Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

9. december - Betlehemská nadprirodzená hviezda

„Kde je ten práve narodený židovský kráľ? Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť.“ (Mat 2:2)

Biblia nás znovu a znovu udivuje v tom, ako sa určité veci jednoducho udiali. Ako táto „hviezda“ dostala mudrcov z východu do Jeruzalema?

Nehovorí, že ich viedla alebo pred nimi išla. Hovorí iba, že na východe videli hviezdu (v. 2) a prišli do Jeruzalema. A ako pred nimi pomaly išla táto hviezda z Jeruzalema do Betlehema tak, ako to hovorí verš 9? A ako zastala „nad miestom, kde bolo dieťa“?

Odpoveď znie: Nevieme. Existujú početné snahy vysvetliť to v súvislostiach s planétami, kométami, supernovami či zázračnými svetlami. Jednoducho to nevieme. A chcem ťa vyzvať, aby si sa príliš nezaoberal rozvíjaním teórií, ktoré sú koniec koncov iba neisté a z duchovného hľadiska vôbec nie sú dôležité.

Riskujem to istým zovšeobecnením, aby som ťa varoval: Ľudia, ktorí sa príliš zaoberajú vecami týkajúcimi sa toho, ako to bolo s tou hviezdou, ako sa rozdelilo Červené more, ako padala manna, ako prežil Jonáš vo veľrybe a ako sa mesiac mení na krv, sú vo všeobecnosti tí, ktorí majú to, čo nazývam mentalitou pre okrajové, nepodstatné záležitosti. Nevidíš v nich hlboký záujem o úžasné a podstatné veci evanjelia – Božiu svätosť, odpornosť hriechu, bezmocnosť človeka, Kristovu smrť, ospravedlnenie samotnou vierou, posväcujúcu prácu Ducha, slávu Kristovho návratu a posledný súd. Zdá sa, že ťa vždy odvádzajú na vedľajšiu koľaj nejakým novým článkom či knihou. Je u nich veľmi málo centrálnej radosti, smerujúcej k jadru evanjelia.

No to, čo je jasné v súvislosti s touto hviezdou je, že robí niečo, čoho sama o sebe nie je schopná: vedie mudrcov k Božiemu Synovi, aby ho uctievali.

V biblickom myslení existuje iba jediná Osoba, ktorá môže byť za týmto zámerom hviezdy – sám Boh. Lekcia je teda jasná: Boh vedie cudzincov ku Kristovi, aby sa mu klaňali. A aby sa tak stalo, robí to uplatňovaním globálneho – pravdepodobne dokonca vesmírneho – vplyvu a moci.

Lukáš ukazuje, ako Boh ovplyvňuje celú Rímsku ríšu tak, aby sa sčítanie ľudu stalo presne v pravom čase - aby sa panna dostala do Betlehema, kde sa naplnilo proroctvo o jej pôrode. Matúš ukazuje, ako Boh ovplyvňuje hviezdy na oblohe tak, aby doviedli cudzích mudrcov do Betlehema a tam sa mu klaňali.

Toto je Boží plán. Robil to vtedy a robí to aj teraz. Jeho cieľom je, aby sa všetky národy (Mt 24:14) klaňali jeho Synovi.

Toto je Božia vôľa pre každého v tvojej kancelárii, v tvojom susedstve a v tvojom dome. Ako hovorí Ján 4:23: „Veď aj Otec hľadá takých ctiteľov“.

Na začiatku Matúša máme stále vzorec „príď a pozri sa“, no na konci je to „choď a hovor“. Mudrci prišli a videli. My máme ísť a hovoriť.

To, čo zostáva rovnaké, je Boží zámer zhromaždiť národy, aby uctievali jeho Syna. Vrúcne uctievanie Krista všetkými národmi je dôvod, prečo tento svet existuje.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345