Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

31. október - Škola utrpenia

Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. (2.Kor. 12:9)

Univerzálny Boží zámer pre utrpenie každého kresťana je mať viac spokojnosti v Bohu a menej sa spoliehať sa na seba a na tento svet. Nikdy som nikoho nepočul povedať: „Skutočne hlboké životné skúsenosti prišli cez ľahkú a pohodlnú školu.“ No počul som veľkých svätých Božích mužov, keď hovorili: „Každý významný posun vpred, ktorý som urobil v súvislosti s chápaním hlbín Božej lásky a s prehĺbením môjho vzťahu s Bohom, sa udial cez utrpenie.“ Perla, ktorá má najväčšiu hodnotu, je Kristova sláva.

Preto Pavol zdôrazňuje, že vďaka nášmu utrpeniu sa rozmáha na všetko postačujúca Kristova milosť. Keď sa v našom trápení spoliehame na neho a on posilňuje našu „radosť v nádeji“, potom ho vnímame ako Boha, ktorý je ku nám milostivý a dodáva nám silu v utrpení. Ak sa ho pevne držíme, keď naša duša sa mu vo všetkom poddáva, potom je na nás zrejmé, že po ňom túžime oveľa viac než po všetkom ostatnom, čo sme stratili.

Kristus trpiacemu apoštolovi Pavlovi povedal: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ Pavol na to odpovedal: „Preto sa budem najradšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som silný.“ (2.Kor.12:9-10).

Utrpenie je spôsob, ktorým Boh zbavuje kresťanov samých seba a smeruje ich na jeho milosť. Ale je to aj spôsob, ako obracia našu pozornosť na túto milosť a na jej pôsobenie. Viera dáva nádej pre budúcu Kristovu milosť. Podstatné záležitosti života v Bohu sú objavované a prehlbované v utrpení.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345