Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

30. december - Aký je tvoj cieľ?

Či teda jete, alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. (1.Kor.10:31)

A všetko, čo konáte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho ďakujte Bohu Otcovi. (Kol.3:17)

Keď ráno vstanete a máte pred sebou nový deň, s akými nádejami ho začínate? Keď si premietnete deň od začiatku do jeho konca, čo si želáte, aby ste  v ňom prežili?

Ak si poviete: „takto  nerozmýšľam, len vstanem a urobím, čo musím,“ potom sa vzďaľujete od základného prostriedku milosti a zdroja vedenia, sily, tvorivosti  a radosti. V Biblii, vrátane týchto citovaných textov, je úplne jasné, že Boh chce, aby sme sa počas našich dní vedome usilovali o niečo zmysluplné.

Zjavenou Božou vôľou pre nás je, aby sme ráno, keď vstaneme, bezcieľne neplytvali daným dňom a nenechali sa unášať okolnosťami, ale aby sme sa na niečo zamerali - aby sme sa sústredili na určitý cieľ. Hovorím tu o deťoch, tínedžeroch a dospelých - slobodných, vydatých, ovdovených, mamách, o každom povolaní a profesii.

Bezcieľnosť sa podobá životu bez života. Aj mŕtve lístie na dvore sa môže pohybovať  viac ako čokoľvek iné. Vietor fúka svojím smerom a ony idú jeho smerom. Keď vietor fúka tadiaľto, idú tadiaľ. Padajú, odrážajú sa, skáču, lepia sa na plot, ale nemajú žiadny cieľ. Sú plné pohybu a predsa bez života.

Boh nestvoril ľudí na svoj obraz, aby sa pohybovali bez cieľa, ako listy bez života, ktoré rozfúkava vietor na dvore života. Stvoril nás, aby sme boli cieľavedomí - aby všetky naše dni mali zmysel a cieľ. Aký je ten váš dnešný? Aký je váš cieľ pre  nový rok? Motiváciou pre dobrý začiatok je text z 1.Kor.10:31: „Či teda jete, alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu.“

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345