Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

17. október - Účel prosperity

Zlodej nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby sa mal o čo rozdeliť s núdznym. (Efez. 4:28)

Existujú tri úrovne toho, ako zaobchádzať s materiálnymi vecami: (1) môžeme kradnúť, aby sme ich mali; (2) môžeme pracovať, aby sme sa ich mali; (3) alebo môžeme pracovať, aby sme ich mali  a potom ich mohli dávať ďalej.

Veľa kresťanov žije na druhej úrovni. Ctíme si poctivú prácu, sme proti krádežiam a proti tomu, aby sme vymáhali veci od druhých. Máme pocit, že konáme poctivo, keď nekradneme a oddali sme sa poctivej práci za poctivú plácu. To nie je zlé. Pracovať je lepšie ako kradnúť a dožadovať sa toho, čo nám nepatrí. No k tomu nás apoštol Pavol nevolá.

Zákony našej spoločnosti nás nabádajú žiť na druhej úrovni: pracovať, aby sme mali. No Biblia nás vyzýva pracovať na tretej úrovni: pracovať, aby sme mali a mohli to dávať ďalej. „Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok.“ (2.Kor. 9:8).

Prečo nás Boh chce  žehnať? Aby sme mali dostatok všetkého, čo potrebujeme pre život a zvyšok používali na dobré skutky, ktoré zmierňujú duchovnú aj fyzickú biedu človeka– dočasné aj večné utrpenie. Dostatok pre seba; hojnosť pre iných. Otázkou nie je, koľko človek zarába. Vysoké platy sú v dnešnej dobe hnacím motorom úsilia človeka a nevyhnutne nemusia byť zlé. Zlé je nechať sa podviesť mysleniu, že vysoký plat musí byť sprevádzaný bujarým životným štýlom.

Boh nás stvoril, aby sme boli kanálom jeho milosti. Je nebezpečné myslieť si, že tento kanál by mal byť vystlaný zlatom. Nie, stačí aj meď. Aj meď dokáže druhým sprostredkovať neuveriteľné bohatstvo. A  procese dávania môžeme prežívať to najväčšie požehnanie. (Skut.20:35).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345