Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

15. október - Plán pre modlitbu

Ak zostávate vo mne a ak moje slová zostávajú vo vás, proste, čo len chcete, a stane sa vám. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi… Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. (Ján 15:7-8, 11).

Modlitba je nástrojom  radosti v spoločenstve s Pánom Ježišom. Boh je oslávený vtedy, keď v odpovedi na modlitbu nesieme ovocie. Prečo Božie deti tak často zlyhávajú v tom, že im chýbajú plody ovocia modlitby?  Jeden z dôvodov nie je ani tak to, že by sme to nechceli,  ale nie sme nato pripravení.

Ak chcete ísť na štvortýždňovú dovolenku, nerobíte to tak, že sa v jedno letné ráno zobudíte a poviete: „Nuž, dnes ideme!“ Nemali by ste nič pripravené. Nevedeli by ste, kam ísť. Nič ste nemali naplánované.

Ale mnohí z nás majú takýto vzťah  k modlitbe. Deň čo deň sa prebúdzame a uvedomujeme si, že čas na modlitbu by mal byť súčasťou nášho života, ale nie sme na to pripravení. Nevieme, kam ísť. Nič nie je naplánované. Nemáme čas, nemáme miesto. Všetci vieme, že ak  sa nepripravíme, tak ťažko môžeme okúsiť úžasný prúd hlbokých a bezprostredných skúseností pri modlitbe. Ak sa na modlitbu nepripravíme, stane sa z nej iba zabehaná rutina.

Ak si nenaplánujete dovolenku, pravdepodobne zostanete doma a budete sledovať televíziu. Prirodzený, rutinný chod nášho duchovného života sa ponorí na najnižšiu úroveň. No je tu beh o závod, ktorý je potrebné dobehnúť a boj, ktorý je potrebné vybojovať. Ak chcete vo svojom živote zažiť obnovenie modlitby, musíte sa pripraviť, aby sa tak stalo.

Preto vás nabádam: teraz, ešte dnes si vyhraďte čas, premyslite si svoje priority a určite si v nich priestor na modlitbu. Odhodlajte sa k niečomu novému. Vyskúšajte nové dobrodružstvo s Bohom. Stanovte si čas. Stanovte si miesto. Vyberte si odsek z Písma, ktorý vás bude viesť. Nenechajte sa spútať zhonom a tlakom rušných dní. Každý z nás potrebuje na svojej ceste určité usmernenie. Urobte dnešok dňom návratu k modlitbe – na slávu Boha a kvôli naplneniu vašej radosti.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345