Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

21. december - Vianočná solidarita

Boží Syn sa zjavil nato, aby maril diablove skutky .(1J 3:8)

Satanova montážna linka produkuje každý deň milióny hriechov. Nakladá ich do obrovských nákladných lietadiel, vozí ich do neba, vykladá ich pred Bohom a potom sa smeje a smeje a smeje.

Niektorí ľudia pracujú na tejto montážnej linke nepretržite. Iní tu prestali pracovať a iba občas sa sem vracajú.

Každá minúta práce na montážnej linke spôsobuje, že Satan sa touto výrobou vysmieva Bohu. Hriech je Satanova práca, pretože nenávidí svetlo, nádheru, čistotu a slávu Boha. Nič ho neteší viac než to, keď môže vytvárať nedôveru a neposlušnosť voči Tvorcovi.

To je dôvod, prečo sú Vianoce dobrou správou pre človeka a dobrou správou pre Boha.

„Toto slovo je spoľahlivé a zaslúži si byť prijaté: Ježiš Kristus prišiel na svet spasiť hriešnikov. Ja som prvý z nich“ (1.Tim. 1:15). Toto je pre nás dobrá správa.

„Boží Syn sa zjavil nato, aby maril diablove skutky“ (1.J. 3:8). To je dobrá správa pre Boha.

Vianoce sú dobrou správou pre Boha, lebo Ježiš prišiel, aby viedol štrajk proti Satanovej montážnej fabrike. Vošiel tam, vyzval k solidarite verných a naštartoval ich masívny odchod.

Vianoce sú výzvou začať štrajk na montážnej linke hriechu. Nijaké vyjednávania s manažmentom. Nijaké dohody. Iba jednotná, neochvejná opozícia voči produktu.

Vianočná solidarita cieli na podstatu  chodu  nákladných lietadiel. Nepoužíva silu ani násilie, ale vytrvalou oddanosťou pravde odhaľuje život zničujúce podmienky diablovho priemyslu.

Vianočná solidarita sa nevzdá, kým nebude dosiahnuté úplné zatvorenie továrne.

Keď bude zničený hriech, Božie meno bude celkom očistené. Viac sa mu nikto nebude vysmievať. 

Ak chceš počas týchto Vianoc dať Bohu dar, odíď od montážnej linky hriechu a nikdy sa nevracaj späť. Zaujmi svoje miesto medzi štrajkujúcimi lásky. Pripoj sa k vianočnej solidarite, kým nebude očistené majestátne Božie meno a kým sa v sláve nepostaví uprostred vyznamenaných spravodlivých.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345