Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

13. november - Nezatvrdzuj si svoje srdce

A komu prisahal, že nevojde do Jeho odpočinku? Či nie tým, čo neposlúchali? A tak vidíme, že nemohli vojsť pre neveru. (Židom 3:18-19)

Aj keď izraelský ľud videl, ako sa vody Červeného mora rozdelili, a oni cez neho prešli po suchej zemi, v okamihu, keď dostali smäd, bolo ich srdce tvrdé voči Bohu. Nedôverovali Mu, že sa o nich postará. Volali proti Nemu a hovorili, že život v Egypte bol lepší.

Preto bol napísaný list Židom, aby nás na to upozornil. Ach, koľko vyznávajúcich kresťanov začne žiť  s Bohom. Počúvajú, že ich hriechy môžu byť odpustené, že môžu uniknúť peklu a ísť do neba. Hovoria si: „Čo môžem stratiť? Uverím.“ Ale potom o týždeň, o mesiac, o rok alebo desať rokov prichádza test - obdobie bez vody v pustatine, znudenosť mannou. Nenápadne rastie túžba po prchavých pôžitkoch Egypta, ako sa píše v 4. Mojžišovej 11:5–6: „Spomíname si na ryby, ktoré sme jedávali v Egypte zadarmo, na uhorky, dyne, pór, cibuľu a na cesnak. Avšak teraz vyschla naša sila, nemáme nič pred očami okrem manny.“

Toto je strašný stav, v ktorom sa môžeme ocitnúť – stratiť záujem o Krista, Jeho slovo, modlitbu, uctievanie, misiu a život pre Božiu slávu a považovať všetky prchavé potešenia tohto sveta za príťažlivejšie ako veci Ducha.

Ak je toto práve tvoja situácia, prosím ťa, aby si počúval Ducha Svätého, ktorý v tomto texte hovorí aj k tebe: "Nemohli vstúpiť kvôli nevere!" Dbaj na Božie slovo. Nezatvrdzuj si svoje srdce. Prebuď sa zo zvodu hriechu. Ucti si Ježiša, Apoštola a Veľkňaza nášho veľkého vyznania, a pevne sa drž svojej dôvery a nádeje v Neho.

A ak si ešte nikdy nezačal žiť s Bohom, vlož do Neho svoju nádej. Odvráť sa od hriechu, od sebestačnosti a vlož svoju dôveru do veľkého Spasiteľa. Tieto veci sú napísané preto, aby si mohol veriť, vytrvať a žiť.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345