Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

3. október - Absolútna, zvrchovaná, všemocná Láska

Hospodin, Hospodin! Milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh! (Exodus  34:6)

Boh oplýva nezlomnou láskou a vernosťou. Na myseľ mi prichádzajú dva obrazy:

  1. Božie srdce je ako nevyčerpateľný prameň vody na vrchole hory, z ktorého vyteká láska a vernosť. Tento prameň vyviera po celé generácie.
  2. Božie srdce je ako hučiaci vulkán na vrchu hory, ktorý prekypuje láskou a neustále z neho vyteká láva lásky a vernosti.

Keď Boh používa slovo „prekypujúci“ – „prekypujúci nezlomnou láskou a vernosťou“ – chce, aby sme rozumeli a vnímali, že zdroj jeho lásky nie je ničím obmedzený. Z tohto prameňa môžeme piť celý deň, rok čo rok, generácia po generácii a nikdy nevyschne.

Dokonca si môžeme dovoliť  riskovať vyjadrenie, že Boh je ako vláda, ktorá v prípade potreby jednoducho vytlačí viac peňazí. Nevyčerpateľný zdroj, však? Nuž, ale je v tom rozdiel. Boh má neobmedzený poklad lásky v zlate, ktorým kryje každý peniaz, ktorý vytlačí. Taká vláda vládne vo vysnívanom svete. Boh koná veľmi realisticky na základe svojich nevyčerpateľných zdrojov.

Absolútna existencia, zvrchovaná sloboda a Božia všemohúcnosť vytvárajú  plnosť, ktorá prekypuje nekonečnou láskou. Veľkoleposť Boha znamená, že nás nepotrebuje, aby si napĺňal akúkoľvek svoju potrebu. Namiesto toho sa jeho nekonečná sebestačnosť v podobe lásky vylieva na nás – hriešnikov – ktorí ho potrebujeme a dáva nám dar samého seba v Ježišovi Kristovi.

Na jeho lásku sa môžeme spoľahnúť, lebo veríme v absolútnosť jeho existencie, zvrchovanosť jeho slobody a v jeho neobmedzenú moc.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345