Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

10. november - Odložte svoje obavy

V deň, keď by som sa mal báť, ja v Teba dúfam. (Žalm 56:4)

Jedna z možných odpovedí na pravdu, že naša úzkosť je zakorenená v nevere, znie takto: „S pocitmi úzkosti sa musím vyrovnávať takmer každý deň, a tak mám pocit, že moja viera v Božiu milosť je úplne nedostatočná. Chcel by som vedieť, či vôbec môžem mať nejakú istotu, že som spasený.“

Moja odpoveď na túto obavu je: Predpokladajme, že si na automobilových pretekoch a tvoj súper, ktorý si neželá, aby si závod dokončil, ti hodí na predné sklo blato. To, že svoj cieľ dočasne stratíš z dohľadu a začneš meniť smer, ešte neznamená, že si v pretekoch skončil.

A neznamená to určite ani to, že si na nesprávnej závodnej dráhe. Ak by tomu tak bolo, tvoj protivník – tvoj súper – by ťa neobťažoval. Znamená to, že by si mal zapnúť stierače. 

Keď úzkosť udrie a rozmaže naše videnie Božej slávy a veľkosti budúcnosti, ktorú pre nás naplánoval, neznamená to, že sme neveriaci alebo že sa nedostaneme do neba. Znamená to, že naša viera je napadnutá.

Pri prvom údere sa môže naša viera v Božie zasľúbenia drobiť a meniť smer. Či však zostaneme na správnej ceste a pretneme cieľovú pásku, závisí od toho, či z milosti dáme do pohybu proces odporu - či budeme bojovať proti nevere úzkosti. Zapneme stierače?

Žalm 56:4 hovorí: „V deň, keď by som sa mal báť, ja v Teba dúfam.“

Žalmista nehovorí: „Nikdy nezápasím so strachom.“ Strach zaútočí a boj sa začína. Biblia nepredpokladá, že skutoční veriaci nebudú mať úzkosti. Namiesto toho nám Biblia hovorí, ako máme bojovať, keď úzkosti udrú. Hovorí nám, ako zapnúť stierače.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345