Rádio LOGOS na Facebook-u

Neochvejná radosť - denné zamyslenia Johna Pipera

26. júl - Čo znamená milovať peniaze

Veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Z túžby po nich niektorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolestí. (1.Tim.6:10)

Čo mal Pavol na mysli, keď toto písal? Nemohol mať na mysli to, že keď hrešíme, máme vždy na mysli peniaze. Veľa hriechu sa deje aj vtedy, keď na peniaze nemyslíme. Myslím si, že Pavol chcel tým povedať, že všetko zlo na svete pochádza z určitého postoja srdca človeka,  ktoré miluje peniaze.

Čo teda znamená milovať peniaze? Neznamená to obdivovať zelený papier, medené mince alebo strieborné šekely. Ak chceme vedieť, čo znamená milovať peniaze, musíme sa spýtať: Čo sú to peniaze? Na túto otázku by som odpovedal takto: Peniaze sú jednoducho symbolom, ktorý označuje ľudské zdroje. Peniaze znamenajú to, čo môžete získať od človeka, od iných ľudí - namiesto od Boha. Božou obchodnou menou je milosť, nie v peniaze: „Poďte všetci smädní k vode! Aj vy, čo ste bez peňazí, poďte! Kupujte a jedzte, poďte a kupujte, kupujte zadarmo bez platenia...“ (Izaiáš 55:1). Peniaze sú menou ľudských zdrojov. Srdce, ktoré miluje peniaze, je teda srdcom, ktoré upína svoju nádej, hľadá svoje potešenia a vkladá svoju dôveru do toho, čo môžu ponúknuť ľudské zdroje. Láska k peniazom je teda prakticky to isté ako viera v peniaze - viera (dôvera, sebadôvera, istota), že peniaze uspokoja vaše potreby a urobia vás šťastnými.

Láska k peniazom je opakom k viere v budúcu Božiu milosť. Je to viera v ľudské zdroje - v to, čo môžete získať alebo zabezpečiť pomocou peňazí. Láska k peniazom alebo dôvera v peniaze je teda znakom nevery v Božie zasľúbenia. Ježiš v Matúšovi 6:24 povedal: "Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. . . . Nemôžete slúžiť Bohu a peniazom." Nemôžete dôverovať Bohu a zároveň peniazom. Veriť v jedno znamená neveriť v druhé. Srdce, ktoré miluje peniaze - ktoré sa spolieha na peniaze, aby bolo šťastné - sa nespolieha na to, čím je pre nás Boh v Ježišovi Kristovi. On je jediný, kto môže našu dušu naplniť šťastím.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345