Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

5. november - Zanedbávaš svoje spasenie?

Ako unikneme my, keď zanedbáme takúto veľkú spásu, ktorú začal ohlasovať Pán a potvrdili nám ju tí, čo ho počuli? (Židom 2:3)

Uvedomuješ si veľkosť svojho spasenia alebo ho zanedbávaš?

Reaguješ na vznešenosť svojho spasenia? Alebo k nemu pristupuješ ako k svojej poslednej vôli, závetu, alebo ku kúpnej zmluve od svojho auta alebo domu? Raz si ju podpísal a je niekde v zakladači. Nie je cennou vecou v tvojej mysli. Málokedy si na ňu spomenieš. Nemá na teba každodenný dopad. V skratke, nedbáš o ňu.

Ak zanedbávaš svoje spasenie, čo v skutočnosti zanedbávaš? Toto má pisateľ listu Židom v skutočnosti na mysli, keď hovorí: „Nezanedbávaj svoje spasenie!“

  • Nezanedbávaj, že ťa Boh miluje.
  • Nezanedbávaj, že ti je odpustené, že si prijatý, chránený, posilňovaný a vedený všemocným Bohom.
  • Nezanedbávaj obeť Krista na kríži.
  • Nezanedbávaj bezplatný dar spravodlivosti, ktorý sa pripisuje vierou.
  • Nezanedbávaj odstránený Boží hnev a zmierujúci Boží úsmev.
  • Nezanedbávaj vnútorné prebývanie Ducha Svätého, spoločenstvo a priateľstvo so živým Kristom.
  • Nezanedbávaj vyžarovanie Božej slávy na tvári Ježiša.
  • Nezanedbávaj voľný prístup k trónu milosti.
  • Nezanedbávaj nevyčerpateľný poklad Božích zasľúbení.

Ide o skutočne vznešenú spásu. Jej zanedbanie je veľmi nebezpečné! Nezanedbávaj tak veľké spasenie. Pretože ak to urobíš, môžeš nejako uniknúť pred súdom? To sa vlastne pisateľ pýta: „Ako unikneme my, ak zanedbávame také veľké spasenie?“ Takže byť kresťanom je skutočne vážnou vecou, nie trpkou vecou, ale vážnou vecou. Mali by sme byť nadovšetko úprimní ohľadom nášho šťastia, ktoré predstavuje naše spasenie.

Nenechajme sa odviesť týmto svetom k pominuteľným a samovražedným pôžitkom z hriechu. Nezanedbávajme svoju večnú radosť z Boha - čo je cieľom tejto spásy. Radšej si vypichneme oči, akoby sme sa nechali odlákať od takej veľkej spásy.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345