Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

23. december - Aby ste verili

Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. No tieto sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene. (J 20:30-31)

Mám silný pocit, že medzi tými z nás, ktorí vyrastali v cirkvi, ktorí dokážu recitovať veľké doktríny našej viery aj v spánku a ktorí aj pri zívaní hovoria Apoštolské vyznanie viery – že medzi nami sa musí niečo stať, aby nám to znovu pomohlo cítiť úžas, strach, ohromenie, zázrak Božieho Syna, počatého Otcom z večnosti, ktorý odráža celú Božiu slávu a je presným obrazom jeho osoby, cez ktorého boli stvorené všetky veci a ktorý drží vesmír slovom svojej moci.

Môžeš si prečítať každú rozprávku, ktorá bola kedy napísaná, každý tajomný triler, každý strašidelný príbeh a nikdy nenájdeš nič také šokujúce, čudné, zvláštne a fascinujúce ako príbeh vtelenia Božieho Syna.

Akí sme mŕtvi! Akí chladní a bezcitní voči jeho sláve a jeho príbehu! Ako často musím činiť pokánie a hovoriť: „Bože, je mi ľúto, že príbehy, ktoré vymysleli ľudia, sa viac dotýkajú mojich emócií, viac vo mne vyvolávajú úžas, počudovanie, obdiv a radosť než tvoj vlastný skutočný príbeh.“

Trilery dnešných dní, ako sú Hviezdne vojny či Impérium vracia úder, nám môžu spôsobiť toto dobro: môžu nás pokoriť a priviesť k pokániu tým, že nám ukazujú, že sme naozaj schopní nejakých zázrakov, úžasu a údivu, ktoré zriedkakedy pociťujeme, keď uvažujeme nad večným Bohom, vesmírnym Kristom a nad skutočným živým kontaktom medzi nimi a nami v Ježišovi z Nazareta.

Keď Pán Ježiš povedal: „Nato som prišiel na svet“, povedal niečo také šialené, čudné, zvláštne a tajomné ako ktorýkoľvek výrok v sci-fi , aký si kedy čítal (J 18:37).

Modlím sa, aby Boží Duch prenikol mňa aj teba. Modlím sa, aby Svätý Duch vnikol do mojej skúsenosti desivým spôsobom tak, že ma prebudí do nepredstaviteľnej Božej reality.

Počas týchto dní naplnia oblohu blesky od východu slnka až po jeho západ a na oblakoch sa zjaví niekto, kto bude ako Syn človeka so svojimi mocnými anjelmi v plápolajúcom ohni. Uvidíme ho veľmi jasne. A či to bude z desu alebo nadšenia, budeme sa chvieť a diviť nad tým, ako sme tak dlho mohli žiť s takým domestifikovaným, skroteným  a neškodným Kristom.

Tieto veci sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene. Naozaj veríme odkazu Vianoc?

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345