Rádio LOGOS na Facebook-u

Naša ponuka

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte cez náš kontaktný formulár, alebo telefonicky na mobil. čísle 0902 481 466.

Svedectvá o Božej láske, vernosti a ochrane

duha 2 prod 120

Rádio Logos sa podieľalo na príprave vydania knihy spomienok Magdalény Kissovej-Lachovej. Súčasťou knihy je zvukové CD, ktoré autorka autenticky načítala sviežim hlasom, napriek svojim 86 rokom života. Knihu, ako aj zvukové CD si môžete u nás objednať aj samostatne.

Čítať ďalej...

Publikácia - Kto je Ježiš?

Publikácia Kto je Ježiš? (Pavel Hanes)

Kto je Ježiš? Nájsť správnu odpoveď na túto otázku je bytostne kľúčovou pre každého človeka. Preto sme sa rozhodli požiadať autora týchto úvah, teológa, kazateľa a vysokoškolského pedagóga Pavla Hanesa, aby nám pomohol hľadať odpoveď na túto otázku.

Čítať ďalej...

CD - Nádherná zvesť

cd fourte 2016 3 1 str.1 120x108

Na tomto debutovom CD vokálneho kvarteta FOURTE nájdete 11 výpovedných piesní s hlbokým duchovným obsahom.

Čítať ďalej...

DVD - Náš nezabudnuteľný víkend

DVD - Náš nezabudnuteľný víkend

DVD "Znovuzrodenie manželstva" je 3 dielny dokument, ktorý hovorí o tom, ako Boh zachránil skrachované manželstvo prostitútky a alkoholika.

Čítať ďalej...

Modlitba Pánova

Pavel Hanes - OTČE NÁŠ

Základom týchto úvah je známa Modlitba Pánova „Otče náš“. Je to modlitba, ktorú sa modlí cirkev na celom svete tak, ako ju zaznamenal evanjelista Matúš.

Čítať ďalej...

CD - Komentáre k výkladu biblických kníh - verš za veršom

Bob Utley - štúdium biblie

Hermeneutický výklad Biblie + multimediálne CD ZADARMO!

Čítať ďalej...

CD - Nech Pánovi pieseň znie

CD - Nech Pánovi pieseň znie

Kresťanské zborové piesne - Chválospevy I.

Čítať ďalej...

CD - Zvony IV.

CD - Zvony IV. (skupina Zvony)

Kresťanské piesne skupiny Zvony.

Čítať ďalej...

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345