Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

2. december - Pripravte cestu

„Mnohých z izraelských synov obráti k Pánovi, ich Bohu. On sám pôjde pred ním v Eliášovom duchu a v jeho sile, aby obrátil srdcia otcov k deťom a neposlušných k múdrosti spravodlivých, a pripravil tak Pánovi dokonalý ľud.“ - Luk 1:16-17

 To, čo urobil Ján Krstiteľ pre Izrael, môže Advent urobiť pre nás. Nedovoľ, aby si na Vianoce nebol pripravený. Myslím duchovne. Radosť z Vianoc a ich dosah bude oveľa väčší, ak budeš pripravený!

Aby si bol pripravený…

Najprv rozjímaj nad skutočnosťou, že potrebujeme Spasiteľa. Vianoce sú najprv obvinením, až potom sa stávajú potešením. Nebudú mať želaný účinok, kým nebudeme zúfalo pociťovať to, že potrebujeme Spasiteľa. Nech v tebe tieto krátke adventné úvahy pomôžu prebudiť trpkosladké vnímanie potreby Spasiteľa.

Po druhé, venuj sa triezvemu sebaskúmaniu. Advent pre Vianoce znamená to, čo pôst pre Veľkú Noc. „Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce, skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie! Hľaď, či som na ceste trápenia a veď ma cestou večnosti!“ (Žalm 139:23-24). Nech mu každé srdce pripraví miesto… tým, že si vyčistí svoj dom.

Po tretie, podporuj vo svojom dome očakávanie na Boha a nadšenie z jeho príchodu – najmä u detí. Ak si z Krista nadšený, budú nadšené aj ony. Ak dokážeš vytvoriť nadšenie z Vianoc len kvôli materiálnym veciam, ako budú tvoje deti túžiť po Bohu? Rozvíjaj svoju fantáziu tak, aby bolo čaro z príchodu Kráľa deťom viditeľné.

Po štvrté, veľa študuj Písmo a uč sa naspamäť známe oddiely! „Či nie je moje slovo ako oheň – znie výrok Hospodina“ (Jer 23:29). Počas tohto Adventu tráv čas pri tomto ohni. Príjemne hreje. Žiari farbami milosti. Lieči tisíceré zranenia. Osvetľuje temné noci.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345