Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

24. október - Kristus je ako slnečný jas

On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty. (Žid.1:3).

 

Ježiš má s Bohom-Otcom taký vzťah,  ako súvisí žiara so slávou, alebo slnečné lúče so slnkom.

Majme na mysli, že každé porovnanie Boha a prirodzených vecí je nedokonalé a ak sa to budeme snažiť robiť násilne, bude skreslené. Napriek tomu zamyslime sa nad týmito príkladmi:

  1. Neexistuje taký okamih, kedy by slnko existovalo bez jeho žiarivých lúčov. Nedajú sa od seba oddeliť. Kristus je rovnako večný spolu s Bohom-Otcom.
  1. Žiarenie je Božia sláva, ktorá z neho vyžaruje. Jeho sláva je jeho podstata. Kristus je Boh, ktorý vystupuje ako odlišný, no vo svojej podstate sa od Otca neodlišuje.
  1. Žiarenie Božej slávy je teda vyvolané jeho slávou od vekov – nie je stvorené ani vyrobené. Ak dáte kalkulačku so slnečným senzorom na slnko, objavia sa na nej čísla. Dalo by sa o nich povedať, že sa aktivovali slnkom, ale čísla nie sú tým, čím je slnko. No slnečné lúče sú predĺžením slnka. Rovnako Kristus je od vekov počatý Otcom, ale nie je stvorený.
  1. Slnko vidíme tak, že vnímame jeho lúče. Rovnako vidíme Boha-Otca tým, že vidíme Ježiša. Slnečné lúče k nám dopadnú asi za osem minút potom, čo opustia slnko a ohnivá guľa, ktorú vidíme na oblohe, je obraz – presná reprezentácia – slnka. Nie je to nakreslený obraz. Je to skutočné slnko, ktoré ďalej vysiela svoje žiarenie.

Preto vám odporúčam, aby ste túto úžasnú Osobu – Krista milovali, verili v neho a uctievali. Žije a sedí po pravici Boha so všetkou mocou a autoritou a jedného dňa príde vo veľkej sláve. Patrí mu vyvýšené miesto, pretože On sám je Boh-Syn, „odblesk Božej slávy a obraz jeho podstaty.“

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345