Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

2. október - Boh nie je zamračený

Hospodin marí zámery národov, navnivoč privádza úmysly ľudí. Hospodinove zámery sú večné, úmysly jeho srdca pretrvávajú pokolenia. (Žalm 33:10-11).

„Náš Boh je na nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle“ (Žalm 115:3). Tento text znamená, že Boh má právo a moc robiť všetko, čo ho robí šťastným. To je význam Božej zvrchovanosti.

Chvíľu o tom rozmýšľajme: Ak je Boh zvrchovaný a môže robiť všetko, čo len chce, žiadnemu jeho zámeru nemôže byť zabránené: „Hospodin marí zámery národov, navnivoč privádza úmysly ľudí. Hospodinove zámery sú večné, úmysly jeho srdca pretrvávajú pokolenia“ (Žalm 33:10-11). A keďže žiadny  jeho zámer nemôže byť zmarený, musí byť najšťastnejší zo všetkých bytostí. Toto nekonečné božské šťastie je prameňom, z ktorého sa sýtia kresťania a mali by sa túžiť sýtiť stále viac.

Viete si predstaviť, aké by to bolo, keby Boh, ktorý riadi celý svet, nebol šťastný? Čo keby Boh reptal, trucoval a bol malomyseľný? Čo keby bol skleslý, skľúčený, bezútešný, nespokojný a zronený? Dokázali by sme sa pridať k Dávidovi a povedať: „Bože, ty si môj Boh! Hľadám ťa za úsvitu, moja duša prahne po tebe. Po tebe túži moje telo ako suchá a pustá zem bez vody“ (Žalm 63:2)? Asi nie.

Aké by to bolo, keby sme my, ako malé deti mali  svojho otca Boha ako stále nespokojného,  skľúčeného a skleslého otca? Nemohli by sme sa z neho tešiť. Mohli by sme sa iba snažiť, aby sme ho neobťažovali alebo robili všetko preto, aby sme si aspoň trochu získali jeho priazeň.

Lenže Boh taký nie je. Nikdy nie je malomyseľný ani skľúčený. V Žalme 147:11 sa hovorí: „má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo sa spoliehajú na jeho milosť.“ Takže cieľom snaženia kresťanského pôžitkára nie je vyhýbať sa tomuto Bohu, neutekať od neho preč ani okolo neho nechodiť po špičkách, aby sa jeho skľúčenosť nezmenila na hnev. Nie. Našou snahou má byť veriť v jeho nemennú lásku. Utiekať sa k nemu. Byť v ňom šťastný, tešiť sa v ňom, vážiť si ho a užívať si jeho spoločenstvo a náklonnosť.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345