Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

16. október - Strach a nádej z Božej žiarlivosti

Hospodin, ktorý sa volá Žiarlivý, je naozaj žiarlivý Boh. (2.Moj. 34:14).

Boh je žiarlivý na česť svojho mena a reaguje strašným hnevom na tých, ktorých srdcia by mu mali patriť, no konajú tak, ako by si manžel hľadal milenku. Napr. v Ezechielovi 16:38-40 hovorí prorok neveriacemu Izraelovi:

„Potom ťa budem súdiť podľa predpisov o cudzoložniciach a o tých, čo preliali krv, a za krv uvalím na teba svoj hnev a svoju žiarlivosť. Vydám ťa do ich rúk, zbúrajú ti vyvýšeninu na oltárnom podstavci, zrúcajú ti výšiny, vyzlečú ťa z tvojich šiat, poberú ti ozdoby a nechajú ťa holú a nahú. Privedú proti tebe zhromaždenie, ukameňujú ťa, rozsekajú ťa svojimi mečmi.“

Vyzývam vás, aby ste počúvali toto varovanie. Božia žiarlivosť na našu vernú lásku a oddanosť je rozhodujúca. Všetko, čo nás odláka preč od Boha klamnou žiadostivosťou, Boh potrestá, „odhalí našu nahotu a rozseká svojím mečom.“ Je hrozné žiť život, ktorý nám dal Boh, na páchanie cudzoložstva proti Všemohúcemu. No pre tých , ktorí sú naozaj spojení s Kristom a dodržiavajú svoje sľuby vernosti Bohu, a žijú na jeho česť – pre tých je Božia žiarlivosť úžasná útecha a nádej. Boh je nekonečne žiarlivý na česť svojho mena, preto každý, kto ohrozuje dobro jeho vernej manželky, bude čeliť jeho pomste. To je dobrá správa pre vernú manželku – verný Boží ľud.

Božia žiarlivosť je výstrahou pre tých, ktorí sa zahrávajú s neviestkami, ich srdce patrí svetu a sú Bohu neverní. (Jak.4:3-4). No jeho žiarlivosť je veľkou útechou pre tých, ktorí dodržiavajú svoju prísahu a v tomto svete sa stávajú cudzincami a vyhnancami.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345