Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

13. december - Nahradenie tieňov

Zo všetkého, o čom hovoríme, je hlavné toto: máme takého veľkňaza, ktorý si zasadol po pravici trónu Velebnosti v nebesiach ako služobník svätyne a pravého stanu, ktorý postavil Pán, a nie človek. (Žid 8:1-2) 

 Podstatou Listu Židom je, že Ježiš Kristus, Boží Syn, neprišiel iba preto, aby zapadol do pozemského systému kňazskej služby ako ten najlepší a zvrchovaný ľudský kňaz, ale prišiel naplniť a ukončiť tento systém a nasmerovať všetku našu pozornosť na seba, ako nám slúži v nebi.

Starozákonný stánok zmluvy, kňazi a obete boli iba tiene. Teraz nastala realita a tiene zmizli.

Tu je adventná ilustrácia pre deti (a pre tých z nás, ktorí boli deťmi a pamätajú si, aké to bolo). Predpokladajme, že si sa v obchode stratil mame. Začneš sa báť, chytá ťa panika a nevieš, ktorým smerom máš ísť. Bežíš na koniec uličky a skôr, než sa rozplačeš, všimneš si na konci uličky na zemi tieň, ktorý vyzerá presne ako tvoja mama. Si šťastný a cítiš nádej. No čo je lepšie? Šťastie z toho, že vidíš ten tieň alebo to, že mama vyjde spoza rohu a uvidíš, že je to skutočne ona?

Takto to je, keď Ježiš prichádza, aby bol náš Najvyšší Kňaz. O tom sú Vianoce. Vianoce znamenajú nahradenie tieňov skutočnosťou.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345