roku, ktorých autorom je John Piper. Tieto krátke ale obsažné čítania budú živiť vašu radosť z Ježiša Krista každý deň v roku. Uverejnené so súhlasom misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
29. február - Päť odmien za štedrosť John Piper 298
31. december - Cieľom je sláva John Piper 228
30. december - Aký je tvoj cieľ? John Piper 216
29. december - Ako premýšľať o nešťastí John Piper 219
28. december - Tri vianočné dary John Piper 207
27. december - Môj obľúbený Vianočný text John Piper 202
26. december - Tri Vianočné dary John Piper 196
25. december - Zjavil sa Boží Syn John Piper 246
24. december - Boží neopísateľný dar John Piper 214
23. december - Aby ste verili John Piper 204
22. december - Zrodenie starodávnych dní John Piper 223
21. december - Vianočná solidarita John Piper 227
20. december - Vianoce sú o slobode John Piper 250
19. december - Misijný model Vianoc John Piper 246
18. december - Najväčšia záchrana, akú si možno predstaviť John Piper 240
17. december - Boží najúspešnejší neúspech John Piper 232
16. december - Život a smrť počas Vianoc John Piper 237
15. december - Urobiť to realitou pre jeho ľud John Piper 232
14. december - Je tu konečná realita John Piper 247
13. december - Nahradenie tieňov John Piper 244
12. december - Prečo prišiel Ježiš John Piper 235
11. december - Zlato, kadidlo a myrha John Piper 226
10. december - Dva druhy opozície voči Ježišovi John Piper 235
9. december - Betlehemská nadprirodzená hviezda John Piper 240
8. december - Mesiáš pre mudrcov John Piper 224

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345