Rádio LOGOS na Facebook-u

2. list ap. Petra

Cyklus relácií „Lekcie pre život“ sú jedinečným programom štúdia Biblie. Chceme v nich  spoločne s vami, postupne krok za krokom, študovať Božie slovo - Bibliu. Pri tomto štúdiu Biblie budeme postupovať takzvanou „induktívnou“ metódou. Induktívnametóda štúdia Biblie je revolučný, ale pritom jednoduchý spôsob štúdia Biblie, ktorý zmení váš život. Pozostáva z troch jednoduchých krokov, ktorými pristupujeme k biblickému textu.

Pozývame vás na dobrodružnú cestu do sveta Biblie, na ktorej, pevne verím, objavíte krásu Božieho slova a nájdete návod pre skutočný plnohodnotný a zmysluplný každodenný život s Ježišom Kristom.

Zobrazené položky 
Názov Autor Zobrazení
Posmievači - druhý príchod Ježiša Krista Darko Kraljik 5001
Falošní proroci - Boží súd Darko Kraljik 4380
Cnosti 3 Darko Kraljik 2926
Cnosti 2 Darko Kraljik 2921
Cnosti 1 Darko Kraljik 3337
Princípy duchovného rastu Darko Kraljik 4642
Úvod - Lekcie pre život Darko Kraljik 3135

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345