Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

18. november - Prenikavá moc slova

Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca. (Židom 4:12)

Božie slovo je našou jedinou nádejou. Dobrá správa o Božích zasľúbeniach a varovaniach ohľadom Jeho súdu je dostatočne ostrá, dostatočne živá a dostatočne mocná, aby prenikla až na dno môjho srdca a ukázala mi, že klamstvá hriechu sú skutočne klamstvami.

Potrat pre mňa nevytvorí perspektívu úžasnej budúcnosti, rovnako ako podvádzanie, vyzývavé obliekanie, odhodenie vlastnej sexuálnej čistoty, mlčanie o nečestnosti v práci, rozvod alebo pomsta. To, čo ma zachráni pred týmito zvodmi je Božie slovo.

Slovo Božieho zasľúbenia je ako otvorenie veľkého okna a preniknutie jasných ranných slnečných lúčov na ploštice hriechu, zamaskované za uspokojujúce potešenie v našich srdciach. Boh ti dal svoju dobrú správu, svoje zasľúbenia, svoje slovo, aby ťa ochránil pred hlbokými zvodmi hriechu, ktoré sa snažia zatvrdiť tvoje srdce, odlákať ťa od Boha a priviesť k záhube.

Vytrvaj vo svojom boji viery. Božie slovo je živé, mocné a ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč. Prenikne hlbšie, ako akýkoľvek zvod hriechu, a odhalí, čo je skutočne cenné a čomu sa skutočne oplatí dôverovať a milovať.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345