Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

16. december - Život a smrť počas Vianoc

„Zlodej prichádza, len aby kradol, zbíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere.“ ( J 10:10)

 Keď som začínal písať túto úvahu, dostal som správu, že zomrela Marion Newstrum. Spolu so svojím manželom Elmerom boli súčasťou zboru Bethlehem dlhšie, než žije väčšina našich členov. Marion mala 87 rokov. Manželmi  boli 64 rokov.

Keď som sa rozprával s Elmerom a povedal som mu, že chcem, aby bol silný v Pánovi a nevzdával sa, povedal mi: „Pán je môj skutočný priateľ.“ Modlím sa, aby na konci svojho života boli schopní toto povedať všetci kresťania: „Kristus je skutočný priateľ.“

Každý Advent si pripomínam výročie matkinej smrti. Ako 56-ročná zomrela v Izraeli pri nehode autobusu. Bolo to 16. decembra 1974. Tie udalosti sú pre mňa ešte aj dnes neuveriteľne živé. Keby som to dopustil, ľahko by ma to dohnalo k slzám – napr. keby som rozmýšľal o tom, že moji synovia ju nikdy nepoznali. Pochovali sme ju deň po Vianociach. Boli to vzácne Vianoce!

Mnohí z vás budete prežívať počas týchto Vianoc svoju stratu oveľa výraznejšie než predtým. Nesnažte sa ju vytesniť. Dovoľte si ju precítiť. Načo je láska, ak nie na zintenzívnenie našich citov – v živote aj v smrti? Ale nezahorknite. Horkosť je tragicky sebazničujúca.

Pán Ježiš prišiel na Vianoce, aby sme mali večný život. „Ja som prišiel, aby mali život a to v hojnej miere“ (J 10:10). Elmer sa s Marion rozprávali o tom, kde prežijú svoje posledné roky. Elmer povedal: „S Marion sme sa zhodli, že náš posledný domov bude s Pánom.“

Máš nepokojnú túžbu po domove? Na Vianoce k nám príde rodina. Je to dobrý pocit. Myslím si, že hlavný dôvod, prečo je to dobrý pocit, je to, že v hĺbke našej bytosti máme spoločné predurčenie domova vo večnosti a všetky naše spoločné rodinné stretnutia sú toho predzvesťou, ochutnávkou. A takéto ochutnávky sú dobré.

Ak sa nestanú náhradou. Nedovoľ, aby sa všetky príjemné veci týchto sviatkov stali náhradou tej najväčšej konečnej, všetko uspokojujúcej Príjemnosti. Nech každá strata, aj každá radosť vzbudí v tvojom srdci túžbu po nebi.

Vianoce. Čo sú Vianoce, ak nie toto: Ja som prišiel, aby mali život. Ty a ja – aby sme mali Život, teraz a naveky.

Nech je Božia  Prítomnosť počas týchto Vianoc obohatená a prehĺbená pitím z prameňa Večnosti. Je to tak blízko.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345