Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

24. december - Boží neopísateľný dar

Ak sme smrťou jeho Syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriateľmi, tým skôr budeme zachránení jeho životom po tom, keď sme boli zmierení. A nielen to, ale aj Bohom sa chválime skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie. ( Rim. 5:10-11)

Ako prakticky prijímame zmierenie a radosť v Bohu? Jedna odpoveď znie: rob to cez Ježiša Krista, čo aspoň sčasti znamená: urob Ježišov portrét v Biblii – prácu a slová, ktoré Ježiš stvárnil v Novej Zmluve – podstatným obsahom tvojej radosti z Boha. Radosť bez obsahu Krista nectí Krista.

V 2. Kor 4:4-6 Pavol opisuje obrátenie dvoma spôsobmi. Vo verši 4 hovorí, že je to videnie „slávy Krista, ktorý je obrazom Boha.“ A vo verši 6 hovorí, že je to videnie „Božej slávy na tvári Ježiša Krista“. V oboch prípadoch vidíš podstatu. Máme Krista, Boží obraz, a máme Boha na tvári Krista.

Prakticky sa tešiť v Bohu znamená, že sa tešíš v tom, čo vidíš a vieš o Bohu z toho, ako to vykreslil Ježiš Kristus. A túto skúsenosť prežívame naplno, keď je Božia láska vyliata v našich srdciach cez Svätého Ducha, ako to hovorí List Rimanom 5:5.

Takže tu je podstata Vianoc. Boh nielen kúpil naše zmierenie smrťou Pána Ježiša Krista (verš 10), a Boh nás nielen uschopnil prijať toto zmierenie cez Pána Ježiša Krista (verš 11), ale ešte dokonca aj teraz – hovorí 11. verš – sa tešíme v samom Bohu cez nášho Pána Ježiša Krista.

Ježiš kúpil naše zmierenie. Ježiš nás uschopnil prijať zmierenie a rozbaliť tento dar. A sám Ježiš prežiaruje cez jeho obal – neopísateľný dar – ako Boh v tele a podnecuje všetku našu radosť v Bohu.

Vzhliadaj k Ježišovi tieto Vianoce. Prijmi zmierenie, ktoré kúpil. Neodkladaj ho nevybalené na policu. A neotváraj ho a potom z neho neurob prostriedok pre všetky ostatné radosti.

Otvor ho a teš sa z tohto daru. Teš sa v ňom. Nech je On tvojou radosťou. Nech sa On stane tvojím pokladom. Takto prežívaj svoje Vianoce.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345