Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

27. október - S Bohom je všetko možné

Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť. Budú počúvať môj hlas. (Ján 10:16)

Boh má svoj ľud v každej rase  na svete. Povoláva  ich prostredníctvom evanjelia svojou Stvoriteľskou mocou a oni uveria! V týchto slovách je ukrytá veľká sila, ktorá prekonáva bezradnosť a zúfalstvo v ťažkých situáciách.

Dobrou ilustráciou je príbeh Petra Camerona Scotta, ktorý sa narodil v roku 1867 v Glasgowe a stal sa zakladateľom Africkej vnútrozemskej misie. No jeho začiatky v Afrike boli ťažké a nepriaznivé.

Jeho prvá cesta do Afriky sa skončila ťažkou maláriou, vďaka čomu sa musel vrátiť domov. Po svojom zotavení sa rozhodol vrátiť späť. Tento jeho návrat bol pre neho obzvlášť radostný, pretože sa k nemu pripojil aj jeho brat John. No neprešiel dlhý čas a John zomrel v horúčke. Osamelý Peter pochoval brata v africkej zemi a v bolestivom smútku sa opäť oddal hlásaniu evanjelia v Afrike. Jeho zdravie sa však znova podlomilo a musel sa vrátiť späť do Anglicka.

Ako sa dostať z tejto beznádejnej a deprimujúcej situácie? Dal svoj sľub Bohu, no kde mal nájsť silu k tomu, aby sa vrátil zase do Afriky? Pre človeka to bolo nemožné! Silu našiel vo Westminsterskom opátstve. Je tam pochovaný David Livingston. Scott tam prišiel v tichosti, našiel jeho hrob a pokľakol si, aby sa modlil. Bolo tam napísané:

MÁM AJ INÉ OVCE, KTORÉ NIE SÚ Z TOHTO OVČINCA. AJ TIE MUSÍM PRIVIESŤ. 

Z kolien vstával s novou nádejou. Vrátil sa do Afriky a dnes, po viac ako sto rokoch, je misia, ktorú založil, živou a rastúcou mocou evanjelia v Afrike.

Ak je vašou najväčšou radosťou prežívať napĺňajúcu Božiu milosť, ktorá cez vás preteká pre dobro iných, potom je tou najlepšou správou na svete to, že Boh cez vás urobí aj nemožné kvôli záchrane hynúcich ľudí.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345