Naša ponuka

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte cez náš kontaktný formulár, alebo telefonicky na mobil. čísle 0902 481 466.

CD - Nádherná zvesť

cd fourte 2016 3 1 str.1 120x108

Na tomto debutovom CD vokálneho kvarteta FOURTE nájdete 11 výpovedných piesní s hlbokým duchovným obsahom.

Čítať ďalej...

DVD - Náš nezabudnuteľný víkend

DVD - Náš nezabudnuteľný víkend

DVD "Znovuzrodenie manželstva" je 3 dielny dokument, ktorý hovorí o tom, ako Boh zachránil skrachované manželstvo prostitútky a alkoholika.

Čítať ďalej...

Modlitba Pánova

Pavel Hanes - OTČE NÁŠ

Základom týchto úvah je známa Modlitba Pánova „Otče náš“. Je to modlitba, ktorú sa modlí cirkev na celom svete tak, ako ju zaznamenal evanjelista Matúš.

Čítať ďalej...

CD - Komentáre k výkladu biblických kníh - verš za veršom

Bob Utley - štúdium biblie

Hermeneutický výklad Biblie + multimediálne CD ZADARMO!

Čítať ďalej...

CD - Vzácna milosť (Nádej)

CD - Vzácna milosť (skupina Nádej)

Kresťanské piesne skupiny Nádej.

Čítať ďalej...

CD - Nech Pánovi pieseň znie

CD - Nech Pánovi pieseň znie

Kresťanské zborové piesne - Chválospevy I.

Čítať ďalej...

CD - Zvony IV.

CD - Zvony IV. (skupina Zvony)

Kresťanské piesne skupiny Zvony.

Čítať ďalej...

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345