Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

Je to zbierka denných zamyslení na 365 dní v roku, ktorých autorom je John Piper. Tieto krátke ale obsažné čítania budú živiť vašu radosť z Ježiša Krista každý deň v roku. Uverejnené so súhlasom misijnej organizácie DESIRING GOD FOUNDATION.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
12. november - Ako satan slúži Bohu John Piper 278
11. november - Sme Jeho domom John Piper 292
10. november - Odložte svoje obavy John Piper 277
9. november - Žasnutie na konci dejín John Piper 292
8. november - Ctime si to, z čoho máme radosť John Piper 276
7. november - Je Božia láska podmienečná? John Piper 289
6. november - Milujte sa navzájom ochotne John Piper 320
5. november - Zanedbávaš svoje spasenie? John Piper 282
4. november - Skutočný problém ustarostenosti John Piper 277
3. november - Význam utrpenia John Piper 277
2. november - Radosť v bolesti John Piper 289
1. november - Kristove utrpenia v nás John Piper 285
31. október - Škola utrpenia John Piper 285
30. október - Nebezpečenstvo odchýlenia sa John Piper 332
29. október - Hriech, satan, choroba a utrpenie John Piper 296
28. október - Radikálna kompenzácia John Piper 315
27. október - S Bohom je všetko možné John Piper 345
26. október - Liek pre misionára John Piper 313
25. október - Veľká nádej pre misiu John Piper 282
24. október - Kristus je ako slnečný jas John Piper 302
23. október - Božie nevyčerpateľné Slovo John Piper 300
22. október - Prežívanie pôžitkov pre manželov a manželky John Piper 121
21. október - Tajomstvo manželstva John Piper 306
20. október - Najdôležitejšia časť modlitby John Piper 298
19. október - Najväčšie šťastie lásky John Piper 296

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345