Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

17. december - Boží najúspešnejší neúspech

„Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby pri mene Ježiš pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsvetí a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca: Ježiš Kristus je Pán.“  (Fil 2:9-11)

 Vianoce boli najúspešnejším Božím neúspechom. Vždy sa mu páčilo ukázať svoju moc prostredníctvom zdanlivej porážky. Robí taktické ústupy, aby dosiahol strategické víťazstvá.

Jozefovi bola vo sne sľúbená sláva a moc (1M 37:5-11). No aby toto víťazstvo dosiahol, musel sa v Egypte stať otrokom. A akoby to ešte nestačilo; keď sa  jeho životné podmienky vďaka jeho bezúhonnosti zlepšili, stal sa z neho niekto ešte horší ako otrok – väzeň.

Ale všetko to bolo naplánované, pretože vo väzení stretol faraónovho sluhu, ktorý ho nakoniec priviedol k faraónovi a ten ho potom ustanovil za správcu nad celým Egyptom. Aká nepravdepodobná cesta k sláve!

Ale také sú Božie cesty – dokonca aj pre jeho Syna. Ponížil sa a zobral na seba podobu otroka. Ba ešte horšie – trestanca a väzňa – a bol popravený. No podobne ako Jozef, aj on sa držal svojho poslania. „Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby pred Ježišovým menom pokľaklo každé koleno…“ (Fil 2:9-10).

A toto je aj Božia cesta pre nás. Aj nám je sľúbená sláva – ak s ním budeme trpieť (Rim 8:17). Cesta k úspechu vedie cez neúspech. Cesta dopredu je cesta dozadu. Cesta k úspechu vedie cez Bohom pripravené neúspechy. Vždy to bude vyzerať  ako neúspech.

Ak nás príbeh Jozefa a Ježiša majú počas týchto Vianoc niečo naučiť, tak je to toto: „Boh všetko obrátil na dobré!“ (1.Moj. 50:20).

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345