Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

5. október - Spravodlivosť bude vykonaná

Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Veď je napísané: Mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. (Rim.12:19).

Každému z nás bolo niekedy ukrivdené. Pravdepodobne väčšine z vás niekto vážne ukrivdil a nikdy sa za to neospravedlnil ani neurobil nič preto, aby to dal do poriadku.

Jedna z hlbokých prekážok, prečo sa tejto bolesti a zatrpknutia nevieme zbaviť je presvedčenie – oprávnené presvedčenie – že by sa mala udiať spravodlivosť, že zanikne morálnosť vesmíru, ak na ľuďoch budú páchané hrozné krivdy a podvody.

To je jedna z prekážok pre odpustenie a zanechanie nenávisti. Ale nie je jediná. Musíme riešiť aj svoj vlastný hriech. Je to veľmi potrebné. Máme pocit, že zabudnúť na krivdu  by znamenalo priznať, že spravodlivosti nikdy nebude urobené zadosť. A to nedokážeme. A tak sa držíme hnevu a dookola si premietame udalosti, slová a  pocity: Nemalo sa to stať, nemalo sa to stať; bolo to nesprávne, bolo to nesprávne. Ako môže byť ten človek šťastný, keď ja sa cítim tak mizerne? Je to také nespravodlivé. Je to nespravodlivé! Nemôžeme to nechať tak. A naša zatrpknutosť nás začne zamorovať.

To slovo v Rim. 12:19 nám dáva Boh, aby nás zbavilo tohto bremena. „Nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu.“ Čo to pre nás znamená? Znamená to zložiť bremeno hnevu, zanechať živenie svojej krivdy pomocou pocitov, že mi bolo ublížené. Zložiť to všetko však neznamená, že voči nám nebola spáchaná krivda. Bola. No takisto to neznamená, že neexistuje spravodlivosť. Neznamená to, že nebude vykonaná odplata. Neznamená to, že tomu druhému to jednoducho prejde. Nie.

Znamená to, že keď zložíte bremeno pomsty, ujme sa ho Boh. To nie je spôsob pomsty. Znamená to odovzdať pomstu Tomu, komu patrí. Pomsta patrí mne, hovorí Pán. Prenechaj ju jemu. Ja sa toho ujmem. Spravodlivosť bude určite vykonaná.

Aká úžasná úľava. Nemusím to bremeno niesť. Je to ako zhlboka sa nadýchnuť – možno prvý raz za dlhé desaťročia – a cítiť, že konečne máš slobodu milovať.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345