Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

4. október - Nespútaná radosť

Ohlásil som im tvoje meno a ešte ho ohlásim, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval a aby som ja bol v nich. (Ján 17:26).

Takto sa Ježiš modlil v noci predtým, ako zomrel. Predstavte si, aké to je dokázať sa v tejto chvíli tešiť z toho, čo je najradostnejšie a s nespútanou energiou a vášňou. Teraz to ešte nie je naša skúsenosť. Zažiť úplnú spokojnosť na tomto svete nám bránia tri veci.

  • Jedna je, že nič v tomto stvorenom svete nemá takú hodnotu, ktorá by bola dostatočná pre naplnenie našich najhlbších túžob v našom srdci.
  • Ďalšia je, že nemáme silu k tomu, aby sme si mohli vychutnávať naplno hodnotu tých najvzácnejších pokladov.
  • A tretia prekážka, ktorá nám stojí v ceste k úplnej spokojnosti je, že naša tunajšia radosť má svoj koniec. Nič netrvá navždy. No keď sa naplní Ježišov cieľ a modlitba v Jánovi 17:26, všetko sa to zmení. Modlil sa, „aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval a aby som ja bol v nich.“ Božia nekonečná láska k jeho Synovi má byť v nás!

Ak sa Božia radosť v Synovi stane našou radosťou v Synovi, potom objekt našej radosti – Ježiš – bude mať nevyčerpateľnú hodnotu. Nikdy sa nestane nudným, nikdy nás nesklame. Nedokážeme si predstaviť nijaký väčší poklad, než akým je Boží Syn. Okrem toho naša schopnosť vychutnávať si tento nevyčerpateľný poklad nebude obmedzená ľudskou slabosťou. Z Božieho Syna sa budeme tešiť radosťou jeho Otca. Za to sa Ježiš modlil! Božia radosť v jeho Synovi bude v nás a bude naša – naša radosť v Synovi. A nikdy sa to neskončí, pretože ani Otec ani Syn nemajú konca.

Ich vzájomná láska bude našou láskou k nim a preto naša láska voči nim nikdy nezomrie ani sa nikdy nezmenší.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345