Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

Je to zbierka denných zamyslení na 365 dní v roku, ktorých autorom je John Piper. Tieto krátke ale obsažné čítania budú živiť vašu radosť z Ježiša Krista každý deň v roku. Uverejnené so súhlasom misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
23. september - Nádej pre najhorších hriešnikov John Piper 327
22. september - Opusťme majetok aj priateľov John Piper 332
21. september - Zbrane proti ustarostenosti John Piper 330
20. september - Málo pôžitku John Piper 311
19. september - Úžasná výsada John Piper 337
18. september - Jediná skutočná sloboda John Piper 361
17. september - Vďačnosť počas búrky John Piper 328
16. september - Najväčšie potešenie pre dušu John Piper 339
15. september - Trvalé šťastie John Piper 330
14. september - Boh sa postará o všetky naše potreby John Piper 319
13. september - Sedem dôvodov, prečo netreba byť ustarostený - 3.časť John Piper 360
12. september - Sedem dôvodov, prečo netreba byť ustarostený - 2.časť John Piper 377
11. september - Sedem dôvodov, prečo netreba byť ustarostený - 1.časť John Piper 353
10. september - Ako bojovať s obavami John Piper 393
9. september - Milosť ako dar John Piper 350
8. september - Ako sa odvďačiť Bohu John Piper 337
7. september - Bohom daní nepriatelia a Bohom daná viera John Piper 391
6. september - Terajšia a silná láska John Piper 339
5. september - Cieľ Kristovej lásky John Piper 345
4. september - Čo je nové v Novej zmluve John Piper 355
3. september - Božia "vôľa" John Piper 334
2. september - Ponížený a potešený John Piper 329
1. september - Robí všetko podľa svojej vôle John Piper 356
31. august - Lev a Baránok John Piper 354
30. august - Rast cirkvi Božím spôsobom John Piper 352

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345