Gitarový koncert

Rádio Logos spoluorganizuje vianočné adventné turné ekvádorského gitaristu Rodriga Rodrigueza v Čechách a na Slovensku.

Rodrigo prijal pozvanie aj na Slovensko a v spolupráci Rádiom Logos sa uskutoční jeho koncert v Banskej Bystrici v stredu 5. decembra o 19.00 hod. v Cikkerovej sieni Mestského úradu.

Videopozvánka: https://youtu.be/FSPKZ0Julck

Prosím, nenechajte si ujsť možnosť zúčastniť sa koncertu tohto výnimočného kresťanského gitaristu. Niekoľko piesní s Rodrigom zahrá aj slovenská gitaristka Aneta Tóthová, ktorá je v známa nahrávkou svojho debutového gitarového albumu „Hospodinu vzdajte chválu pri gitare“.


Rádio LOGOS hľadá externých spolupracovníkov-moderátorov, pre načítavanie hlásení, programov, biblických úvah a zamyslení. Podmienka: osobný vzťah k Bohu, mikrofonický hlas. Časová náročnosť: cca 2x2 hod. mesačne. Podrobnejšie informácie na adrese: redakcia@radiologos.sk

Máte otázky na Pavla Hanesa?

Rádio LOGOS plánuje obnoviť pokračovanie cyklu „Otázky a odpovede“ s prof. Pavlom Hanesom z Katedry teológie a katechetiky UMB v Banskej Bystrici.
Ak máte otázky na ktoré by ste chceli počuť jeho odpovede, prosíme, píšte nám ich na adresu redakcie Rádia Logos: redakcia@radiologos.sk.
Prof. Hanes sa bude snažiť na ne postupne dávať odpovede. Najaktívnejších dopisovateľov odmeníme knihou Kto je Ježiš od autora Pavla Hanesa s podpisom a osobným venovaním autora knihy.

Myšlienka dňa

Zamyslenia sú prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba


Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345