Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

4. november - Skutočný problém ustarostenosti

Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní? (Matúš 6:30)

Ježiš hovorí, že koreňom ustarostenosti  je nedostatočná viera – „malá viera“ – v budúcu milosť nášho Otca.

Na to by sme mohli zareagovať: „Toto nie je dobrá správa! Je veľmi odrádzajúce dozvedieť sa, že to, čo som považoval za obyčajný boj s ustaranosťou, je skôr omnoho hlbším bojom s dôverou v Boha.“

Mojou odpoveďou na to je súhlas a následný nesúhlas.

Predpokladajme, že mávaš bolesti brucha a bojuješ s tým bezvýsledne rôznymi liekmi a diétami. Potom predpokladajme, že tvoj doktor ti na vyšetrení povie, že máš rakovinu tenkého čreva. Bola by to dobrá správa? Povedal by si: „Samozrejme, že nie!“ A ja s tým súhlasím.

Avšak dovoľ mi položiť otázku iným spôsobom: Si rád, že doktor odhalil rakovinu, zatiaľ čo je stále liečiteľná a môžeš sa z toho úspešne dostať? Na to by si povedal, že áno. Bol by si veľmi rád, že doktor prišiel na skutočný problém. A ja s tým opäť súhlasím.

Správa o tom, že máš rakovinu, nie je dobrou správou. Avšak v istom slova zmysle ňou je, pretože vedomie toho, čo je zlé, je dobré, najmä vtedy, keď tvoj problém môže byť úspešne odstránený.

Je to podobné, ako vedomie toho, že za problémom ustaranosti je „malá viera“ (ako vraví Ježiš) v zasľúbenia Božej budúcej milosti. On je schopný pracovať úžasnými uzdravujúcimi spôsobmi, keď voláme: „Verím! Pomôž mojej nevere!“ (Marek 9:24) 

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345