Rádio LOGOS na Facebook-u

Smartphone

Aplikácia Rádio Logos pre Smartphone

Rádio Logos pre smartphone - menu Rádio Logos pre smartphone - prehrávanie Rádio Logos pre smartphone - o nás Rádio Logos pre smartphone - myšlienka dňa
 
 

Rádio Logos pre smartphone

Stiahnite si našu aplikáciu a počúvajte pohodlne Rádio Logos cez váš smartfón s OS Android alebo iPhone.

 

stiahnuť aplikáciu pre Android

 

logo app store sm

 

 

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345