Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

26. december - Tri Vianočné dary

Deti, nech vás nik nezvedie! Kto koná spravodlivo, je spravodlivý, ako aj on sám je spravodlivý. Kto pácha hriech, je z diabla, lebo diabol hreší od počiatku. Boží Syn sa zjavil nato, aby maril diablove skutky. (1J 3:7-8)

Uvažuj so mnou o tejto pozoruhodnej situácii. Ak ti Boží Syn prišiel pomôcť prestať hrešiť – zmariť diablove skutky – a ak tiež prišiel zomrieť, aby v prípade tvojho hriechu upokojil situáciu, odstránil Boží hnev, čo to potom pre tvoj život znamená?

Tri veci. A sú úžasné. Dávam ti ich ako vianočné dary.

Po 1. Jasný zmysel života

Znamená to, že máš jasný zmysel pre svoj život. Negatívne povedané, je to jednoducho toto: nehreš. „Toto vám píšem, aby ste nehrešili“ (1 J 2:1). „Boží Syn sa zjavil nato, aby maril diablove skutky“ (1 J 3:8).

Ak sa opýtaš: „Môžeš nám to povedať radšej pozitívne?“, odpoveď znie: Áno, všetko je to zhrnuté v 1. liste Jána 3:23. Je to úžasné zhrnutie toho, čo vyžaduje celý Jánov list. Všimni si jediný „príkaz“: „A to je jeho prikázanie: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali sa navzájom, ako nám prikázal.“ Tieto dve veci sú pre Jána tak úzko prepojené, že ich nazýva jedným prikázaním: ver Ježišovi a miluj ostatných. To je zmysel života. To je zhrnutie kresťanského života. Dôverovať Ježišovi a milovať ľudí. Dôveruj Ježišovi, miluj ľudí. Toto je prvý dar, zmysel života.

Po 2. Nádej, že naše zlyhania budú odpustené

Teraz rozmýšľaj o druhom závere dvojitej pravdy, že Kristus prišiel zničiť náš hriech a odpustiť nám naše hriechy. Je to toto: napredujeme v prekonávaní nášho hriechu, keď máme nádej, že naše zlyhania budú odpustené. Ak nemáš nádej, že Boh ti opustí tvoje zlyhania, tak keď začneš bojovať proti hriechu, prehráš to.

Mnohí z vás rozmýšľate o tom, že v novom roku niečo zmeníte, pretože ste skĺzli do hriešnych správaní a chcete z nich vyjsť. Chcete nové zvyky súvisiace so stravovaním. Nové zvyky  pre zábavu. Nové zvyky  pre dávanie. Nové zvyky ako sa správať k svojmu partnerovi. Nové zvyky pre rodinné stíšenia. Nové zvyky pre spánok a cvičenie. Nové zvyky pre odvahu svedčiť. No zápasíte s tým a rozmýšľate, či to má zmysel. Nuž, tu je váš druhý vianočný dar: Kristus nielen prišiel zmariť diablove skutky – to, že hrešíme – ale takisto prišiel, aby bol naším obhajcom, keď v našom zápase zlyháme.

Takže vás prosím, dovoľte, aby vám sloboda zlyhať dala nádej bojovať. Ale pozor! Ak Božiu milosť premeníte na licenciu a poviete: „Nuž, ak môžem zlyhať, je to jedno; prečo by som sa mal potom usilovať zápasiť?“ - ak si toto poviete a naozaj to tak myslíte a na základe toho konáte, zrejme nie ste znovuzrodení a mali by ste sa triasť.

Ale verím, že väčšina z vás sa v tomto bode nenachádza. Väčšina z vás chce vo svojom živote bojovať s hriešnymi zvykmi. A Boh vám hovorí toto: Nech vám dá sloboda zlyhať nádej bojovať. Píšem vám to, aby ste nehrešili, ale ak zhrešíte, máte obhajcu – Ježiša Krista.

Po 3. Kristus nám pomôže

A nakoniec – tretí záver dvojitej pravdy, že Kristus prišiel zničiť náš hriech a odpustiť nám ho, je toto: Kristus nám naozaj pomôže v našom zápase. Skutočne vám pomôže. Je na vašej strane. Neprišiel zničiť hriech preto, lebo hriech je zábavný. Prišiel ho zničiť, lebo je zničujúci. Je to podvodná diablova práca a ak s ním nebudeme bojovať, zničí nás. Ježiš prišiel preto, aby nám v tomto boji pomohol.

Takže tu je váš tretí vianočný dar: Kristus pomôže premôcť hriech vo vás. 1. List  Jána 4:4 hovorí: „Ten, čo je vo vás, je väčší ako ten, čo je vo svete.“ Ježiš je živý, všemocný, žije v nás vierou. A je za nás, nie proti nám. Pomôže vám. Dôverujte mu.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345